Köpare solel

Värde överskottsel

prosument.se kan man beräkna värdet av sin överskottsel som matas in till nätet. Men notera att det värdet bara beräknas för de elbolag som är medlemmar i Svensk Solenergi. I mitten av december 2017 fanns 13 av Sveriges ca 120 elhandelsbolag med i jämförelsen.

Elbolag som köper överskottsel från små elproducenter

solcellforum hjälps man åt att bygga upp en prislista i ett Google-dokument enligt nedan, med start i maj 2016. OBS! Det är läsare av solcellsforums prislista som lägger in priserna, jag  har inget med den att göra, annat än jag länkar till den.

Ett vanligt villkor är säkring på max 63 A (max effekt 43,5 kW) och att man är nettokonsument av el under ett kalenderår. Anledningen till dessa villkor är att man då inte behöver betala för ett inmatningsabonnemang eller elmätarbyte enligt en ändring som gjordes i ellagen i april 2010. Om man inte uppfyller dessa villkor har nätbolaget rätt att ta betalt för ett inmatningsabonnemang, där priset varierar mellan olika nätbolag.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Innan du väljer köpare bör du kontrollera om de köper elcertifikat och ursprungsgarantier.

GAMLA och inaktuella listor

Som jämförelse låter jag två gamla sammanställningar ligga kvar.

 

 

 

 

 

April 2015

Gjordes av Johan Lindahl, Uppsala Universitet,l i hans arbete inom IEA PVPS Task 1. Klicka på tabellen för att se den i full skala.

Elbolagens elhandelspris för överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier. Sammanställning är gjord av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, under april 2015. Tänk på att priserna är färskvara.

Elbolagens elhandelspris för överskottsel, elcertifikat och ursprungsgarantier. Sammanställning är gjord av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, under april 2015. Tänk på att priserna är färskvara.

Augusti 2014

Nedanstående sammanställning inklusive färgval gjordes av Johan Lindahl, Uppsala Universitet, i hans arbete inom IEA PVPS Task 1. Klicka på tabellen för att se den i full skala.

Priser för överskottsel, uppdaterad i augusti 2014. Sammanställning inklusive färgsättning är gjord av Johan Lindahl, doktorand vid Uppsala Universitet. Klicka på tabellen för att se den i full skala.

Priser för överskottsel, uppdaterad i augusti 2014. Sammanställning inklusive färgsättning är gjord av Johan Lindahl, doktorand vid Uppsala Universitet. Klicka på tabellen för att se den i full skala.

159 reaktion på “Köpare solel

 1. Pingback: Köpare av solel | Bengts villablogg

 2. Viktigt att notera angående Eon, en av världens största leverantörer.

  Som kund hos dem skall de köpa överskottet av mig men de har, nästan ett halvår sedan installation och drift INTE betalat ut ersättning. Detta hänvisar de till problem med “datorsystemen”.

  Detta är något som diskvalificerar dem från det laga ansvar de har och det är högst möjligt att gå till domstol för att få adekvat ersättning. Det är inte en rimlig väntetid att få ut ersättning.

 3. Pingback: Regeringen har ”beslutat att tillsätta en utredning” om nettodebitering! | Bengts villablogg

 4. Jag fick igår besked från Falkenberg energi att dom köper mitt överskott.
  Så nu är dom också med på tåget som elköpare.
  // Lars Ivarsson

 5. bra att allt fler köper in el…
  hur mycket betalar Falkenberg energi för kwh?
  måste man vara helkund där då?

  • Jag bor inte inom Falkenbergs nät, så jag är inte helkund.
   Avtalet är inte klart, men det rör sig om ca 1 kr/kWh ink Moms.

 6. Jag talade med Sala-Heby Energi (Maria Karwonen) igår och frågade vilka villkor de kunde erbjuda mig som solelsproducent.

  Svaret var 1 kr/kWh om man bor inom deras nätområde.

  När det gäller övriga (mig själv inklusive), så hade de inga fasta riktlinjer och var tvungna att diskutera frågan internt innan jag kunde få svar. Efter ett par timmar blev jag uppringd beskedet att de endast kunde erbjuda Nordpools spotpris.

 7. Hej Bengt.
  Vilken intressant hemsida du har.
  Jag bor inom Halmstad komun och där har det lokala elnätsbolaget HEM godkännt microproduktion och köper även tillbaka enligt SPOT priset.
  Är själv sugen på att införskaffa en anlägning och min fråga till dig är. Är det bättre att lägga till och fylla hela sitt tak med solpaneler eller skall man anpassa storleken till sitt eget behov i första hand?

  • Hej Mikael!
   Hur gick det med din anläggning i Halmstad kommun? Vem pratade du med på HEM angående detta upplägg?
   Tack,
   Charlotta

 8. Angående “Elhandlare – som köper av alla”: Telge Energi.
  Så är tydligen inte fallet, dvs de köper inte av alla.

  Jag har varit i kontakt med Stefan Sundelius på Telge Energi sedan 20 NOV 2011 och har trots detta inte lyckats teckna avtal eller hamnat på kölista.

  Han skriver den 21 JUNI 2012 (efter påstötning igen hur det går med kölistan och om något avtal är nära förestående):
  – Vi tecknar producentavtal i första hand med Telge Energikunder.
  – Vi köper överskottssolel för 1,50 kr/kWh fast pris i 3 år med avtalsstart 1 januari 2013.
  – Ersättning utbetalas 1 gång per år i efterskott.

  På deras hemsida (http://www.telgeenergi.se/Privat/El/solavtal) står (2012-06-24) dock följande, dvs inget om att de inte köper av alla:
  “Har du sol över? Är du intresserad av att sälja ditt överskott av solel till oss? Fr o m september 2012 kommer vi att börja köpa solel igen från dig som producerar el hemma med solceller. Hör av dig till oss redan nu på eller 020-25 00 80 så berättar vi mer.”.

  I deras “SolNytt” utskickad 2012-05-02 via e-mail står dock följande:
  “Vi köper ditt solels-överskott. Vi börjar teckna nya producentavtal från 1 september 2012. För att få teckna avtal ska du vara elkund hos Telge Energi. Vi betalar ett fast pris om 1,50 SEK/kWh för överskottet. Avtalsstart blir första januari 2013 och avtalet gäller i 3 år. Vill du veta mer? Ring 020-25 00 80 eller maila oss: “.

  Slutsats: de köper inte solel av alla.

  Fråga: Bengt, hur lyckades du?

  • Fick nu reda på att elcertifikat och ursprungscertifikaten ingår i de 1.50kr/kwh.
   Dvs ännu mer urlakat erbjudande.

   • Ja, sådana är villkoren, men det är fortfarande mycket bra betalt för överskottselen. Tänk på att de flesta erbjuder Nord Pool spotpris.

    Elcertifikaten har ett värde på ca 25 öre/kWh, OM man lyckas hitta en köpare för enstaka elcertifikat, det är inte självklart. Hittar man ingen köpare är värdet noll!

    När det gäller ursprungsgarantierna är det värdet förmodligen mycket lågt, något-några öre(n)/kWh? Samma sak här, vem vill handla med enstaka ursprungsgarantier?

    Systemen för elcertifikat och ursprungsgarnatier är som jag påpekat många gånger tidigare inte alls anpassade för småskalig elproduktion.

    • Angående din slutkommentar. Jag håller med om att certifikatsystemet inte passar särskilt väl för småskaliga producenter. På ekonomspråk så kan man uttrycka det som att transaktionskostnaderna blir för höga när småskaliga producenter ska leta efter köpare till sina enstaka certifikat. Jag ser åtminstone två lösnigar som är bättre:
     1. En fast ersättning för certifikaten på 20-30 öre/kWh, som betalas ut baserat på rapporterad produktion
     2. Nettodebitering på månads-/årsbasis, som då ersätter certifikaten (med råge)

     • Jag har skrivit tidigare om att de administrativa kostnaderna blir för höga hos köparen vid hantering av enstaka elcertifikat, själva transaktionen har nog ingen avgift om man sköter Cesar-kontot själv. Det är dock bara ett av problemen med elcertifikatsystemet när det gäller små elproducenter. Huvudproblemet är att det inte lönar sig att försöka få elcertifikat för hela sin solelproduktion på grund av det för elcertifikat helt onödiga kravet på timmätning (enligt Förordning (2011:1480) om elcertifikat), som gör att man behöver bekosta en elmätare och ett mätabonnemang hos den som ska rapportera produktionen till Svenska Kraftnät.

      Det krävs därför en ändring av denna förordning om man vill få bukt med problemet. Det skulle för tilldelningen av elcertifikat räcka att man själv rapporterade elproduktionen en gång per år, på samma sätt som att man inkomstdeklarerar en gång per år.

  • Hej.
   Eftersom jag har installerat solpaneler på mitt hustak så kontaktade jag Telge Energi 2 april 2013 för ett avtal om eventuellt köp av överskottet, men jag fick till svars att dom gör nu inga nya avtal om köp av överskotts solel, då dom förväntar sig ett svar från regeringen på nettodebitering/ kvittning under juni 2013, då trodde personen att det kommer att gälla from årsskiftet 2012/ 2013, men jag frågade om det inte kommer något besked vad händer då, men personen var ganska övertygad om att det kommer ett ”positivt” svar och att det blir nettodebitering /kvittning.

   • Regeringen kan bara inte låta bli att ge något slags förslag denna gång. Något annat skulle vara politiskt skott i foten, som jag sagt tidigare, eftersom frågan nu stötts och blötts i så många år utan att man kommit någonstans alls. Se en kort historisk resumé under Länkar – Regering. Politisk obeslutsamhet skulle man väl kunna kalla det.

    Väldigt intressant att Telge Energi trodde att det skulle börja gälla retroaktivt från årsskiftet 2012-2013. Det hade jag inte förväntat mig och det skulle knappast vara praktiskt möjligt med nettodebitering som gemene man tänker sig (köpt el minus inmatad överskottsel = netto köpt el). Det kan i sådana fall tyda på att man går den krångliga vägen genom återbetalning av redan betald energiskatt och att det görs i deklarationen året efter. Det skulle alltså bli en skatteåterbäring istället för nettodebitering. Undrans vad den administrativa kostnaden skulle bli för ett sådant system? Och hur skulle man i sådana fall göra med nettodebitering av elöverföringen = 23,5 öre/kWh hos Vattenfall som vi har som nätägare.

  • Hej

   Jag ville bara instämma i ovan inlägg, jag har precis samma erfarenheter av Telge Energi och Stefan. Har fått mailutskick där man lovar guld och gröna skogar men inget produktionsavtal kan man få, inte ens om man säger att man blir helkund. De kör helt klart med falsk marknadsföring.

   Ännu tydligare blev det här om veckan när min far som varit kund hos Telge en längre tid skaffat solceller under sommaren och vill nu sälja till dem, men de vägrade!
   Telge Energi KÖPER ALLTSÅ INTE ENS AV SINA BEFINTLIGA KUNDER!

   Min far ställde ett ultimatum, om ni inte köper mitt överskott så tvingas jag ju byta elleveratör, de blev sura men kunde inte erbjuda köp av överskott så nu blir det Skellefteå kraft istället för hans räkning.

   Jag tycker att du borde skriva om detta Bengt och ta bort Telge ur listan. De förtjänar inte att vara med och få så mycket uppmärksamhet kring en bluffprodukt.

 9. I första upphandlingsrundan som gjordes i slutet av 2011, som vi var med på, fanns inget krav på att man skulle bli deras elkund. De har väl helt enkelt ändrat villkoren nu.

  Det vi behöver är nettodebitering, men regeringen har inte haft detta som en prioriterad fråga och därför är det fortfarande inte lagligt enligt Skatteverket. I väntan på nettodebitering kan vi förvänta oss att olika typer av avtal kommer och går. Elbolagen prövar sig fram vad som är gångbart.

 10. Telge säger att de betalar 1,50 kr/kWh. Dock så tecknar de inga avtal förrän i höst igen. Jag tycker att de fått allt för mycket positiv reklam i förhållande till insatsen.
  Höll på med att försöka få till ett avtal under flera månader. De sköt hela tiden på tidpunkten och skyllde på att alla solpaket inte var sålda än. Inget stort problem eftersom hela vintern stod framför oss. Men när vårsolen gjorde sig påmind så var jag på dem igen. De fortsatte att skylla på osålda solpaket och då föreslog att köpa igen all min egen konsumtion i form av solpaket, med effekten att de skulle minska sitt solenergilager, så fick jag inget annat svar än att de trodde att de skulle börja köpa igen i september. September?! -Jo, då är det lätt att betala 1,50 för överskottet, för det är ju då överskottet inte börjar finnas.
  Misstänker ett marknadsföringstrick där de vunnit priser och fått en massa gratisreklam i media, av icke tillräckligt researchande journalister.
  Det blev Göteborgs Energi DinEl som löste problemet för oss med ett tvättäkta kvittningsavtal. De, och några fler, borde få samma uppmärksamhet som Telge fick. De gör faktiskt “verkstad” av sina utfästelser…

  • Den enda säkra affären är på den solel som ersätter köpt el. Det är ingen naturlag att någon ska betala mer än Nord Pool spotpris för överskottsel som matas in på nätet.

   Telge Energi hade en affärsidé att köpa solel från solelproducenter och sälja denna solel till elköpare som ville stödja solenergi genom att betala extra för att få solel. Ett intressant koncept. Men försäljningen av solel gick inte lika snabbt som de tänkt och därför har de inte köpt in någon solel efter nyår. Konstigare än så är det nog inte.

 11. Jo, det är konstigare än så.
  De fortsatte, gladeligen och stor entusiasm, att berätta i media OCH sin hemsida om vilka fina avtal de gjorde med mikroproducenter. Inte riktigt i linje med den konversation som vi hade med dem.
  Som jag skrev i förra inlägget så erbjöd jag mig att vi skulle köpa hela vår årskonsumtion för 20 öre extra, men då fick man maximalt köpa 500 kWh. Så jätteintresserade av att tömma lagret är de inte heller.

  By the way…Tjusig blogg Du har, väldigt informativ.

  Från det ena till det andra: Kikar på Din SMA-sida. Hur väl stämmer uppgiftera där överens med verkligt utfall?
  -Med verkligt utfall menar jag dina ABB-mätare.

  /mvh Per

 12. Hej Bengt,

  Uppgiften om EgenEl behöver uppdateras.

  Jag har, enligt dem själva som första kund, tecknat avtal med dem om köp av överskott för 1 kr/kWh. Jag har köpt anläggningen via dem och har dem som elleverantör.

  Dessutom kan jag bekräfta att Telge Energi inte ska stå kvar under “Elhandlare – som köper av alla.

  Jag fick klart besked från dem att man måste vara elhandelskund hos dem för att få skriva avtal med dem.

  /o

 13. Hej Bengt!

  Tack för en informativ blogg.

  Jag installerade och drifttog en solcellsanläggning på drygt 5 kW i början av juni. Mitt elnätsbolag, ett lokalt bolag i Hästveda, vill inte byta min mätare, så hittills har allt mitt producerade överskott “försvunnit” ut på elnätet. Jag vill naturligtvis kunna sälja mitt överskott och har stött på dem flera gånger.

  Det senaste motivet för att inte byta mätaren var att jag måste ha två elabonnemang, ett för inkommande el och ett för utgående. Kostnaden för det utgående abonnemanget är 200 kr/månad, vilket gör att det är föga lönsamt att sälja elöverskottet.

  Min fråga är: har bolaget rätt att ta ut en abonnemangsavgift extra för att jag som småskalig producent vill kunna sälja mitt överskott i väntan på årskvittning? Finns det beskrivet i lagtext eller annan bindande text hur elnätsbolaget ska förfara?

  Mvh,
  Kjell

  • Tänkte skriva ett inlägg om detta. Ville dock bara kolla en sak först. Är du nettokonsument av el under ett kalenderår, dvs köper du mera el än du skulle mata in som överskott på nätet? För en normal villa är det vanligen så, men för exempelvis en sommarstuga behöver det inte vara så. Detta är avgörande om du är nettokonsument eller inte för en bedömning av om ditt nätbolag har rätt eller fel.

   • Hej!

    Jag är nettokonsument, räknar med att producera i storleksordningen 1/4 av den totala konsumtionen.

    • Hej!
     Kryss i taket! Mätaren är utbytt (utan kostand för mej) och inget extra abonnemang behövs längre för utgående energi.
     Nu ska jag hitta ett bolag som vill köpa elen.

 14. Ellagen (1997:857), kap 4 §10: “En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”
  Det är många nätbolag som fortfarande inte kan lagen, det gäller sedan 1 april 2010 om jag inte minns fel. Bra att du skriver om detta Bengt.

 15. Pingback: Stora rödpennan framme… | Bengts villablogg

 16. Pingback: Val av energisystem för huset? | Bengts villablogg

 17. Hej!

  Eftersom jag är Telge kund sedan många år får jag
  Telge nytt med elräkningen.

  Jag blir ju synnerligen förbryllad och förbannad när jag läser följande angående de som vill köpa solkraft av Telge.

  “I dagsläget kan du bara köpa ett begränsat antal kilowatttimmar.
  Det beror på att efterfrågan just nu är större än utbudet.
  I nuläget kombineras därför solkraften alltid med el från vind- och vattenkraft men vår förhoppning är att detta skall ändras i framtiden”

  ??????????????

  Jag har tre dagar efter att Telge offentliggjorde att de ville köpa solel förra året (1 år sedan) erbjudit mig att sälja men fortfarande har inget hänt trots ideliga kontakter var tredje månad.

  På Orust har vi sammanlagt 250kw toppeffekt solceller installerat varav flera är intresserade av att sälja men Telge är inte intresserade av att köpa.

  Jag har även föreslagit att bygga en lite större anläggning (200 – 250kw) om de var intresserade av att köpa, men inget intresse.

  Hur kan de då gå ut med ett sådant här uttalande????

  Inte vet jag, men lögnen om brist på solel kan ju kompenseras med att få avsättning för sin vatten och vindkraft till 2.50kr/kwh………

  Kanske dags för att uppdrag granskning besöker Telge?

 18. Senaste kommentaren var i oktober förra året. Har det hänt något sedan dess? Det har det väl inte, inte närmare nettodebitering vad jag förstår. Jag har i alla fall fått beslut om bidrag för mitt andra steg då jag bygger till 17 kvm till. Slående att priserna har gått ner så mycket sedan jag köpte mina första 17 kvm. Framförallt på elektroniken. I nuläget säljer jag lite överskott till Fortum, känns som jag får väldigt lite för det, förstår inte hur dom räknar.

 19. Hej Bengt!

  Nu kan du uppdatera din lista på nätbolag som tillämpar nettoavräkning: Den näst sista bolaget i Elinorr, Jämtkraft, har till slut medgivit nettoavräkning. Bomben släpptes den 22/3 på ett solseminarie i Östersund! Glädjande för oss som har detta nät!
  Med hälsningar från Jämtland!
  Mats

 20. Eftersom jag nu har fått bytt elmätare så har jag börjat kolla på var man ska kunna sälja sin el. Detta tills att utredningen om nettodebitering är klar. Har Fortum som nätägare och konstaterat att man kan få ersättning att man matar ut el på deras elnät. När jag köper el från mitt elhandelsföretag så tillkommer det 20,7 öre per kWh som Fortum vill ha betalt för själva överföringen förutom elpriset. Nu när jag skickar ut elström på Fortums nät så får jag 5,9 öre per kWh men det tillkommer en kostnad för abonemang på 65:- per månad => är knappt lönt att begära ersättning från Fortum för den el som jag jag skickar ut på deras nät. Däremot kan det vara intressant för själva elen men jag forskar vidare vilket företag som kan vara lämpligast för mig.

  Elmätaren byttes som sagt i fredags och sedan dess har jag importerat 32 kWh och exporterat 93 kWh ( på 3,5 dagar). Uppskattar att jag kan använda ca 10kWh per dag. Funderar eventuellt på att bygga ut anläggningen något för att kunna utnyttja växelriktaren mera.

  • Köppriserna på denna sida behöver uppdateras, det finns en del ändringar. Det finns tre olika ersättningar:
   1. Från nätbolaget som du nämner ovan, som ersättning för deras minskade förluster i överliggande nät.
   2. Från elhandlare (eller nätbolag) som köper din överskottsel. Där varierar priserna mycket mellan olika bolag, från Nord Pool spotpris (eventuellt med några örens avdrag) till 1 kr/kWh.
   3. För elcertifikat, som säljs på den öppna marknaden. Ligger på ca 20 öre/kWh.

   Om du är nettokonsument under ett kalenderår och har max 63A säkring ska du inte betala något för ett inmatningsabonnemang. Detta enligt en ändring som gjordes i ellagen den 1 april 2010, se Kap. 4, 10§.

 21. Talade med Telge energi idag och det verkar som om att deras nya solavtal börjar att ta form, detta skall man kunna teckna från 1 januari 2014 och de har tänkt att erbjuda 1,30:-/kW/h (man skall då även föra över elcertifikat och ursprungsgarantier till dom) befintliga elkunder har förtur till det nya avtalet. Är dock inget som står på deras hemsida ännu så vi får väl hålla tummarna och se 🙂

  • Kort fråga – vill de ha elcertifikaten och ursprungsgarantierna för all el man producerar eller bara den el man inte konsumerar själv?

   Dvs om min anläggning tillverkar 2000 kWh och jag konsumerar 1000 kWh av solelen själv – vill de ha 2 eller 1 certifikat?

    • Hur mycket överskott producerar man vanligtvis i %? Beror ju klart på anläggning och egen konsumtion, men bra att ha ett riktmärke. Är väl på sommaren man får en differens egentligen, när konsumtionen är nere men produktionen peakar.

     Alexandra

     • Knepig fråga eftersom variationer är väldigt stora, beroende typen av byggnad. I en stor kommersiell fastighet kan det vara 0% överskott. Om man har en stor solcellsanläggning på ett småhus som har fjärrvärme kan 95% vara överskott mitt på dagen en solig dag.

      Under våra tre första år var i genomsnitt 52% överskott som vi matade in till nätet. Vi har en 3,36 kW solcellsanläggning och har solfångare för varmvattenproduktion.

      I ett inlägg från 2012-01-11 har jag i en tabell angett överskottet per månad under året under 2011. Överskottet varierade mellan 13% och 63% per månad under 2011.

 22. Hej Bengt!

  Jag står med en nyligen installerad anläggning. Den har första veckan producerat 467 kwH. Direkt ut på nätet åt Fortum, ty elmätaren är är ännu ej bytt. Tänkte höra om du har någon koll på vad man ska sälja överskottet så här på sommaren?

  Det finns en uppsjö av bolag tydligen som är intresserad av att köpa!

  Tack för en mycket informativ blogg!

  • Det är inga problem att hitta köpare. Fortum är en kandidat i ditt fall. Fortum betalar Nord Pool spotpris minus ett avdrag på 0,205 öre/kWh i dagsläget. Bor man hos rätt nätägare kan man få upp till 1 kr/kWh.

   Är medveten om att jag skulle behöva uppdatera de olika elbolagens erbjudande, ska försöka hinna med det inom kort.

   Nord Pool spotpris var 42,643 öre/kWh idag kl. 12-13.

  • Har du inte fått din elmätare utbytt av Fortum så bör du kolla att din gamla mätare inte registrerar din utmatade produktion som förbrukning!!! Detta gjorde iaf min gamla mätare från “landis+gyr” (har oxå Fortum som nätleverantör) vilket ju resulterar i att du får betala drygt en krona för varje kw/h som matas ut på nätet.

   Anledningen till detta lilla dilemma är att elmätaren känner av “strömflödet” men ej åt vilket håll det går samt att det bara finns ett räkneverk i den gamla mätaren som i mitt fall även produktionen registrerades på.

   • Tack för tipset!

    Jag kolla med Fortum men det skulle inte vara någon fara påstod tjejen på mätarfrågor!

    /:Bernt

    • Har oxå pratat med den där “tjejen”, dock så vet de nog inte riktigt vad dom pratar om alltid (då hon sa samma sak till mig) en annan kontakt på Fortum var dock fullt medveten om problematiken, kolla för säkerhets skull att din mätare inte blinkar/tickar på framåt när du matar ut el!

     • Många elmätare är absolutmätare som adderar strömmen oavsett strömriktning och då får man mycket riktigt betala för den solel man matar in till nätet.

      Många andra elmätare mäter bara strömmen i en riktning = utmatning = köp av el och då registreras inte den solel som matas in till nätet.

      Det är endast en liten andel elmätare som kan användas utan byte eller omprogrammering.

 23. Hej Bengt!
  Vi har installerat en anläggning på 5,4kW i början av juli och fått ny elmätare som mäter i båda riktningar. Vi har tittat på olika bolag för att teckna avtal om köp och sälj. Vi har villa i Varberg, nätägare är Varberg Energi, vår egen användning ligger på ca 4700kWh per år. Vi vet inte än hur mycket el vi kommer att producera på årsbasis, nu på sommaren ligger den ju i topp. Det vi inte förstår med elhandeln är varför vissa bolag köper för 1-1,50kr per kWh när elen vi själva köper kostar marginellt några ören över 1kr. De köper väl inte el med förlust? Är det bättre att teckna avtal med bolag som har kvittning mot producerat el eller sälja till högstbjudande? Nätavgifterna får vi ju betala till Varberg Energi i vilket fall som helst. Avtal om köp o sälj hos annat bolag, hur går mätningen till, går den via nätägaren eller får vi byta mätare en gång till?
  /Undrar en okunnig

  • Nätägare kan man inte välja. Däremot kan man fritt välja vilken man köper sin el av och till vilken man säljer sin överskottsel. Samma elmätare används av nätbolaget oavsett till vilken ni säljer er överskottsel till.

   Vi har Vattenfall som nätägare, köper vår el från O2 ekonomisk förening där vi är delägare i vindkraftverk och vi säljer vår överskottsel till Telge Energi (från början till Bixia).

   Det udda som har hänt är att även vissa nätbolag börjat köpa solel, men deras erbjudande kan man bara ta del av om man bor inom “rätt” nätområde. Nätbolagen får köpa el för att täcka överföringsförluster i sina nät, så det är i sin ordning, även om vi trott att elhandlare sköter elhandel och nätägare sköter elöverföringen.

   Om elbolagen köper solelen till ett högre pris än Nord Pool spotpris betalar de ett högre pris än vad de skulle behöva göra. Om de kan hitta kunder som är villiga att betala lite extra för att köpa solel kan det bli en lönsam affär ändå. Fast mycket är det väl också billig PR och ett försök att värva nya kunder. Det är så få solcellsanläggningar som säljer solel att ett extra köpbelopp för solel har försumbar betydelse för närvarande för elhandlare och nätbolag när det gäller omsättningen. Om de lyckas värva någon ny kund är det mycket värt, eftersom vi svenskar väl inte byter elbolag så ofta.

   • Tack Bengt!
    Nu förstår jag lite bättre. Jag kan tänka mig att det vore bra affär för elbolagen om de slapp kapitalkostnaden för investeringen för förnybar el och av den anledningen betalade några slantar mera för att köpa el från en anläggning som någon annan bekostar. Investeringen för vindkraftverk är väl betydligt dyrare än för solcellsanläggning. Vi får väl se om vi får en utveckling här hemma så som exempelvis i Tyskland där elbolagen hyr plats på alla möjliga tak för solceller.

    • Investeringskostnaden för vindkraftverk är nog lägre eller likvärdig med solceller om man räknar per installerad effekt, men räknar man produktionskostnad per kWh ligger vindkraft ännu så länge lägre om man tittar på stora vindkraftverk. Egen vindkraft vid sitt hus är dock inget alternativ för de flesta, med tanke på att 85% av Sveriges befolkning bor i tätorter, där vindförhållandena inte är de bästa och där man inte får bygglov för större vindkraftverk. Solceller passar därför mycket bättre för egen elproduktion för en husägare. Solceller på huset exploaterar ingen ny mark och stör inte grannarna.

     Det kommer att dröja innan elbolagen kommer att ha kommersiell solelproduktion i Sverige. För att kommersiell elproduktion ska vara lönsam måste produktionskostnaden vara lägre än Nord Pool spotpris (30-57 öre/kWh i årligt genomsnitt under senaste fem åren) och där är vi inte än på många år i Sverige. Solcellsmarknaden i Sverige ligger idag och de närmaste åren hos de som genom att producera egen solel kan minska sina inköp av el och som på grund av energiskatt, elcertifikatavgift och elöverföringsavgift betalar ett rörligt elpris som är långt över Nord Pool spotpris.

 24. Vet du om det har förekommit riktigt långa avtal för köp av solel, 10-15 år eller så? Om det bara finns kortare avtal lär det väl avtalen knappast stimulera efterfrågan på solcellssystem särskilt mycket får man väl anta?

  • Känner bara till ett fall med 15-års avtal. Vi har ett 5-årsavtal med Telge Energi. Detta är dock specialfall skulle jag vilja säga.

   Elcertifikat får man under 15 år, det är det enda man kan vara säker på när det gäller långa avtal. Men eftersom de allra flesta solcellsägare inte har ansökt om tilldelning av elcertifikat går de miste om denna intäkt.

 25. Hej!

  Jag har funderat på en modell som skulle kunna vara hållbar och en win win situation för nätbolagen och nätkunderna, och samtidigt stimulera till flera solceller:
  Nät bolagen utför sk nettoavräkning till kunderna (årsvis eller månadsvis, helst årsvis).
  det överskott som blir (för dom som har överproduktion) köper nät bolagen nån procent under deras ordinarie pris som dom betalar till nät förlusten som tack för nettoavräkningen.

 26. Finns det något mätinstrument som går att koppla in på ledning till och från vattenfalls mätare och på så sätt få veta hur mycket energi som går ut eller in mometant för att kunna använda solproducerad el på bästa sätt ?

  • Om du installerar solceller i Vattenfalls nät får du en ny elmätare som mäter i båda riktningar per timme. Dessa data kan du sedan se på Vattenfalls hemsida. Om du innan solcellsköp vill se din elanvändning per timme kan du väl begära att få timdebitering på ditt elköp, då måste man sätta dit en timmätare.

   Om du vill ha momentanvärden behövs en annan lösning. Har ingen på lager just nu, men det finns säkert någon av läsarna som har koll på sådana lösningar.

  • Den elmätare vi har från Vattenfall visar inga momentanvärden för effekt i W, bara summavärden för in- och utmatad energi mätt i kWh.

 27. På elmätaren som jämtkraft instalerar ser man in och utmatad kw/h,momentanvärde om går ut eller in, om man håller in en annan knapp ser man volt per fas amper per fas och reaktiv effekt.

 28. Har du någon aning om hur de kan erbjuda ett så förmånligt pris för elen jämfört med spotpris? Det är ju fantastiskt för oss mikro-producenter, och värdet borde ju vara mer på något så fördelaktigt som sol-el, men det är ju sällan det funkar så i världen…

  • Kan nog finnas många olika skäl. Det är hittills på det stora hela få solcellsanläggningar så det kostar inte så mycket att erbjuda ett högre pris för solel. Det blir därmed billig PR och ett lockbete att värva nya kunder. En del har också som affärsidé att sälja solel till ett högre pris än det normala. Det har väl också varit i avvaktan på att det inte hänt något på politisk nivå vad gäller beslut om införande av nettodebitering eller liknande, som bolagen kanske vill driva på händelseutvecklingen.

   Vartefter solcellsmarknaden ökar kommer köppriset för överskottsel att gå mot Nord Pool spotpris. Därför kommer en hög egenanvändning av solelen, där man ersätter köpt el med solel, att vara det som ger bäst ekonomi i framtiden.

 29. Hej
  Om man har över 63 A och producerar mer än man förbrukar får man fortfarande kvitta mot egen förbrukning eller måste man ha ett utkonto där all solel måste säljas till spotpris ??

  • Man kan alltid använda solel för egen användning och överskottet säljer man.

   Om man har en säkring över 63A får man ingen skattereduktion för överskottsel om nettodebiteringsutredningens förslag går igenom. Man får dessutom betala för det inmatningsabonnemang som behövs när man matar in överskottsel till nätet oavsett om man är nettokonsument eller nettoproducent under ett kalenderår när man har en säkring över 63A .

   Villkoren för en mikroproducent som har högst 63A säkring brukar vara att man ska vara nettokonsument av el under ett kalenderår. Man behöver då inte betala för inmatningsabonnemanget enligt en ändring som infördes i ellagen i april 2010. Om man är nettoproducent under ett kalenderår får man betala för inmatningsabonnemanget även om säkringen är högst 63A.

 30. Nynäshamns Energi och Lunds Energi är numera sammanslagna till Kraftringen AB, men uppgiften att de köper överskott för 1 kr/kWh är nog fortfarande korrekt. De uttrycker det som 80 öre, men jag antar att de skickar med momsen ovanpå, vi får se när det uppstår överskott första gången.

  Dock har de felaktigt debiterat en fast avgift för inmatningsabonnemanget och de har ännu inte hunnit svara på mitt påpekande att detta är fel.

  • Apropå inmatningsabonnemanget skriver Kraftringen på sin hemsida:
   Den 1 april 2010 ändrades reglerna för dig som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere med en produktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 43,5 kilowatt. Tar du ut mer el från nätet än du matar in under ett kalenderår får vi enligt lag inte ta ut någon avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som vi utför. Du slipper då den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget.”

   Det är minst sagt märkligt att de trots detta gör en felaktig debitering av inmatningsabonnemang. Den ena handen vet inte vad den andra gör…

  • Nu tror jag det är klart vad som inträffat. När ett nytt anläggnings-id dyker upp så blir det automatiskt (det defaultas på ren svenska) ett abonnemang, med elnät och elhandel. Detta måste sedan ändras till ett mikroproducentavtal och detta har brustit och är nu korrigerat.

   När det gäller priset så vidhåller man 80 öre plus moms = 1 kr och vi får väl se när ljuset återvänder och det första gången blir överskott.

   • Intressant att elföretagen gör olika vad gäller utbetalning av moms eller inte. Eskilstuna Energi och Miljö är det bolag som utförligast beskriver momsreglerna, så vitt jag sett, i sitt Mikroproduktion – informationsblad (markering med fet stil av mig):

    ”Om du planerar att mata in energi på elnätet mot ersättning gäller olika regler för moms och energiskatt (elskatt) beroende på om du bedriver ekonomisk verksamhet (är beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen) eller inte. Är du osäker på om din verksamhet anses utgöra ekonomisk verksamhet, bör du rådfråga skatteverket. Om du bedriver verksamheten i ett bolag eller som enskild näringsidkare anses du bedriva ekonomisk verksamhet oavsett hur stor ersättning du erhåller.

    Om du inte bedriver ekonomisk verksamhet erhåller du ersättning för överskottsproduktionen utan moms både från elnätsföretaget och från elhandlaren. I ersättningen från elhandlaren ingår ingen energiskatt. För din egen konsumtion av el betalar du precis som tidigare både moms och energiskatt.

    Om du bedriver ekonomisk verksamhet erhåller du ersättning för överskottsproduktionen med moms, både från elnätsföretaget och från elhandlaren. I ersättningen från elhandlaren ingår ingen energiskatt. Observera att den yrkesmässiga leveransen av el innebär att du som elproducent måste registrera dig som skattskyldig för energiskatt hos Skatteverket. Det innebär bland annat att för din egen konsumtion av el skall elhandelbolaget inte lägga på någon energiskatt. Denna skall du själv betala efter att först ha deklarerat din försäljning och förbrukning av el i en särskild punktskattedeklaration. Deklarationen skall beroende på omsättningens storlek lämnas månads- eller årsvis.”

 31. Tecknat avtal med Telge 2014-03-14 fram till 2014-06-30
  Telge Energi betalar 1,30 inkl moms
  Elcertifikat och Ursprungsgarantier går automatiskt över till dom.

  Att avtalet blev så kort beror på de nya reglerna som träder ikraft i sommar.

  • Intressant. Det ger ju också en vink om att elbolagen som förväntat kommer att dra in på sina förmånliga erbjudanden om skattereduktionen röstas igenom i riksdagen. Det är alltså formellt inte klart ännu.

 32. Hej Bengt!

  Som jag har förstått det så är definitionen av att ha en småskaling elproduktion / vara mikroproducent att man är nettokonsument, och detta har då inte alls med storleken på ditt system att göra.

  Teoretiskt sett skulle därför även ett väldigt litet system vars produktion matchar konsumtionen väldigt bra kunna ge så pass höga fraktioner av täckt energibehov att en eventuell överproduktion i vissa tidpunkter leder till att du på årsbasis kanske blir nettoproducent. Man kan då alltså även med ett väldigt litet system inte ses som mikroproducent?

  Om vi istället säger att man har ett system som är dimensionerat så att du på årsbasis är nettokonsument (vilket jag antar är det vanligaste fallet) men att du sen ett år ändrar ditt energibehov så pass mkt att du istället skulle bli nettoproducent. (kanske på grund av lång utlandssemester etc.). Vad händer med priset på den överproduktion som du då har?

  Erhåller man fullt pris på all din överproduktion fram tills dess att ditt netto är noll och sedan får du ett reducerat pris för den resterande överproduktionen, isåfall hur mkt?
  Eller gäller ditt avtal inte alls längre?
  Känns som detta kanske är en svår fråga att svara på eftersom säljprisets ingående delar (spotpris, elcert, nätnytta, framtida skattereduktion) ansvaras av olika aktörer och därför måste behandlas separat…

  Har försökt hitta någon diskussion om detta tidigare på din blogg men har inte kunnat hitta något så ber om ursäkt ifall du redan har täckt detta området.

  MVH
  Martin

  • Tveksamt om det finns en strikt definition av mikroproducent, det är ett tämligen nytt ord som bara har funnits några år i det svenska språket . De flesta har tidigare satt att gränsen för mikroproducent gått vid 63 A säkring = max 43,5 kW effekt. I regeringens förslag om skattereduktion satte man dock gränsen för att man skulle få skattereduktion vid 100 A = 69 kW och även då kvalar kan man väl säga att man kvalar in som mikroproducent.

   Om man är nettokonsument eller nettoproducent under ett kalenderår har inget att göra med om man är mikropoducent eller inte. Men det kan bestämma om man behöver betala för ett inmatningsabonnemang eller inte till nätbolaget. En ändring gjordes i ellagen i april 2010, vilket innebar att nettokonsumenter med max 63 A säkring slipper betala för inmatningsabonnemang.

   Vad man får betalt för överskottsel som matas in till nätet varierar mellan olika elbolag. Nord Pool spotpris minus ett mindre avdrag är det vanligaste.

   PS 2014-04-22. I utredningen om nettodebitering ”Beskattning av mikroproducerad el m.m http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/94/09/723fd0a5.pdf .” SOU 2013:46 som kom i juni 2013 gjorde man följande definition av mikroproducent på sidan 71: “En mikroproducent är en elanvändare som kompletterar sitt uttag av el från elsystemet med egen elproduktion (egenproducent) som levereras i samma inmatnings- och uttagspunkt.”

 33. Bengt, du kan flytta det här var det passar på din blogg eller ta bort det. Jag fick, efter tips från min nätägare och en smula egna onda aningar denna text från Gunnar Fredriksson, Senior Advisor på branschföreningen Svensk Energi:

  “Jag tror inte att du är ensam om att leva i Limbo just nu, även vi på Svensk Energi är ytterligt konfunderade över vad som egentligen kommer att bli slutprodukten. Mycket bra att du tar upp detta med departementet – ju fler som vaknar desto bättre. Precis som du har jag hyst stora förhoppningar om det kommande systemet och det är inte mer än någon månad sedan som vi såg att det (kanske) är något skumt.

  Det är precis som du säger och orsaken till det ligger i hur ellagen är utformad (tror jag). Någonstans sägs i alla fall att om man överlåter en enda kWh så räknas man som näringsidkare och då ska man betala energiskatt på den produktion som man konsumerar själv. Läget har dessutom blivit ytterligare komplicerat. Det råder nu också delade meningar om man verkligen ska kunna sälja elen till högstbjudande, eller om det bara är de 60 örena som ska räknas som inkomst. Enligt hur vi tolkar vad som står i proppen så får man i alla fall ingå avtal med annan än den som har mottagningsplikten – och varför skulle man göra det om man inte får ersättning? I betänkandet står explicit att man ska uppmuntra till att ge ersättning.

  Denna fråga tror vi alltså är någorlunda nära ett klargörande, men energiskatten på egen förbrukning verkar svår att komma ifrån. Möjligen (troligen) går det om du inte säljer en enda kWh. Sedan kan man ju förstås undra hur de ska veta hur mycket du konsumerar “inhouse”, det finns ju ingen mätare för detta.

  Du kan vara helt säker på att vi jobbar med frågan. Vi tror och hoppas att det hela är ett flagrant misstag som kommer att ordna upp sig, men när?”

  Det var väl kul läsning ;-(

  • Jag har också hört dessa rykten med undvikit att ta upp eftersom det jag hört är just rykten, ingen har kunnat presentera hårda fakta, men eftersom frågan nu kom upp får jag skriva kortfattat om den. Vore intressant att se svart på vitt i en lagtext eller i ett skriftligt utlåtande från Skatteverket!

   I nuläget sprids ryktet vidare utan att vi vet om det gäller eller ens exakt under vilka villkor det i sådana fall skulle gälla . I ovanstående sägs att man tror att det står “någonstans” i ellagen. OK, tala om för mig exakt var det står! Jag är tämligen övertygad om att det inte är i ellagen det står något. I Lag (1994:1776) om skatt på energi står (mina markeringar med fet stil)

   11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft
   Skattepliktig elektrisk kraft
   1 § Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.
   2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den
   1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
   2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,

   och

   1 kap. 4 § En verksamhet är yrkesmässig, om den
   1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller
   2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

   Punkt 2 uppfylls inte för en småhusägare eftersom man aldrig kan nå 30 000 kronor i omsättning. Frågan är då vad punkt 1 innebär. Det lutar åt att det blir en tolkningsfråga vad som ska räknas som näringsverksamhet.

   Inkomstskattelagen skriver i 13 kap.(mina markeringar med fet stil).
   Huvudregler
   1 § Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

   Jag har svårt att se hur man kan komma fram till att en småhusägare bedriver en yrkesmässig verksamhet när man säljer lite överskottsel till ett värde av några hundralappar eller någon/några tusenlappar. När det gäller större anläggningar kan tolkningen tänkas bli annorlunda.

   Andra källor påstår att det är Skatteverket som säger/tolkat att det ska räknas som näringsverksamhet så fort man säljer el. Återigen, ge mig ett skriftligt utlåtande! Jag har själv frågat Skatteverket, men inte fått något svar ännu.

   Se även skatteverkets ställningstaganden Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator.” från 2011-11-16. Ställningstagandet inleds med
   30 § El som framställts i en anläggning som inte har någon generator, såsom en solcellsanläggning, kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 11 kap. 2 § 2 lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Sådan el är därmed undantagen från skatteplikt om övriga förutsättningar i bestämmelsen är uppfyllda.

   Det som möjligen indirekt (domen berör moms och inte energiskatt) skulle kunna spela roll här är en relativ färskt dom i mål C 219/12 från EU-domstolen den 20 juni 2013. Se mitt blogginlägg från 16 september 2013 där det hela finns mera beskrivet.

   Oavsett vad som tolkats eller inte tolkats krävs att regeringen klargör att man som småskalig elproducent inte ska betala energiskatt på egenanvänd el. Det känns minst sagt stolligt att en småhusägare skulle behöva betala energiskatt på den el man använder själv. Man betalar inte energiskatt om man eldar med ved eller om man gör varmvatten med solfångare eller på sparad el vid en energieffektivisering…

   Det går för övrigt inte att mäta hur stor egenanvändningen av solel är. Detta kan bara beräknas om man vet hur stor elproduktionen är och hur stort överskott som matas in till nätet. Det skulle därför bli kostsamt att ta fram uppgifter för varje småskalig producent hur stor del av den producerade elen som är egenanvänd.

 34. För småhusägare bör detta inte bli ett problem hoppas jag. Möjligen blir det större bekymmer för oss som redan bedriver näringsverksamhet. En stor grupp där, med stor potential för solelsproduktion är jord- och skogsbrukare. Jag försöker övertyga kollegor om hur bra det är med egen elproduktion och har då inte tidigare reflekterat över frågan om energiskatt.
  I min deklaration för 2013 blir min egen förbrukning av solel och inkomsten från försåld el en reducering av de totala elkostnaderna, sedan får jag ta upp en schablonintäkt som naturaförmån (dubbelt lämpligt namn) för hushållets egen förbrukning, inget tal om energiskatt.
  “Limbo” är definitivt en lämplig beteckning på den tillvaro vi lever i, gissningsvis finns det ingen idag som helt säkert kan säga vilka villkor som gäller och kommer att gälla. Det är väldigt stora mängder solel som ligger i potten, alla lantbrukets stora tak, men samma sak gäller många andra företagare.
  Tomas H.

  • Lantbrukare betalar bara 0,5 öre/kWh i energiskatt, så för dem är detta ingen fråga av betydelse om de ska betala energiskatt på egenanvänd el eller inte eftersom det skulle bli försumbara belopp.

   Om man har näringsverksamhet kan det istället bli en möjlighet att dra av moms på investeringen?

 35. Jag vet inte vilka lantbrukare du känner, de jag känner och jag själv betalar 29,3 öre i energiskatt. Vissa typer av företag betalar lägre skatt, det är möjligt att en del lantbrukare under vissa förutsättningar kan räknas dit, men jag tror de tillhör undantagen.
  Tänk så enkelt det varit med nettodebitering!
  Tomas H.

 36. Tabbe! Jag skäms och ber om ursäkt! Bengt har rätt, jordbrukare får tillbaka den energiskatt de betalar för rörelsens elkostnader.
  Min enda och torftiga ursäkt är möjligen att jag numera bara är skogsbrukare och vi betalar full skatt.
  Tomas H.

 37. Hej Bengt, jag såg ett inslag på http://annakarinhatt.se/blogg/ från 30 e april 2014 där hon förklarar hur regeringens förslag ser ut. Det verkar som om att hon säger att man skall betala skatt på all egenanvänd el som man producerar själv. Har du läst detta och vad tycker du att det står ?
  Greger C

  • Som jag skrivit tidigare blev det fel i Hatts blogg. Man ska få skattereduktion på sin överskottsel, ej på egenanvänd el.

   I princip skulle intäkterna från försäljningen kunna bli inkomstbeskattade, precis som det är idag, men intäkter under 40 000 kr undantas inkomstskatt enligt inkomstskattelagen 42 Kap. §30.

   • Märk dock att det är samma 40.000kr som man får dra av för privatuthyrning och all annan försäljning från hemmet.

    • Ja, det stämmer, jag tog inte med alla detaljer i mitt svar. Jag utgick från att de allra flesta har betydligt mindre än 40 000 kr i totala intäkter från sin fastighet.

 38. Skellefteå Kraft köper för 1:-/kwh (1.25:- om du vill ha det i firma). Du skall även vara elhandelskund hos dem där det finns olika avtal att teckna.

 39. Hej Bengt, jag har idag skrivit avtal med Telge Energi på 1,30 fram till nyår. I deras avtal ska jag överföra UG och elcertifikat till dem. När jag talade med Energi myndighet som administrerar Ceasarkontot säger dom att jag får skatta för sålda elcertifikat. Jag kommer att sälja ca. 25- 30 mwh vilket ger en inkomst på ca. 6000 kr. Dom pengarna har jag alltså sålt till Telge genom mitt avtal med dem. Det var ju en riktig överraskning för mig. Tänkte att det var en erfarenhet att dela med sig av.
  Greger

  • Tror att det kan ha blivit ett missförstånd. Se mitt inlägg “Ingen inkomstskatt på elcertifikat!” från april i fjol. Jag kontaktade Skatteverket inför deklarationen ifjol som då gav beskedet att
   ◾Om man har en privat bostad och ingen näringsverksamhet, då ska inkomsten från elcertifikatet tas upp som kapitalinkomst. MEN, man får göra ett schablonavdrag på upp till 40 000 kr enligt Inkomstskattelagen 42 kap. §30.
   ◾Om man har en näringsfastighet eller näringsverksamhet (enskild firma räknas inte) ska man ta upp det som en inkomst i deklarationen oavsett belopp.

   Om någon fått något annat besked av Skatteverket vore det intressant att höra det.

   I årets deklaration var min intäkt på 200 kr för försäljning av ett elcertifikat förtryckt. Jag var tvungen att fylla i ett “omkostnadsbelopp” och valde då 200 kr, vilket gav 0 kr i vinst. Någon skattepetimeter kanske tycker att det inte var korrekt, men jag tänkte på det besked jag fick ifjol och gjorde en pragmatisk lösning på det hela.

   Cesarkontot för elcertifikat handhavs förresten av Svenska Kraftnät.

  • Tack för påpekande! Hade inte sett det. Tyvärr har Vi i Villa strulat till det vid flytt från en dansk till svensk server och tydligen även tappat bort bilder på vägen. Ser att det är flera bilder som saknas i mitt “mediabibliotek”. Sitter på hotell i Denver, USA, och har lite svårt att fixa det just nu. Jag meddelar problemet för Vi i Villa…

   En annan “feature” efter flytten är att jag inte längre får mail när det kommit nya kommentarer.

 40. Hej, är på gång att installera en 8,2 kWp -anläggning i Växjö.
  Bixia erbjuder 1 kr/kWh för försåld överskottsel om man är ansluten via Växjö Elnät AB. Är man inte det bjuder de 60 öre/kWh. Det var rätt vimsigt i kundtjänsten innan man kunde lämna rätt besked. Det är som i flera andra fall det lokala, kommunalt ägda elnätsbolaget som ligger bakom den högre ersättningen. Johan Lindahls tabell behöver nog uppdateras. Misstänker att det är ett evigt arbete med tanke på den cirkus som tycks råda.

  Tack till Bengt för lysande sida och engagemang !

 41. Min erfarenhet av Telje Energi är att man måste köpa el av dom för att komma på fråga för att få sälja. I teorin verkar det vara så, jag har varit i deras kö några år.
  Jag köper el från vindkoperationen O2 (som just bytt namn till OX2) och dom håller på att sätta upp för att köpa el och då ge ungefär spotpriset och dessutom elcertifikatsavgift minus avgift.
  EgenEl har tydligen en mätare för att kunna få elcertifiket för hela sin solcellsproduktion, vet inte så mycket om det i nuläget, ska kolla mer.

 42. Vi tog vår 8 kW anläggning i Växjö i drift den 23 juni. Avtal om försäljning av överskottet tecknades med Bixia som vid anslutning via Växjö Elnät AB betalar 1 kr rätt upp och ner. I dag kom första avräkningsnotan för de första 173 kWh som vi producerade sista veckan i juni. Därtill kommer separat ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier samt ersättning från nätägaren. Nivåerna är väl inte fy skam men jag är glatt överraskad över hur väl pappersexercisen fungerat.

 43. Pingback: Uppdatering av köpare av solel | Bengts villablogg

 44. Hej!
  Undrar om uppgiften att Skellefteå kraft betalar 1,35 kr kWh stämmer.
  Jag har avtal med dem och får 1.00 kr kWh.
  Mvh
  Kjell Granberg

  • Jag har också ett nytt avtal med Skellefteå Energi på 1,00 kr/kWh exklusive moms.

   Vattenfall har i förra veckan tagit ett nytt beslut om att höja ersättningen till mikroproducenter. De erbjöd mig 1,00 kr + Elbörsens pris / kWh, exklusive moms!

   /Göran

 45. Hej!

  Jag har haft lite mailutbyte med Skellefteå kraft angående priset och elcertifikat. Fick följande svar idag:

  Så här säger vår produktchef: I vår ersättning om 1 kr så har vi räknat på att elcertifikaten ingår men kunden behöver inte skicka över dem. Kunden kan i de fall sälja dem till en annan part och få dubbelt betalt för dem. Kunden behöver alltså inte skicka över några elcertifikat till oss.

  Gällande vår ersättning har den alltid legat på 1 krona exklusive moms, var Bengtsblogg har fått sina uppgifter ifrån vet vi inte.
  Med vänlig hälsning
  Frida Lundström
  Kundrådgivare | Kundservice
  Skellefteå Kraft

  • Huum…. Kan man säga att man köpt en vara (elcertifikat) fastän man inte tagit emot den? Det blir närmast en filosofisk fråga… Man skulle möjligen kunna säga att man först köper elcertifikaten och man sedan direkt skänker tillbaka dem till kunden. Svarar man så här bara för att kunna säga att man “köper” elcertifikat eller varför vill man inte ta emot elcertifikaten?

   Undrans om det finns någon elhandlare som köper enstaka elcertifikat från mikroproducenter utan att man är kund hos dem? Om inte skulle kunderna hos Skellefteå kraft möjligen kunna gå ihop i en elcertifikatklubb där man för över elcertifikaten till en person som därmed får ihop en större post med elcertifikat, som det möjligen är lättare att hitta köpare till?

   Tja, ni hör ju själva hur det blir när elcertifikatsystemet inte är anpassat till små elproducenter.

   Johan Lindahl skrev 21/8 som kommentar här på bloggen att “Jag ringde nyss och pratade med Linus Lindström på Skellefteå Kraft och han bekräftade att de fortfarande betalar 1,35 kr/kWh.”, så där har Skellefteå Kraft källan till uppgiften om 1,35 kr/kWh.

 46. Hej!
  Hur ser det ut med elcertifikat?
  Är det någon som lyckas sälja dessa också och kan ge tips på köpare?
  Hälsningar
  Mats

  • och nu läste jag inlägget ovan. 🙂
   Ser att det nog fortfarande inte är så enkelt att sälja sina certifikat.
   Man får väl lägga dessa på hög tills det kan tänkas lösa sig.

 47. Hej

  Detta inlägg hamnade tyvärr helt fel i tid bland kommentarerna så jag upprepar det här:

  Jag ville bara instämma i ovan inlägg om Telge Energi, jag har precis samma erfarenheter av Telge Energi och Stefan. Har fått mailutskick där man lovar guld och gröna skogar men inget produktionsavtal kan man få inte ens efter år av väntan och inte ens om man säger att man blir helkund. De kör helt klart med falsk marknadsföring.

  Ännu tydligare blev det här om veckan när min far som varit kund hos Telge en längre tid skaffat solceller under sommaren och vill nu sälja till dem, men de vägrade!
  Telge Energi KÖPER ALLTSÅ INTE ENS AV SINA BEFINTLIGA KUNDER!

  Min far ställde ett ultimatum, om ni inte köper mitt överskott så tvingas jag ju byta elleveratör, de blev sura men kunde inte erbjuda köp av överskott så nu blir det Skellefteå kraft istället för hans räkning. Och apropå vad Skellefteå kraft betalar så fick far höra förra veckan att dom betalar 1,25kr/kWh! Ytterligare en prisnivå alltså.

  Bengt jag tycker att du borde skriva om detta med Telge och ta bort dem ur listan. De förtjänar inte att vara med och få så mycket uppmärksamhet kring en produkt som de kanske säljer ett par ex per år av. Om de tecknar avtal med någon enstaka kund nån gång per år är inte skäl att finnas med på listan som väl vänder sig till “alla”, eller?. Eller är du rädd för att kritisera dem då du är kund? I sådana fall kan jag säga att mitt företag Solcellsproffsen köper överskott för 5kr/kWh, lägg till överst på listan, men vi tecknar bara ett avtal per år så man får ha lite tålamod. Det blir ju fin reklam *not*.

  • Skellefteå kraft betalar 1 kr/kWh + moms = 1,25 kr/kWh. Detta enligt diskussion i början av månaden på bloggen, om inte Skellefteå Kraft ändrat priserna de senaste veckorna. Momsen är nollsummespel för elproducenten. Den ska betalas in till staten.

   Det finns tyvärr ingen chans för mig att hålla reda på alla ändringar som görs av olika köpare av el. Man får se listan som möjliga kandidater för köp av el och man får själv kontrollera aktuella villkor. Om skattereduktionen blir av från 1 januari 2015 kommer de priser som erbjuds idag att förpassas till historien så de uppgifter som anges är färskvara.

   En intressant fråga är om vem som helst kan börja handla med el. Jag tror inte det. Får sätta mig in i det vid tillfälle…

 48. Hej!
  Uppdatering Skellefteå Kraft:
  Har fått ett brev med nya villkor från Skellefteå Kraft där de sänker ersättningen från 1.25 inkl. moms till 0.60 inkl. moms fr o m 1/12 2014. Intressant att de hänvisar till nya skatteregler samt rådande elpriser på nordiska elmarknaden. Vilka är de nya reglerna? Det andra intressanta är att de ändrar villkoren mitt i avtalsperioden! Mats

  • Man tänker nog på den skattereduktion för solel inmatad till nätet som föregående regering planerade för. Den finns en ny lagrådsremiss från 4 september 2014: Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Man planerade att den skulle börja gälla från och med 1 januari 2015.

   Med ny regering är det dock högst tveksamt om man hinner till 1 januari, OM nu den nya regeringen vill gå vidare med förslaget… Det är därför dubbelt förvånande att man gör en hänvisning till ett lagförslag som inte är beslutat ännu och som vi därför inte vet när det skulle kunna börja gälla.

 49. Pingback: Val av energisystem för huset? | Bengts nya villablogg

 50. Pingback: Regeringen har ”beslutat att tillsätta en utredning” om nettodebitering! | Bengts nya villablogg

 51. Hej

  Har just nu tecknat avtal med vattenfall.
  De betalar Nordpols spotpris per timme + 100öre + moms
  Inget avdrag kommer göras när och om skattereduceringen tråder i kraft.

  Inte illa eller hur.

  Ser att många andra elbolag tänker sänka sin ersättning.
  Och varför gör inte vatten fall det ?
  Jo för de anser att det är helt fel.
  De 60örena har inget med ersättningen från elbolagen att göra utan ska betalas ut extra för att stimulera tillväxten av solcells anläggningar.

  Med vänlig hälsning Stefan

 52. Hej.
  Nu börjar snart vårsolen titta fram och solpanelerna är på väg upp på taket. Är det någon som nyligen grottat i vart man kan få bäst “deal” nu när det är nytt år och allt? Jag förbrukar runt 17 MWh/år och räknar med att kanske producera 14 MWh/år. Som jag läste här ovan är det kanske åt Vattenfall man ska vända blicken om inte någon har något bättre förslag.

 53. Hej
  Enligt uppgifter jag fått från Vattenfall betalar man 1kr +
  spotpris för solenergi, saknar detta i er lista ovan, eller har jag fel?
  Hälsningar
  Leif

  • Som det står i början på sidan gäller att OBS! Många priser är sannolikt inaktuella efter 1 januari 2015, då en skattereduktion för överskottsel infördes.

   Det är ett stort arbete att hålla listan aktuell, jag (eller Johan Lindahl som gjort listan?) har inte den ambitionen, utan man får mera se den som ett tips på bolag att fråga när man ska sälja sin el. Jag skulle tro att de flesta elbolag kommer att gå mot Nord Pool spotpris (plus skattereduktion, energiersättning från nätbolaget och ersättning för eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier).

   Vattenfall höjde sina priser i höstas, det har nämnts i kommentarerna.

   PS. Man får inte glömma att den viktigaste delen av ekonomin bör vara att man har en hög egenanvändning av solelen och att värdet på den egenanvända elen är att man ersätter köpt el med egenproducerad solel. Värdet på överskottet av solel går inte att förutsäga på ett enkelt sätt under anläggningens livslängd (30 år brukar jag anta). Det som gäller i år kan vara något helt annat om 10 år.

 54. Hej Bengt.
  Sitter här med dumstruten på huvet. Jag fattar inte sambandet mellan att ta ut skattereduktionen på 60 öre och att elbolagen reducerar sin ersättning med 60 öre. Skattereduktionen borde vara en affär mellan mig och skattmasen, men hur kommer det sig att elbolagen anser att den är deras?

  Jag bara fattar inte detta ….

 55. Välkommen i gänget.
  Sitter och funderar på samma sak. Har fått brev från min nätägare som säger
  “….kvittning av inmatad el mot mottagen el ersätts av skattereduktion.”
  Kan ju så vara att jag haft en förmånlig behandling av min motpart(er), men vad har detta med skattesituationen att göra? I det fallet är väl min motpart staten.
  Ska träffa dom på måndag och gå igenom läget. Kanske kan jag sedan säga mer.
  /Kalle

 56. Hej,

  har precis skickat ut 16 mail till potentiella köpare av min överskottsel. Jag fick inte svar av alla, men de här hade bra pris:
  Umeå energi 100 öre
  Vimmerby energi 60 öre + spotpris
  egen el 80 öre
  Sala-Heby 80 öre
  Vattenfall 40 öre + spotpris (gäller f o m 20150401)
  Dalakraft 75 öre inkl EC och UG, annars 60 öre

  /Christian

 57. Hej Christian.
  Följande svar fick jag av en av de köpare du nämner.

  “Vi följer regeringens beslut, och vi köper egenproducerad el för spotpriset som släpps på den nordiska elbörsen “Nord pool”. Med andra ord är det runt 30öre/kwh. Du som producerar får fortfarande skattereduktionen på 60öre/kwh.”

  Kan de va så att vissa köparna tar sig friheten att räkna in skattereduktionen och adderar sitt pris (spot-priset) i sitt erbjudande?

  Tycker fortfarande att jag nu sitter och förhandlar(?) med två parter. Den som köper min el och den som ger mig skattereduktion. Verkar på mig att vissa lägger ihop det hela. Om inte så är det ju i vissa fall riktigt bra.
  /Kalle

  • Det är inte elbolagen som administererar skattereduktionen så i deras priser kan de inte räkna in skattereduktionen. OM de skulle göra det skulle det bli väldigt vilseledande för kunder som vill jämföra vilka priser olika elbolag betalar för överskottsel som matas in till nätet.

   Det är på inkomstdeklarationen som vi gör 2016 som skattereduktionen för 2015 regleras. Det är ingen förhandling gällande skattereduktionen, den är 60 öre/kWh, upp till 30 000 kWh och för max 100 A säkring.

   • Har precis pratat med Telge energi. De skriver så här på hemsidan:
    ” Vi köper din överskottsel för 1,30 kr/kWh inkl. moms, elcertifikat och ursprungsgarantier.”
    MEN de räknar minsann in de 60 örena i skattereduktion i sitt pris. Mycket fult gjort, tycker jag… Hon verkade lite besvärad av mitt ifrågasättande.
    Hittills ligger Umeå energi bäst till. Den jag pratade med där konstaterade att jag faktiskt tjänar på att sälja så mycket som möjligt, och sen köpa tillbaka det jag behöver. Baka och tvätta när det är mörkt alltså. :-))

    Inga

    • Undrans var du hittade Telge Energis inköpspris för solel. Har du en länk? Jag har surfat runt en bra stund på deras hemsida men den är så rörig att det är svårt att hitta på den. Hittade bara följande: “Vi erbjuder en rörlig ersättning för levererad överskottsel där ersättningen delas upp i fyra delar: el, elcertifikat, ursprungsgarantier med gällande marknadspriser för aktuell månad samt moms.”

      • Ja Inga, på sidan står “Vi köper din överskottsel för 1,30 kr/kWh inkl. moms, elcertifikat och ursprungsgarantier.” Men det stämmer inte alls med det dokument som du fått.

       I det dokument “FAQ” som du fått står i huvudet “Uppdaterad 150325 v KRJO” vilket visar att det är uppdaterat för en dryg månad sedan. I dokumentet står vidare “60 öre från TE och 15 öre moms samt 60 från skatteverket = 1,35 kr/kWh”.
       1. Summan 1,35 kr/kWh i dokumentet “FAQ” stämmer inte med de 1,30 kr/kWh som anges på hemsidan.
       2. Momsen tillhör staten och ska betalas in till Skatteverket av solelproducenten, så det är ingen ersättning producenten kan behålla.
       3. Än värre är att man på hemsidan får intrycket att man får 1,30 kr/kWh från Telge Energi, vilket inte stämmer med dokumentet “FAQ”. De 60 öre/kWh man nämner i dokumentet “FAQ” är en skattereduktion som regleras på producentens inkomstdeklaration. Denna skattreduktion har inte ett dugg att göra med den ersättning Telge Energi betalar. Jag tycker det är falsk marknadsföring att räkna in den som man gör på hemsidan, där man ger läsaren intrycket att man får 1,30 kr/kWh från Telge Energi. Man bör genast ändra texten på hemsidan!

 58. Om det nu är krav att man måste momsregistrera sig för sin försäljning av el så borde detta även gälla på inköpen av anläggningen?

  Lika-principen?

  • Frågan har berörts i inlägget Ska alla solcellsägare behöva momsregistrera sig? från 15 juni 2014. Skatteverket anger att ”Sverige har ett avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad”. Sedan kan man tycka att denna tolkning strider mot EU-domen C-219/12.

   Senare har Skatteverket angett att om man säljer all el och inte använder någon el själv, då skulle man även få göra momsavdrag för inköpet av solcellsanläggningen.

 59. Är det någon som har lite uppdaterad information om “bra” köpare, dvs elhandelsbolag som verkar vilja köpa mikroproducerad solel och stötta utvecklingen genom att betala bra?
  Jag är på jakt efter bästa pris för mig, men det verkar svårt att få en helhetsbild över ersättningen från respektive företag. Speciellt svårt är det att få raka svar om EC och UG, om de köper och vad de betalar.
  I mitt sökande har jag utgått från Johan Lindahls sammanställning från i april samt kommentarer från denna tråd ungefär ett år tillbaka och tydligt är i alla fall att villkoren försämrats avsevärt fram till nu.
  Tacksam om någon har färsk information om ett bra avtal.

 60. Jag är mycket nöjd med Umeå energi. De betalar 1:- inkl moms. Eller, gjorde i alla fall när jag tecknade avtal i maj…

 61. Har just fått förnyelse-brev från Vattenfall där de ändrar villkoren från tim-spot + 100 öre till tim-spot + 40 öre. De vill inte ha EC o UG ! Allt + moms.
  Letar nu efter någon som betalar bättre för elen och också köper alla mina EC o UG.
  Aktuella tips mottages tacksamt via denna utmärkta blogg !

  Per

 62. Alla elköpare verkar ha börjat dra öronen åt sig sista tiden. Positivt så tillvida att vi tydligen börjat bli många som producerar lite men illa för oss som vill sälja vårt överskott. Särskilt drabbar det oss som vill försöka producera mer än hälften av vår förbrukning, eller till och med försöka bli i alla fall någotsånär självförsörjande. Kravet alla köpare börjar ställa nu är att man “inte får sälja mer än man köper”. Uselt! Vart tog miljötänket vägen? Klart att energi kostar, särskilt för oss som producerar så lite. Undantaget är då möjligen Mälarenergi vilka fortfarande använder nettodebitering på månadsbasis. Bra? Nja… Kanske beroende på hur man ser det och vem man jämför med. Umeå Energi som betalar en hel krona då? Wow, eller… Med förbehållet att man köper mer än man producerar. Eller andra som räknar in skattesubventionen i sitt inköpspris? Suck! Än värre blir det när staten säger att alla som vill sälja el måste momsregistrera sig. OK, tänker man då, då borde jag ju i alla fall få dra av momsen för inköpet av anläggningen och kunna återinvestera den i utbyggnaden av en större anläggning! Inte? I alla fall inte om dina paneler sitter på taket till ditt bostadshus. Men, om jag har egen mark i anslutning till mitt boende, kan jag sätta panelerna där då? Markstativ räknas väl ändå inte som bostadsfastighet? Eller? Hjälp!!! Hur ska man veta vad som är rätt och mest ekonomiskt när alla bara ändrar sig hela tiden? Att alla sedan använder olika villkor och olika marknadsföring för att lura oss konsumenter är verkligen upprörande! Att bygga en solcellspark, oavsett storlek, är inte billigt, och ska jag investera vill jag åtminstone ha klart för mig vad som gäller. Snälla, kan någon reda ut allt på ett lättfattligt sätt för alla oss som inte kan byråkratiska?

  // Erik

 63. Hej Bengt!

  Det kanske kan vara kul om du kompletterar med listan som växer fram på Solcellforum just nu?

  Där kan vi för övrigt alla hjälpas åt att hålla underlaget uppdaterat på ett enkelt sätt.

  • Fixat. Fick lägga en länk. “iframes” (så att listan visas direkt på sidan) fungerade inte, blev bara en pytteliten ruta.

 64. “Innan du väljer köpare bör du kontrollera om de köper elcertifikat”

  Är det bra eller dåligt om de gör det?
  Om man får ett bra pris per kWh utan att de köper dessa?
  Kan man sälja både ec och Ug själv och är det svårt eller rent av omöjligt?

  • Som du är inne på är det totala värdet av den sålda elen som är intressant, det vill säga summan av elhandel, elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG). Ersättningen från nätägaren kan man inte påverka eftersom man inte kan välja nätägare. I princip skulle man kunna sälja överskottet av solel till en handlare och elcertifikat och ursprungsgarantier till en annan. Problemet är dock att hitta någon som vill köpa enstaka elcertifikat och ursprungsgarantier utan att de även får köpa överskottet av solel.

   Värdet av elcertifikaten har minskat rejält i år. Spotpriserna hos Svensk Kraftmäkling har minskat med 24% från januari till juli i år. Så låga som i nuläget har priserna för elcertifikat aldrig varit. Justeringen av kvotplikten som gjordes vid det gångna årsskiftet verkar alltså inte ha haft någon positiv effekt på priserna för elcertifikat. Någon ljusning verkar heller inte i sikte om inte en ny justering görs av kvotplikterna. Priserna för handel av elcertifikat 2017-2021 är i dagsläget bara ca 12 öre/kWh.

   Ett problem för småhusägare som producerar solel är dessutom att det normalt inte är lönt att försöka få elcertifikat för hela sin solelproduktion, det vill säga även för den solel man använder själv. Man får nöja sig med elcertifikat för överskottet. Elcertifikatsystemet behöver reformeras och anpassas även för de små solelproducenter, speciellt med tanke på att till antalet är de i majoritet idag i elcertifikatsystemet.

   Officiell prisstatistik saknas för ursprungsgarantier. Marknadspriserna för ursprungsgarantier är generellt lågt, under 1 öre/kWh.

   När det gäller priser för handel med elcertifikat och ursprungsgarantier från solcellsägare som säljer enstaka elcertifikat följer de inte alltid i spotpriset, ibland betalar elhandlarna högre priser.

   • Antingen är det jag som är trött och missförstår.

    Hur menar du med “Ersättningen från nätägaren kan man inte påverka eftersom man inte kan välja nätägare.”

    Vad har nätägaren med det hela att göra?
    Man väljer väl elhandelsbolag som själva bestämmer hur mycket de ger?

    Eller ger nätägaren elhandelsbolaget betalt i sin tur och därför blir det olika betalt?

    • Från nätägaren får man ersättning för “nätnyttan”, på grund av nätägarens minskade överföringsförluster i nätet. Vattenfall kallar det energiersättning och från dem får vi 5 öre/kWh. Detta är en lagstadgad ersättning som nätägaren måste betala ut. Däremot varierar beloppet mellan olika nätbolag.

     Det är många olika källor för ersättning för solelen. Dessutom har egenanvänd och såld solel olika värde. Inlägget Värde av egenanvänd och såld solel visar principen. Eftersom inlägget är ett år gammalt kan siffervärdena vara lite annorlunda idag.

     • Så om jag förstått svaret på grundfrågan rätt rekommenderas det att välja ett bolag som även köper ec och ug i dagsläget pga att det inte verkar helt lätt att få någon att köpa enstaka?

      • Det är summan av värdet av elhandel, elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) som är intressant. Om du får ett högre elhandelspris från en elhandlare som inte köper EC+UG än elhandel+EC+UG från en annan elhandlare är det mera värt att välja den förstnämnda. Elhandelspris som är högre än Nord Pool spotpris, som är det normala markandspriset, är dock mera instabila och kan vara ett annat (lägre sannolikt) redan inom något år eller två.

       • Tackar för infon.

        Någon som har koll på hur det är med tex enkla elbolaget som i dagens läge ger 75öre om man säljer ec och ug.
        Dum fråga kanske. Men man får väl betalt för ec och ug enligt någon form av marknadspriser och inte bara de 15öre extra per kWh?

        • Här finns en lista över köpare av solel, dock inte komplett. Enligt den listan betalar Enkla elbolaget 75 öre/kWh inklusive elcertifikat och ursprungsgarantier. Man måste då också vara elhandelskund hos dem. Kan vara värt att kolla vilket elpris man får betala för den el man köper. Om köppriset är högre än hos andra elbolag är det inte säkert att det lönar sig att sälja solelen till dem. Det beror i sådana fall på hur mycket el man köper respektive hur mycket solel man säljer.

 65. Hej,
  jag fick i förrgår hem brev från Skellefteå kraft där jag från och med nu erbjuds kvittning mellan produktion samt konsumtion.

  “Vi har nu möjlighet att kvitta din produktion mot din konsumtionsanläggning, vilket vi inte haft tidigare
  Vi vill därför att du tar kontakt med oss om du önskar att vi kvittar det du producerar mot din konsumtion, istället för att ersättning utbetalas.”

  Momskrav tas bort och kvittning införs, kan inte se fram emot 2017 mer som solelsproducent för eget bruk.

  • Mycket intressant! Det väcker några frågor
   1. Är detta nettodebitering där man kvittar kWh för kWh, där man debiterar för nettot av köpt el i kWh?
   2. Görs detta månadsvis?
   3. Hur hanteras produktionsöverskott under en månad? Flyttas dessa kWh till nästkommande månads faktura som ett tillgodo i kWh?
   4. Eller är det en nettofaktura där man kvittar kr mot kr för såld respektive köpt el, där köpt och såld el har olika pris?
   5. En fråga är också om det “bara” är elhandelsbolaget som gör denna kvittning?
   6. Eller omfattar det även nätbolaget, då skulle det ge full nettodebitering?

   Den nettodebitering där man kvittar kWh har tidigare ansetts strida mot EU:s lagstiftning enligt regeringen. Haken då var väl energiskatten, att man tidigare ansåg att alla skulle betala energiskatt även på egenanvänd el. Eftersom småhusägare nu enligt lag inte behöver betala energiskatt på egenanvänd el har man kanske löst den knuten?

   • Hej Bengt
    Jag har skickat vidare dina frågor till Skekraft.

    Brevet jag fått är väldigt fåordigt och står i princip bara det jag citerade här ovan och att man skall höra av sig om man önskar köra framåt med kvittning eller om man vill fortsatt ha utbetald ersättning för produktionen.

    Jag misstäker dock att detta endast gäller elhandelsbolaget då jag har Fortum eller Ellv… ja vad det nu är för obegripligt namn de tagit som jag aldrig lär mig… och har inte fått något erbjudande om liknande från dem.

    Återkommer med ytterligare svar här de svarat mig

    Vänliga hälsningar
    Daniel

 66. Har haft kontakt med kraftringen idag, de erbjuder spotpris + 1öre om man säljer till dem. Jag lyckades tyvärr inte uppdatera excel-arket.

 67. Vem tjänar på den solel som produceras när en kund saknar produktionsavtal?

  Vår BRF har haft solceller i drygt ett år sedan huset byggdes. Vi har Telge som elleverarantör och Vattenfall som nätägare. Styrelsen har ingen tidigare erfarenhet av solceller, och nu har det framkommit att Telge inte har ersatt oss för vår överproduktion för att vi inte haft något produktionsavtal. Är det lagligt att göra så?

  • Ska man vara krass är det tyvärr upp till solcellsägaren att skaffa köpare av sin överskottsel. MEN, det företag som sålde solcellsanläggningen till er skulle självfallet ha upplyst om detta, så det är det säljande företaget som gjort en grov miss som jag ser det. De flesta som köper solcellsanläggningar har ingen tidigare erfarenhet av solceller, så man kan inte begära att alla ska vara insatta i allt. Här har säljaren en viktig uppgift att hjälpa till.

   Ni är fria att sälja överskottselen till vilket elhandelsbolag som helst, som är villig att köpa elen, det behöver inte vara Telge Energi, om det är av dem ni köper er el idag. De flesta elhandelsbolag som köper överskottsel idag kräver nog också att ni köper elen från dem. Se länk till köpare på sidan Köpare solel.

   En annan sak är att ni ansöka om elcertifikat för er solelproduktion. Dessa elcertifikat kan ni sedan sälja. Om ni ansöker om elcertifikat för er överskottsproduktion kommer det inte att kosta er något, om ni själv sköter Cesar-kontot där elcertifikaten bokförs. Det ni behöver göra är att överföra elcertifikaten via kontot till den köpare ni tecknat avtal med. När ni letar köpare av er överskottsel, så fråga också om de köper elcertifikat. Värdet är idag lågt på elcertifikat, spotpriset hos Svensk Kraftmäkling motsvarar idag ca 6 öre/kWh.

   PS. Om ni inte har ett avtal med något elhandelsbolag att köpa er överskottsel kommer det att minska kostnaderna för nätbolaget, genom att nätbolaget kommer att minska sina överföringsförluster och de kan därmed minska sina inköp av el för att kompensera för överföringsförlusterna.

 68. Hej Bengt! Uppdatering för Affärsverken i Karlskrona: De erbjuder för närvarande 80 öre/kWh för elen och 10 öre/kWh i nätersättning. Kräver att man är elkund. De köper även elcertifikat + ursprungsgaranti för 110 kr/par.

  • OK. Du kan själv lägga in uppgifterna i Google-dokumentet. Kolla länk i början av tråden på Solcellforum.

   10 öre/kWh i ersättning från nätägaren för “nätnytta” är den högsta ersättning jag sett från en nätägare. Vi får 4,7 öre/kWh, exklusive moms, från Vattenfall Eldistribution.

   • Done! Ja de ger i hela taget bra ersättning, de hamnar nu i topp i dokumentet. Karlskrona lever nog lite i “Sveriges soligaste stad”-anda för tiden. Det ska bli spännande att se hur våra snart färdiginstallerade 10,6 kWp ger första säsongen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *