Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar

Inget vet exakt hur många nätanslutna solcellsanläggningar som finns i Sverige. För en del av dessa anläggningar visas driftdata på olika webbportaler enligt nedan. Det var ca 1 170 anläggningar den 18 oktober 2017, vilket var en ökning med ca 200 anläggningar sedan den 2 april 2016. Notera att några anläggningar kan finnas på mer än en portal.

Detaljerade driftdata finns för ett drygt 20-tal solcellsanläggning inom Stockholms stad och här kan detaljerade driftdata laddas ner.

17 oktober 2016 var det 647 solcellsanläggningar (97 nya på 6,5 månader) som valt att göra data tillgängliga för sin solcellsanläggning via SMA:s Sunny Portal och den är därmed i särklass störst. Den sammanlagda effekten var 13,52 MW den 17 oktober 2016 (medianstorlek 10,2 kW) från Sverige. Vår gamla anläggning heter Gäddeholm 73, Västerås. Det är anläggningsägaren som väljer vilka data man vill lägga ut. Jag hade kryssat i allt jag kan hitta i inställningarna för vår sida på Sunny Portal, så där kan du hitta all driftinformation om vår gamla solcellsanläggning.

Det är jättebra att solcellsanläggningar lägger upp sina produktionsdata på Sunny Portal. Det ökar kunskapen om hur mycket svenska solcellsanläggningar producerar på olika platser i Sverige. Man kan se produktionsdata per timme (per kvart är möjligt), dygn, månad och år. Om man har sensorer för solinstrålning, modultemperatur och lufttemperatur kan även data för dessa läggas upp på Sunny Portal. I den Sunny webbox man har för datainsamlingen från växelriktare och eventuella sensorer kan man som anläggningsägare ställa in att data ska lagras var femte minut och anläggningsägaren kan senare ladda ner dessa data till sin dator, men 5-minutersdata kan inte presenteras på Sunny Portal.

SolarEdge hade data från 136 svenska solcellsanläggningar med sammanlagd effekt på 3,23 MW den 18 oktober 2016, en ökning med 53 anläggningar på 6,5 månader. Webbsidan visas inte i vissa versioner av Internet Explorer, använd i sådana fall en annan webbläsare. Här kan man se data från MW-parken utanför Västerås.

Solar-Log är en sida som visar driftdata från solcellsanläggningar i EU.  Där kan man se detaljerade dagliga produktionskurvor. Den 18 oktober 2016 fanns 128 svenska anläggningar, en ökning med 23 sedan april 2016. Kräver inloggning för att man ska kunna se mer data än för idag och igår.

PIKO Solar Portal hade den 18 oktober 2016 driftdata från 96 svenska solcellsanläggningar med sammanlagd effekt över 881 kW den 2 april 2016 (effekten var inte angiven på några anläggningar) med Kostal växelriktare, en ökning med 7 anläggningar sedan april 2016.

PVOutput hade 18 oktober 2016 data från 90 svenska solcellsanläggningar på totalt 869 kW, vilket var 19 fler anläggningar än april 2016. Australien hade mest registrerad effekt (50,39 MW) och flest antal anläggningar (10 187).

Suntrol-Portal hade 21 svenska solcellsanläggningar den 18 oktober 2016, en ökning med två sedan april 2016. 15 av anläggningarna var “Private” och då visas tyvärr inga produktionsdata och inte ens den installerade effekten.

PV-log hade 17 svenska solcellsanläggningar den 18 oktober 2016 med sammanlagd effekt på 146,13 kW den 2 april 2016 (effekten uppdaterades inte i oktober, då webben var mycket långsam), en ökning med två sedan april 2016. Men det var bara fem av anläggningarna som hade några data för 2016 vid kontrollen i april 2016.

Omnikportal hade 18 oktober 2016 data från 10 svenska solcellsanläggningar på sammanlagt 39,96 kW, oförändrat sedan april 2016. Se under “Public sites”. Man kunde inte se historiska data för någon av anläggningarna och för sex av anläggningarna fanns inga aktuella data.

Sonnertrag.eu hade 4 svenska solcellsanläggningar på sammanlagt 28,94 kW den 2 april 2016. Antalet anläggningar oförändrat sedan april 2016. Se under menyn Photovoltaikanlagen, där finns en landskarta.

Solelsportalen, Ihus, visar solelproduktion för några solcellsanläggningar i Uppsala.

Den första databasen över svenska solcellsanläggningar finns på SolEl-programmets hemsida solcell.nu. Den innehåller195 anläggningar. Databasen är inaktiv, inga nya anläggningar har tillkommit efter 2011. Uppbyggnaden av denna databas gjordes av Mats Andersson och Johan Paradis Ärlebäck (möjligen har även Linus Palmblad varit med?), Energibanken, på uppdrag och bekostnad av SolEl-programmet. Där finns bilder och allmän information om anläggningarna. Däremot är det mycket få anläggningar som uppdaterar sina produktionsdata i denna databas.

Repowermap visar information om solcellsanläggningar och andra anläggningar för förnyelsebar energi. Det är få svenska solcellsanläggningar som är med och det finns ingen driftstatistik.

På sidan Länkar under Driftdata och statistik finns länkar till utländska solcellsanläggningar.

21 svar på ”Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar

 1. Och så finns http://PVoutput.org som från början vände sig till Australiensiska solcellanläggningar men som idag har över 11000 anläggningar över hela världen, danska inte minst. Bland de svenska anläggningarna finns tyvärr bara min. Anledningen att jag ändå valde PVoutput är för att det allt är gratis, det finns en Androidapp som kan visa ens anläggning i realtid och det behövs ingen annan hårdvara än en bluetooth eller RS485anslutning till sin SMA växelriktare (+ en loggdator). För att t.ex. kunna använda Sunny Portal behövs ytterligare produkter från SMA och jag såg inget behov att skaffa dem när PVoutput fungerar så bra.

 2. Hej Bengt
  ville gärna informera dig att jag har installerat en anläggning oxå nu i juni 2013(5.06.2013)
  Produktion är 536,0 kWh,110,1 kWh /installerat kW(4,875 kW anläggning)
  Kolla gärna på Sunny Portal ,Bohusvägen 23

  mvh Thorsten

 3. 641,2 kWh i Juli 2013, Bohusvägen 23, Västerås på Sunnyportal

 4. Apropå http://www.pvoutput.org : Jag har tagit min loggning dit och jag har sett flertalet svenska anläggningar där så det växer 🙂

  Kuriosa; min inverter (Samil 3000) har ingen inbyggd webserver. Samil ger bara ut Solarbrowser som måste köras under Windows vilket ger en onödigt strömkrävande lösning. Nu finns det flera inkl. mig som konfigurerat upp en RaspberryPi som loggar upp till pvoutput.org. En sådan enkortsdator drar 2-3watt. Så här kan det se ut: http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=24078&sid=21926

  • Tack för tips! Jag har lagt in en länk till solaredge liksom till pvoutput som Janne tipsade om.

 5. Hej Bengt,
  var inne på Sunny Portal för att se vilken temperatur dina paneler går upp till. Förstår emellertid inte om jag skall läsa av värden till höger eller vänster? Vad jag är nyfiken på är hur hög temperaturen blir en varm sommardag, säg 25 grader C. och med stekande sol från en klar himmel?

  • Ja, det är tyvärr inte helt lyckat layout i Sunny Portal på just denna punkt. Tänk på att solcelltemperaturen alltid är högre än lufttemperaturen vid solsken, att lufttemperaturen i Sverige inte går över sådär 30 grader och att modultemperaturen är den röda kurvan (lufttemperatur blå kurva) så går det att klura ut vilken skala som tillhör vilken kurva.

 6. HEJ!

  Nu har jag kommit igång med min anläggning. Jag tänkte det skulle vara intressant att få ut drftsdata till webben, för att jämföra med andra anläggningar typ soldata.se Min växelriktare är en samil power 15000TL. kan du tala om vad man behöver för utrustning för att få ut data på nätet? jag har inget internetuttag (teleuttag) i lokalen där växelriktaren är monterad. Måste bli någon mobildata nätverkslösning?

  //Bernt

 7. Hej.

  Hemma hos mina föräldrar är det 100m till routern,där kör vi med en home plugg.
  Plus att du behöver någon form av webb box tex solar-log som passar till dom flesta fabrikat.

 8. Hej Bengt!

  Har du funktionen SMA Optitrac Global Peak – PV shade management på din växelriktare från SMA? Hittade på youtube om inställningen http://www.youtube.com/watch?v=5AIrc_mB9vk och tänkte kolla med dig om du har någon erfarenhet av det?

  Med vänlig hälsning Mårthen

  • Vår Sunny Boy 3000TL-20 har Optitrac Global Peak funktion. Funktionen aktiveras genom att sätta MPPShdw.IsOn till ”On”, se inlägg från 18 januari 2011.

 9. Pingback: EU PVSEC – Dag 3 | Bengts villablogg

 10. Pingback: Hur mycket el ger solceller i Sverige? | Bengts villablogg

 11. Pingback: 92 kWh solel under oktober | Bengts nya villablogg

Kommentarer inaktiverade.