Ramen för 2019 års budget klar

Igår röstade riksdagen igenom en M+KD-budget med stöd av SD. Det blev möjligt då C och L lade ner sina röster och därmed kunde övergångsregeringens budget inte få tillräckligt stöd för sin budget.

I M+KD-budgeten är anslaget 535 miljoner till energiteknik, varav stödet till energilager sannolikt ligger kvar på 60 miljoner, enligt en uppgift Svensk Solenergi:s talesperson Johan Lindahl fått från regeringsdepartementet, vilket gör att det blir 475 miljoner till investeringsstöd för solceller under 2019.

Dock återstår fortfarande osäkerheten om vilken regering vi kommer att få. Med en solcellsvänlig regering skulle man kunna öka anslaget till investeringsstödet i en tilläggsbudget. Detta känns möjligen mera som ett halmstrå i nuläget, då det för tillfället är fördel för en M-baserad regering. Även risken för ett extraval lurar i vassen, så läget är ovisst för närvarande.

Stödnivå

När det gäller stödnivån i investeringsstödet vill M sänka den till 15%. För att göra det behöver man man revidera nuvarande “Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller“. För en sådan ändring krävs ett regeringsbeslut och i nuvarande läge kommer ett sådant beslut säkert att dröja en bit in på 2019. En delikat fråga blir då vilken stödnivå som ska gälla, den som gällde när man gjorde ansökan eller den som gäller vid beslutsdatum.

Om stödnivån vid ansökan skulle gälla kommer 475 miljoner att räcka enbart till i runda slängar hälften av de ungefär 10 000 sökande som står i kö eftersom det finns runt 1 miljard i ansökningar som inte behandlats ännu. Vilket stöd som det skulle kunna bli för de som får vänta till 2020 vet vi ingenting om i nuläget. Det finns en sannolikhet för en fortsatt nedtrappning om det blir en M-baserad regering, då de vill fasa ut investeringsstödet.

Om stödnivån vid beslutsdatum skulle gälla skulle 475 miljoner räcka till betydligt fler sökande om ett beslut om sänkning till 15% i stödnivå kan tas tidigt under 2019. Det känns som den bästa vägen framåt med nuvarande randvilllkor. Ett dilemma här är dock att det kan dröja innan det kommer ett regeringsbeslut om sänkning av stödnivån och att man vill ha en viss framförhållning mellan regeringsbeslut och när beslutet skulle träda i kraft. Det finns därför en risk att hela budgeten för 2019 redan är förbrukad när beslutet träder i kraft.

Man kan väl sammanfatta det hela med att läget är oklart i nuläget när det gäller hur många som kommer att kunna få investeringsstöd till solceller under 2019. Det enda man kan säga är att de som redan fått ett beslut om investeringsstöd med 30% och inte startat bygget än bör sitta säkert i båten om de hinner få anläggningen klar enligt vad som angetts i beslutet.

9 svar på ”Ramen för 2019 års budget klar

 1. Hej!

  Har nyligen installerat en anläggning på 9kw som privatperson (årsförbrukning 15kw) och undrar om man behöver göra nått ang. moms. Registrera nått till skv tex. Läste detta hos skelefteåkraft “Från 1 januari 2017 gäller nya regler för mervärdesskatt. Om du beräknar att din momspliktiga omsättning i Sverige, under beskattningsåret 2017, kommer att vara lägre än 30 000 kronor kan du ansöka hos Skatteverket om skattebefrielse och avregistrering för moms.” Om det stämmer vet du vilken blankett man ska skicka in? Med vänlig hälsning Eric

  • Du behöver inte göra någonting. Man kan sälja för upp till 30 000 kr utan att behöva momsregistrera sig. Före 1 januari 2017 behövde solcellsägare vara registrerade för moms eftersom det under några år inte fanns något belopp satt för momsbefrielse. Den 1 januari 2017 återinförde man den gräns på 30 000 kr som gällt före 1 juli 2013 och då behövde man avregistrera sig för moms. Läs mer på Skatteverkets sida “Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor.

   • Tack för svar! Det som står på skelefteåkrafts hemsida är inte helt korrekt då. Man behöver väll inte göra något för skattebefrielse heller?

    • Alltid bäst att gå till Skatteverkets skrivningar eller vad olika lagar säger. Skatteverket skriver så här “Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.”

     En småhusägare som bara säljer överskottsel behöver alltså inte tänka på inkomstskatt. Om man samtidigt hyr ut bostaden och inkomsterna tillsammans blir mer 40 000 kr per år, då blir det inkomstskatt.

     Ursprunget är vad som skrivs i inkomstskattelagen. I inkomstskattelagens paragraf 42 kap. 30 står
     “Uthyrning
     30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp.
     Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.
     Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av.
     I stället ska avdrag göras med 40 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet…”

 2. Hej!

  Tack för bra blogg.

  Hur säkert är det att “Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller“ måste justeras? I ekot säger Moderaterna att de “Enligt den nya budgeten halveras subventionsgraden till 15 procent nästa år.”

  • Förordningen måste ändras innan en ny stödnivå kan börja gälla,det är skrivningen “5 § Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begränsningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 30 procent.” som måste ändras i “Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller“.

   Det är dessutom regeringen som måste besluta om denna ändring. Eftersom vi fortfarande har en övergångsregering är det orimligt att en ny stödnivå skulle kunna drivas igenom till 1 januari 2019. Man vill dessutom säkert ha en viss framförhållning mellan regeringsbeslut och när ett sådant beslut skulle träda i kraft. Det är dessutom inte klart än att det blir en M-baserad regering. En intressant fråga är hur en S-baserad regering skulle hantera stödnivån…

 3. Väldigt bra information även om budskapet är tråkigt. Men skönt att någon har get sig på denna djungel av information och förklarat på ett begripligt sätt. Tack Bengt!

 4. Hej Bengt och blogg tråden!
  Evigt trött på mediarapporter och besvikna solkraft investerare i telefon. Sedan november så kan jag lugnt säga, att många är förbannade rent ut sagt!! Tvärnit på höstens arbete och många husägares vilja att investeria i stort och smått. Tillfällig reaktion som alla bör ha respekt för, det handlar om människors pengar och pensionsfonder som idag går till hållbarhets tanken och att spara på taklet.

  Trött även som branschmedarbetare på Svenska Politikers trångsynthet och valhänthet! Önskar att du Bengt berättar och klargör fakta kring Tysklands nedläggning av bidragssystem 2013? Hur Tyskland, enligt “vad jag har hört”, införde lån till sol cellsinvesteringar per Watt? Hur det funkar med lite fakta och statistik på Tysklands hållbarhets investeringar? Enligt vad jag läst i ETC, peakade Tyskland rakt upp och fem år senare 2018 står 40% hållbar energi före elproduktionen, ersätter kol- och kärnkraftverk? Kan du hjälpa mig och vi här med svar. Tack och god fortsättning.

  My Thinking! Svenska politiker – not thinking outside the box?

Kommentarer inaktiverade.