Solelmässan i Uppsala idag välbesökt

Det var 750 deltagare på årets välbesökta upplaga av Solelmässan i Uppsala. Arrangemanget flöt på mycket bra, med intressanta föredrag och många utställare.

Vi var fyra stycken inom IEA PVPS Task 13 om Solcellsanläggningars prestanda och tillförlitlighet som höll föredrag parallellt med aktiviteterna i stora salen: Mårten Lind (Solkompaniet), Johan Paradis (Paradis Energi), Lars Hedström (Solkompaniet) och Bengt Stridh (ABB Corporate Research). Det var fullt i lokalen trots att ingen annonsering gjordes vid Solelmässan (fanns inte i programmet på baksidan av namnskylten, nämndes inte i stora salen eller stod inte omnämnt på blädderblocket som visade var lokalen låg).

Mitt föredrag var “Investeringskalkyl för solceller”. Föredragen kommer att laddas upp på Solelmässans hemsida. Mitt föredrag finns även längst ner på denna sida.

Här några bilder med Västeråsanknytning.

Lapp på luckan inför mitt föredrag på Solelmässan.

ABB fick besök av Svensk Solenergi. Från vänster Jan Mörtstrand, Johan Lindhahl (Svensk Solenergi) och John Engdahl.

Mälarenergis monter.

Kraftpojkarna hade en stor monter som vanligt.

2017-11-28 Investeringskalkyl för solceller Bengt Stridh