Budgeten för investeringsstöd till solceller höjs

I dagens artikel Ygeman: ”Det måste gå snabbare att bygga elnät” i Ny Teknik med intervju av nya energiministern Anders Ygeman skrivs att “Här vill energiministern försöka höja det statliga solcellsstödet igen, efter att stora delar togs bort när M-KD-budgeten klubbades i riksdagen.”

I M-KD budgeten för 2019 som röstades igenom i riksdagen i december ingår en sänkning av investeringsstödet för solceller från 30% till 15% och att den totala budgeten för investeringsstödet sänktes från planerade 915 miljoner till 475 miljoner för 2019.

I januariöverenskommelsen fanns som punkt 24 att “Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”.

Man kunde därför misstänka att regeringen skulle vilja återställa den ursprungligen planerade budgeten för 2019 i en vårändringsbudget. Anders Ygemans uttalande idag är i linje med det. Det är oklart om sänkningen av stödnivån kommer att gälla alla som står i kö.En återställning av budgeten och en sänkning till 15% i investeringsstöd även för de som redan stå i kö skulle ge en fördubblad solcellsmarknad under 2019 vad gäller investeringsstödet jämfört med 2018.

Visserligen skulle de som redan står i kö inte få de 30% i stöd som man sett fram emot. Men 15% är ju inte illa heller OM man sänker stödet till 15% även för de som köar, vilket vi inte vet ännu. När vi installerade solfångare 2006 fick vi 7 500 kr i stöd. Med 15% i investeringsstöd för en solcellsanläggning som kostar låt säga 100-150 000 kr, skulle man få 15 000 – 22 5000 kr i stöd, vilket man bör känna sig nöjd med.

En joker i leken är att Centerpartiet vill ersätta nuvarande stöd med ett grönt skatteavdrag, inte bara för solceller utan även för solvärme, energilager etc.

Det finns lite frågetecken för framtiden men nuvarande regeringen blev jackpot i den rådande situationen som jag ser det.

PS 2019-02-21. Se även artikel i DN från 18 februari: “Tusentals väntar på stöd för solceller“, där MP och C båda säger att de vill höja budgeten.

10 svar på ”Budgeten för investeringsstöd till solceller höjs

 1. Sänkningen till 15% visar att man inte ens vill stötta solcellsinvesteringar helt utan att tjäna 5% moms på investeringarna. Man tycker att samhället borde vara så generösa att man kunde avstå helt från momsen på investeringen alltså avstå 20%. Annars har man svårt att se det som ett stöd enligt min mening.

 2. Jag fick idag ett beslut att min ansökan om solcellsstöd har beviljats och summan motsvarar 30%. Betyder det att den nya regeringen har bestämt sig för denna nivå?

  • Nej, det tror jag inte. Enligt riksdagens budget som antogs i december är en sänkning till 15% aviserad, men när det träder i kraft är inte beslutat än vad jag vet. Gissar att du fick pengar som blivit över från fjolårets budget.

  • Hej David.
   Lite nyfiken här… När ansökte du om investeringsstöd? Själv skickade jag in min ansökan 2018-11-22, dvs. innan M-KD-budgeten fastslogs, hoppas såklart också på 30%☀️

   • Hej.
    Jag skickade in min ansökan 2018-06-29 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

    • Tack för snabbt svar. Bara att hoppas på 30% här också så småningom. Lycka till med installationen.
     /Stickan

 3. Hej!

  Har två funderingar:

  1) Vad bör jag ha i bakhuvudet om jag väljer att överdimensionera min anläggning något? Konsumtion historiskt cirka 3500 kWh/år. Funderar på anläggning som beräknas producera cirka 4500 kWh/år. Riskerar jag att få stå för kostnad av elmätare själv? Årligt inmatningsabonnemang? Övriga merkostnader som kan uppstå? Har förstått att skattereduktionen ryker på den del av produktion som överstiger min egen konsumtion. Något annat?

  2) Vad är rimlig livslängd för växelriktare och vad kostar byte av växelriktare?

  • Om man blir nettoproducent under ett år har nätbolaget rätt att ta ut en årliga avgift för inmatningsabonnemanget. Men det är väl inte alla nätbolag som gör det. Kolla därför med ditt nätbolag hur de gör och vad det i sådana fall kostar. Kostnaden för det årliga abonnemanget är vanligen så hög att det inte lönar sig att bli nettoproducent om nätbolaget vill ha betalt för inmatningsabonnemanget. Det finns dock ett förslag att man ska ta bort kravet på nettokonsument för att man ska slippa betala för inmatningsabonnemanget om man är en småskalig solelproducent. Om och när detta förslag kan tänkas antas av regeringen är oklart.

   Eftersom bara ungefär två procent av världens installerade solcellseffekt varit i drift mer än 10 år är det lite oklart vad man kan förvänta för livslängd av växelriktare. I projektet “Investeringskalkyl för solceller” antog vi ett byte under den ekonomiska livslängden som vi satte till 30 år. Växelriktarens kostnad i ett solcellssystem är idag runda slängar 10-15% av investeringskostnaden för en nyckellfärdig solcellsanläggning. Det finns väl liksom för solcellsmoduler en prispress även på växelriktare så i kronor räknat borde priserna sjunka även för växelriktaren, medan priset ör resa och arbete för den som ska göra bytet kanske ligger lika. När det gäller de nyare modulväxelriktare och effektoptimerare är det mera okänt vilken livslängd man kan förvänta. För båda dessa gäller att det blir många fler komponenter i anläggningen, som i sig borde öka risken för fel.

   • Tack för bra svar. För mindre anläggningar äter ju fasta kostnader upp en allt större del av kakan desto mindre anläggningen blir. Vad skulle du säga är en nedre gräns för en solcellsanläggnings toppeffekt/planerade produktion om syftet är att få en rimlig återbetalningstid (låt oss säga max 15 år)?

    • För många parametrar som spelar in på lönsamheten för att kunna ge något svar på frågan. En viktig men svårbedömd parameter är elprisets utveckling, som påverkar värdet av både egenanvänd och såld el. De högre spotpriserna under 2018 har gynnat solcellsägare.

Kommentarer inaktiverade.