Solelproduktion under regnig dag

Idag var det en regnig dag i Västerås. Vår solelproduktion stannade vid 3,46 kWh (0,72 kWh/kW), vilket är månadens lägsta. I diagrammet ser man nedan att det vid 12-tiden måste ha varit så mulet och regnat så kraftigt att det inte blev någon solelproduktion, vilket är väldigt ovanligt sommartid. Men om man bortsett från dessa 45 minuter gav solcellerna trots allt mer än vad huset behövde under en stor del av förmiddagen.

Överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar idag. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

Överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar idag. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

 

 

Snart passerar vi april månads solelproduktion

Senast på söndag kommer maj månads solelproduktion att passera april månad.

Vi har producerat 367,7 kWh hittills under maj enligt växelriktaren. Under april blev skörden 402,2 kWh enligt växelriktaren. Två hyggligt soliga dagar skulle räcka för att passera april. Det verkar bli en del molnighet de närmaste två dagarna så vi får nog vänta till söndag innan aprilproduktionen passeras.

97,7 kWh (27%) av solelproduktionen är egenanvänd i vårt hus och 270 kWh (73%) har varit ett överskott som vi säljer, se diagrammet här nedan. En liten andel av detta överskott kan ha använts i vårt fristående garage och förråd där 7 kWh använts hittills i maj enligt vår egen elmätare, som inte ingår i Solar Edge elmätningar.

Under maj har vi använt 237,3 kWh el i huset enligt Solar Edge monitoring portal till och med kl 20:45 i kväll, varav 139,6 kWh varit köpt el och resten egenproducerad solel. Dessutom tillkommer 7 kWh i garage och förråd, vilket blir 244 kWh total elanvändning under maj. Det betyder att våra solceller hittills har producerat ungefär 50% mer än vår elanvändning under maj.

Det känns bra att kunna producera lika mycket eller mer energi som vi använder i vårt hus. Man brukar prata om plusenergihus, som är hus som producerar mera energi än vad de använder. Vi är ett sommarplusenergihus eftersom vi åtminstone under maj-augusti går på plus. Ett nytt svensk ord såg kanske dagens ljus här och nu, :-)?

Vår solcellsanläggning finns under namnet Geddeholm 73 i SolarEdge monitoring portal, men som oinloggad ser man bara solelproduktionen.

Vår solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Vår solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Egenanvänd solel – vad är det?

Egenanvändning är ett centralt begrepp för en solcellsägare. För att man ska förstå ekonomin för en solcellsanläggning fullt ut måste man också förstå innebörden av egenanvänd solel. Egenanvändning är ett begrepp som har visat sig ha lite svårt att sjunka in, så det förtjänar att förtydligas vad som menas med detta begrepp.

Den andel av den producerade solelen som också används av solelproducenten kallas egenanvänd solel. Med det menas solel som använts innanför anslutningspunkten till nätet och som aldrig matats in till nätet. Det är alltså el som aldrig varit ute på den normala elmarknaden och som därmed inte kan mätas av nätägaren. Den egenanvända solelen finns därför inte med i den svenska elproduktion som Svenska Kraftnät redovisar.

Egenanvändning kan variera mellan 0% och 100%. Är den 0% säljer man all solel, vilket är sällsynt. Är den 100% använder man all solel själv, vilket är sällsynt för ett småhus men förekommer på större fastigheter. En småhusägare hamnar någonstans mitt emellan 0% och 100%. För ett småhus kan 50% vara ett riktvärde under ett år. Men, variationerna är stora mellan olika hushåll och beror förutom på hushållet elanvändning även på hur stor solcellsanläggning man installerat. Ett uppskattat spann för egenanvändningen i ett småhus är 20%-80% på årsbasis baserat på kommentarer till inlägget Hur mycket solel är egenanvänd?

Hur beräknas egenanvändningen?

Hur mycket solel som är egenanvänd går inte att mäta direkt. Den måste beräknas som elproduktionen från växelriktaren minus det sålda överskott som matas in till nätet. Om man producerar 15 kWh en dag och säljer 5 kWh blir egenanvändningen 15 – 5 = 10 kWh. Andelen egenanvändning blir därmed 10 kWh/15 kWh = 67%.

Egenanvändningen påverkar ekonomin

Hur stor egenanvändningen är kommer på sikt sannolikt att få en avgörande betydelse för solcellsanläggningens ekonomi. Se inlägget Värde av egenanvänd och såld solel som förklarar principerna för värdet av egenanvänd och såld el, även om siffervärdena inte stämmer helt idag.

Exempel på egenanvändning i vårt hus

Den senaste veckan gav en bra illustration hur egenanvändning kan variera i ett småhus. Diagrammet här nedan visar en solig dag (12 maj), en dag med varierande sol (13 maj) och en mulen dag med en del regn (14 maj) för vår egen utbyggda solcellsanläggning.

Egenanvändningen var 3,0-4,9 kWh per dag, men tittar man på hur stor andel av den totala solelproduktionen som var egenanvänd blev det stora skillnader. Egenanvändningen blev 20% den soliga dagen, 38% under dagen med varierande sol (växlande molnighet som meterologerna säger) och 71% under den mulna dagen. Se nedanstående tabell, där värdena för de sålda överskotten hämtats från vår nätägare Vattenfalls hemsida.

Datum Solelproduktion enligt elmätare (kWh) Sålt överskott (kWh) Egenanvändning(kWh) Egenanvändning(%)
12 maj 23,90 19,01 4,89 20%
13 maj 11,99 7,45 4,54 38%
14 maj 4,24 1,22 3,02 71%

I diagrammet här nedan visas hur mycket el vi köpte (röd färg), sålt överskott av solel (grön färg) och hur mycket av solelen som var egenanvänd (blå färg) under de tre dagarna 12-14 maj. Mitt på dagen köpte vi ingen el, inte ens den mulna dagen. Däremot blev det ett stort överskott mitt på dagen då det var sol. Kan tilläggas att vi båda var på våra arbeten under dagarna, så då gick husets elanvändning på tomgång.

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar under dessa dagar. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

Sålt överskott av solel (grön färg), egenanvänd solel (blå färg) och köpt el (röd färg) till huset. El som används i garaget och förrådet ingår inte i denna mätning, men den bedöms som försumbar under dessa dagar. Diagrammet från Solar Edge Monitoring Portal

Fenomenal majstart för solcellerna

Maj har inlett med ett enastående soligt väder. Våra solceller har hittills producerat 207,7 kWh (43,32 kWh/kW) enligt elmätaren och 211,0 kWh (44,02 kWh/kW) enligt växelriktaren. Det är redan 52% av solelproduktionen under hela april.

Vår elanvändning under maj hade varit 117,6 kWh till och med kl. 21:45 i kväll. Solcellerna hade alltså producerat knappt dubbelt så mycket el som vi behövt i huset, MEN egenanvändningen av solelen var bara 25% (52,59 kWh) och därmed matades 75% (128,9 kWh) in till nätet, se diagrammet här nedan.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

Solelproduktion (gröna staplar), elanvändning (röda) och egenanvändning av solelen (blåa). Diagrammet är från Solar Edge monitoring portal.

 

397 kWh solel under april

Under april månad producerade vi 397,37 kWh (82,9 kWh/kW) solel enligt elmätaren. I diagrammet här nedan visas en jämförelse av solelproduktionen per dygn under april 2015 och 2016. Den producerade energin i kWh är inte jämförbar med tidigare år eftersom vi har byggt ut vår solcellsanläggning från 3,36 kW till 4,794 kW, med driftstart 27 november 2015. Bästa dag blev 30 april med 24,6 kW (5,1 kWh/kW) enligt växelriktaren.

Tack vare att vi nu har 4,794 kW installerat mot tidigare 3,36 kW blev det rekord för april. Det gamla rekordet var från april ifjol då vi skördade 364 kWh (108,4 kWh/kW). Medel under april 2011-2015 var 350 kWh (104,2 kWh/kW) enligt växelriktaren.

Vårt utbyte per installerad kW kommer att sjunka jämfört med tidigare eftersom av de fem nya modulerna sitter en mot väst, en mot ost och de tre övriga som visserligen sitter mot söder får mera skuggning på morgon och eftermiddag.

Produktion per modul

Eftersom våra solcellsmoduler numera har effektoptimerare från SolarEdge på varje modul kan man också se energiproduktion per modul, se diagrammet här nedan. Det är intressant att se att produktionen är hyggligt jämn för de gamla modulerna 1-14. Modulerna 10-12 hade dock lägre produktion än de övriga och det är dessa moduler som skuggas mest av närstående träd. Ska bli intressant att se hur skillnaden blir när träden får löv och skuggningen blir mera markant.

Den lägre produktionen för modulerna 17-19 beror på att de sitter på vårt kökstak, som är lägre än det övriga taket där de övre modulerna sitter, där det blir mera skuggning på morgonen från närliggande husvägg och på eftermiddag-kväll från omgivande skog.

Modul 15 och 16 som sitter mot öster respektive väster gav 25% respektive 26% lägre utbyte än medel för de sydvända modulerna. De hämmas förutom av väderstrecket även av de lövträd som finns öster om huset respektive den lövskog som finns väster om huset.

En intressant fråga är om det går att se någon skillnad på utbytet för de gamla modulerna efter det att effektoptimerarna monterades på dessa moduler. Vi har relativt mycket skuggning under morgon-förmiddag och kväll, där effektoptimerarna borde ge en fördel.

Utbytet för de 14 gamla modulerna var 94,4 kWh/kW under april. Det är det nästa lägsta utbytet för april under åren 2011-2016. MEN, man måste förstås ta hänsyn till att det varit olika solinstrålningen under de olika åren, så jag får återkomma när jag har sådana data.

Noggrannhet växelriktarens mätvärden

Växelriktaren visade i genomsnitt 1,2% högre värden än elmätaren under april. Skillnaden mellan värdena från elmätare och växelriktare är dock inte konstant. Vid låg energiproduktion under en dag visar växelriktaren lägre värden än elmätaren, medan det vid högre energiproduktion är det tvärtom. Enligt SolarEdge har växelriktarens mätvärden en noggrannhet på ±5%, medan vår elmätare från ABB har en noggrannhet på ±1%.

Egenanvändning – överskott

Av vår producerade solel under april använde vi 151,4 kWh (38%) själva och matade in ett överskott på 246,0 kWh (62%) till nätet. Under 2011-2015 var vår egenanvändning i genomsnitt 46,8% medan 53,2% var ett överskott som matades in till nätet. I och med att vi byggt ut vår solcellsanläggning kommer både produktion och överskott att öka, vilket gör att vår egenanvändning minskar.

Av vår elanvändning var 12,4% solel under april. Hade vi kunnat använda all solel själva hade det blivit 32,5%.

Tillkommer dessutom att vi får varmvatten från våra solfångare, vilket gör att vi minskar användning av elpatron för uppvärmning av vatten i ackumulatortanken. Varmvattnet används till tappvarmvatten och golvvärme på båda våningarna. Vi bor långt ifrån närmaste fjärrvärmeområde så det var aldrig något alternativ för oss när vi lät bygga huset 2006.

Produktionsdata

På SolarEdge monitoring portal finns vår solcellsanläggning under namnet Geddeholm 73. Den installerade solcellseffekten är 4,794 kW från och med 27 november 2015. Solcellsmodulerna har en yta på 27,5 m2. Dessförinnan hade vi 3,36 kW solceller med driftstart 28 oktober 2010 och för den tiden finns driftdata i SMA:s Sunny Portal.

En beskrivning av vår utbyggda solcellsanläggning finns i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning.

Vi har dessutom 10 m2 solfångare som varit i gång sedan slutet november 2006, någon månad efter inflyttningen i huset.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Jämförelse solelproduktion per dygn under april 2015 och april 2016.

Jämförelse solelproduktion per dygn under april 2015 och april 2016.

Solelproduktion per modul april 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Solelproduktion per modul april 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Energiutbyte per modul april 2016. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket.

Energiutbyte per modul april 2016. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket.