Föredrag om solceller hos CB Fonder 24/1 i Stockholm

Kommer till Stockholm torsdag 24 januari för föredrag “Installation av solpaneler” hos CB-Fonder.

Föredraget spelades in. Här är inspelningen och här är presentationen som en PDF-fil.

De lät även göra en intervju som fick titeln “Solcellsgurun: Det ska du tänka på när du sätter solceller på taket“.

Investera i framtiden

Fondägare och fondplacerare kan få ett stort inflytande över hur snabbt omställningen från fossil energi kommer att gå. Genom att välja fonder som inte placerar i fossil energi kan man själv påverka detta. Pensionsbolag och banker har enorma (biljoner) pengar investerade i den bokstavligt svarta energin. Om dessa pengar istället skulle investeras i förnyelsebar energi skulle det hela få en intressant vändning…

Googlar man så hittar man många exempel på fonder som vänder fossila investeringar ryggen eller de som uppmanar fonder att göra så. Några exempel:

Danmark: Farvel til olie, kul og tjæresand. 2018-03-14.
Storbritannien: UK pension funds get green light to dump fossil fuel investments. 2018-06-18.

USA: New York City to Divest Pension Funds of Fossil Fuels. 2018-01-11.

Irland: Ireland becomes world’s first country to divest from fossil fuels. 2018-07-12.

Sverige: Inte med min pension! Greenpeace uppger att svenska pensionsfonderna AP1-4 har “tretton miljarder i nära hälften av de 100 största klimatförstörande företagen i världen”.

Sveriges Radio granskar investeringar i oljebolag.

“– Olja känns som typiskt 1900-tal, någonting man trodde skulle bygga världen. Nu prövar vi andra tekniker och energiformer. Det är framtiden vi ska investera i, inte historien, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.