Elhandelsföretagens syn på handel med solel

Är titeln på en purfärsk rapport från SolEl-programmet, författad av Emma Eriksson, Bengt Stridh och Peter Fritz.

I undersökningen skickades en enkät till nästan alla Sveriges elhandelsföretag med bland annat frågor om de köper överskottsel från små solelproducenter. 42 av de tillfrågade 116 elhandelsföretagen besvarade enkäten. 20 av dessa 42 säger att de köper överskottsel från små elproducenter. Till detta kommer att även nätföretaget Fortum Distribution började köpa överskottsel från 1 april i år.

Bara under det senaste halvåret då jag gjorde en egen förstudie till rapporten har det hänt mycket vad gäller elbolagens vilja att köpa överskottsel. Fast det är fortfarande bara Sala-Heby energi som ger en ersättning som motsvarar full nettodebitering (av både elhandel och nätöverföring) eller högre, till de föreningar som byggt solcellsanläggningar i Sala och Heby kommuner. Den vanligaste ersättningen är Nord Pool spotpris med ett avdrag.

Nord Pool spotpris

En vanlig ersättning när man säljer överskottet av solel är Nord Pool spotpris med eller utan avdrag. Vi säljer till Bixia och får Nord Pool spotpris per timme utan avdrag.

Diagrammet nedan visar Nord Pool spotpris (”Area price”) per timme under de två första veckorna i maj. Priserna var som högst under förmiddagen, då medelpriset under perioden var 51 öre/kWh mellan kl 09 och kl 10, exklusive moms. Under dagen sjönk priset sakta till 47 öre/kWh mellan kl 15 och kl 17 för att sedan öka till 50 öre/kWh mellan kl 20 och kl 22 och därefter sjunka under natten. Medelpriset hade ett minimum på 41 öre/kWh mellan kl 03 och kl 04. Medelpriset under dessa veckor varierade alltså 10 öre/kWh, exklusive moms, under ett dygn.

I framtiden kommer vi att få ett elpris som varierar per timme. Tanken är att genom att göra saker som inte är tidskritiska ska konsumenten spara pengar genom att använda billigare el och toppeffekterna under ett dygn kan minskas genom att elanvändningen flyttas från nuvarande tider med hög effekt till tider med lägre effektbehov, vilket skulle minska belastningarna på nätet.

Om elanvändarna ska förmås ändra sitt beteende behövs sannolikt mycket större prisvariationer. Eller skulle du flytta på exempelvis din tvättmaskinskörning (som drar 0,6 eller 1,4 kWh för 4 kilo tvätt i 40 respektive 60 grader enligt Luleå Energis hemsida) från kvällen till natten och spara 7-16 öre per tvätt om timpriserna skulle följa Nord Pools timpriser?

Nord Pool spotpris.

Nord Pool spotpris.

Solelproduktionen matchar inte elanvändningen

Tittar man på dygnsbasis är det inte svårt för oss att redan nu under soliga dagar bli självförsörjande på energi med hjälp av solfångarna som producerar varmvatten och solcellerna som producerar el. Under tio dygn i april hade vi ett större överskott från solcellerna, som matades in på nätet, än vad vi köpte el under ett dygn! Se exempel nedan från 28 april. Det alltså redan i april. Under juni-juli kommer vi att bli självförsörjande på månadsbasis.

MEN, dilemmat för den småskaliga solelproducenterna är att man får ett stort överskott dagtid som matas in på nätet och att den elen har ett betydligt lägre värde än den ”utlånade” el som man tar tillbaka på kvällen och natten.  Om vi tar 28 april, som diagrammet nedan visar, var Nord Pool spotpris per timme mitt på dagen ca 63 öre/kWh, inklusive moms. Detta pris får vi av Bixia när vi säljer vår överskottsel och detta är bland de bästa avtalen man kan få idag. Dessutom får vi 7,5 öre i lagstadgad nätersättning från vår nätägare Vattenfall. Tillsammans blir det alltså ca 70 öre från elhandlare och nätägare.

Priset på den köpta elen varierar beroende på vilken elhandlare och nätägare man har. Tar man Kundkrafts fasta elhandelspris för ett år på 1,1119 kr/kWh (billigaste pris som offererats av elhandlare som varit med i en upphandling) och lägger till 22,5 öre/kWh som är vår nätägare Vattenfalls rörliga pris hamnar vi på ca 1,34 kr/kWh.  Det finns säkert de som betalar ett högre pris och även en del som betalar ett lägre rörligt pris. Den el man köper tillbaka några timmar efter att den produceras kostar alltså nästan dubbelt så mycket som priset för överskottselen i detta exempel.

Det enklaste sättet att lösa denna diskrepans är att införa nettodebitering.

Eventuella intäkter från elcertifikat kan tillkomma (snittpris senaste året motsvarande 33 öre/kWh, inklusive moms) om man hittar en köpare av elcertifikaten. Till dags dato är det mycket få ägare av solcellsanläggningar som ansökt om elcertifikat.

Kommentarer diagram

Tittar man på värdena för köpt el (röd kurva) efter midnatt, då vår utebelysning har släckts och vi vanligen har gått till sängs, ligger effekten på 400±100 Watt. Det är vad FTX-ventilation (140 W), kyl och frys (ca 50 W, beräknat snittvärde), cirkulationspump golvvärme (minst 40 W), IT-prylar (ADSL-modem, router, nätverkshårddisk) och en del andra prylar (klocka mikrovågsugn, logger solfångare, telefonladdare, batteriladdare för reservkraft och prylar på standby) använder.

Redan från kl. 08 producerar solcellerna (grön kurva) tillräckligt för vårt elbehov (värdet kl. 09 är för kl. 08-09) och först efter kl. 17 behöver vi köpa el igen. Mitt på dagen producerade vi ett stort elöverskott och som mest matade vi in 2,3 kW till nätet (blå kurva). Skillnaden mellan solelproduktion och inmatning är vår elanvändning under den tid vi inte köper någon el.

Notera att minsta enhet för uttagen effekt är 0,1 kW medan solelproduktion mäts noggrannare, med minsta enhet 0,01 kW.

Solelproduktion - Köpt el - Såld el. 28 april 2011.

Solelproduktion - Köpt el - Såld el. 28 april 2011.

Regionalt Energi- och klimatseminarium i Borlänge

I morgon ska jag på regionalt energi- och klimatseminarium i Borlänge. Det är nionde året det arrangeras och temat för i år är ”Pilotlän Dalarna – ett avstamp för grön utveckling!” Jag ska hålla ett föredag om de ekonomiska villkoren för en småskalig solelproducent i sessionen ”Produktion av egen el”. Dala Energiförening är värd för sessionen.

Det är runt 300 anmälda, överraskande många får jag säga.

Blommande slån skådad igår.

Blommande slån skådad igår.

Öresundskraft betalar 1 kr/kWh för solel!

Det rör på sig i solelbranschen. Från och med 1 juni kommer Öresundskraft i Skåne att betala en fast ersättning på 1 kr/kWh, inklusive moms, för överskottsel som matas in på nätet från små solelproducenter. Detta gäller under förutsättning att du

 • är bosatt inom Öresundskrafts elnät
 • köper din el från Öresundskraft
 • har max 63 A säkring
 • är nettoköpare av el under ett år (nettokonsument)

Du får dessutom en lagstadgad nätersättning från nätbolaget på 6,25 öre/kWh. Om du ansöker om elcertifikat kan det bli ytterligare ca 30-35 öre/kWh (elcertifikatpriset varierar med tiden beroende på utbud och efterfrågan). Sammantaget betyder det att du får ungefär lika mycket betalt för din överskottsel som det du betalar för köpelen. Toppen!

När det varit moltyst från regeringen vad gäller frågan om nettodebitering efter det att Energimarknadsinspektionen kom med sin rapport om nettodebitering 26 november ifjol är det härligt att se att elföretagen tar egna initiativ i denna fråga!

Fortum börjar köpa överskottsel

Från med april börjar Fortum att köpa överskottsel från småskaliga elproducenter med max 63 A säkring ”i Fortums nätområde”. Priset ”följer” Nord Pool spotpris per timme. Det låter bra att även ett av tre stora elbolagen börjar att köpa överskottsel. Snart får vi väl därför se att E.ON och Vattenfall följer efter.

Alla villkor framgår dock inte av den information som finns idag på Fortums hemsida, där man skriver att mera information kommer. Det jag undrar över är:

 1. Gör Fortum något avdrag från Nord Pools spotpris? Eftersom det står ”följer” kan man misstänka det.
 2. Finns några andra avgifter för elförsäljningen?
 3. Är det nätbolaget eller elhandelsbolaget som köper elen? Eftersom det står att det gäller Fortums nätområde skulle man kunna tro att det är nätbolaget som köper elen. Det behöver inte vara så, men varför finns då kopplingen till Fortums nätområde?
 4. Måste man köpa sin el hos Fortum för att kunna sälja överskottsel?
 5. Köper Fortum även elcertifikat från små elproducenter, som man kan få för den till nätet inmatade elen?

PS. Komplettering 13 april med svar på frågorna ovan:

 1. Ja, 4 öre/kWh.
 2. Inte vad som framgår av Fortums hemsida.
 3. Det är nätbolaget! De får köpa el för att täcka sina förluster i nätet.
 4. Nej, det blev en ej relevant fråga eftersom det är nätbolaget som köper elen. Men det innebär alltså att man måste bo inom Fortums nätområde.
 5. Nej, nätbolaget får inte handla med elcertifikat.  

DinEl ersätter överskottsel lika som vid nettodebitering

DinEl (Göteborg Energi) gjorde idag en pressrelease där man säger att man för överskottsel som matas in på nätet ”…kompenserar hela produktionen till samma pris som kunden får betala till oss.” Man gör det genom att ge kunden ett högre elpris än Nord Pool spotpris. Detta är alltså inte renodlad nettodebitering, eftersom elproducenten betalar energiskatt som vanligt på all levererad el , men genom detta upplägg blir det ekonomiska utbytet för kunden samma som vid nettodebitering. Detta utan att Skatteverket reser ragg… Smart tänkt! Men det visar också vilka problem som finns i frånvaron av nettodebitering, som vore den enklaste lösningen.

DinEl:s erbjudande gäller för de 100 första kunderna, under avtalstiden (framgår inte om den är begränsad, men eftersom det nämns två gånger i pressreleasen får jag nästan det intrycket) och om anläggningen är på max 6 kW. Det framgår inte om man måste byta till DinEl för sina elköp. Vad som gäller om man producerar ett överskott under en månad nämns inte i pressreleasen. Som vanligt är det väl under förutsättning att man är nettokonsument av el under ett år.

Vilka köper överskottsel?

Alla, inklusive regering och branschorganisationen Svensk Energi, hade väl trott att Energimarknadsinspektionen utredning om nettodebitering som kom 26 november 2010 skulle bana vägen för nettodebitering av små elproducenter, det vill säga att man skulle få kvitta producerad solel mot köpt el på månadsbasis.

Så blev nu inte fallet, utan den som får ett överskott får även i fortsättningen själv försöka att hitta en elhandlare som vill köpa överskottselen från dina solceller. Om nu inte Näringsdepartementet tar sitt förnuft till fånga och föreslår möjlighet till full nettodebitering när det blir dags att skriva en riksdagsproposition.

Köpare av överskottsel

Sannolikheten för att just din elhandlare köper din överskottsel är låg. 12 av de 15 elhandlare jag frågade tackade nej.

 • Bixia köper överskottsel till Nord Pool spotpris per timme, utan avdrag och utan att man behöver byta till dem som elleverantör.
 • Falkenberg Energi köper till ”volymvägt spotpris med avdrag enligt affärsuppgörelse” om man byter till dem som elleverantör.
 • BestEl köper till spotpris per timme, med 2 öre/kWh i avdrag för balansansvar och en avgift på 25 kr/månad utan att man behöver byta till dem som elleverantör.
 • EgenEl köper för 50 öre/kWh under villkor att man köper anläggningen av dem och att man byter till dem som elleverantör enligt en nyhet från 8 februari.
  På hemsidan står ”EgenEl inför egen nettobetalning”. Rubriken är lite vilseledande eftersom det inte rör sig om nettodebitering utan att EgenEl betalar ett fast pris för överskottselen. Det pris man betalar motsvarar ungefär Nord Pool spotpris sommaren 2010. Det som skiljer från övriga köpare är att EgenEl betalar ett fast pris istället för ett rörligt pris enligt Nord Pool spotmarknad.  EgenEl går sina egna vägar och ibland kan det behövas någon som rör om lite i grytan och skapar en diskussion.

Av ovanstående fyra köpare ligger Bixia i topp. Dels har Bixia inga bivillkor för att köpa din överskottsel, dels betalar de sannolikt bäst pris. Månadsmedelvärdet för Nord Pool spotpris inklusive moms under 2010 var nämligen högre än 50 öre/kWh för alla månader utom maj då månadsmedelpriset var 47,9 öre/kWh, se nedanstående diagram (röda linjen markerar 50 öre/kWh). Vad elpriset blir i framtiden vet vi inte, men sannolikheten att det ökar är väl större än att det minskar.

Det står inte angivet i nyhetsartikeln om Egen Els pris är med eller utan moms. I mitt resonemang har jag utgått från att priset är inklusive moms.

Notera att du alltså kan sälja din överskottsel till en elhandlare och köpa din el du behöver förutom solelen i huset av en annan elhandlare. Det är måhända inte helt praktiskt att ha det så, men för oss som är delägare i vindkraft hos O2 är vi bundna till dem för vårt elköp och eftersom de inte ville köpa vår överskottsel var vi tvungna att finna en annan köpare.

Det finns ungefär 150 elhandlare till i Sverige än de 16 jag känner till något om. Har du lyckats sälja din överskottsel? Om du vet något annan elhandlare som köper överskottsel från små elproducenter får du gärna skriva några rader om det (pris, eventuella avdrag, avgifter eller andra villkor)!

OBS! Förutom att du kan sälja din överskottsel till en elhandlare har du rätt till en ersättning från din nätägare för den el du matar in på nätet, se mina inlägg från igår och från 13 januari. Dessutom har du möjlighet att sälja elcertifikat om du ansökt om godkännande för tilldelning av elcertifikat. På ett solcellsseminarium hos Solar Region i Skåne den 18 januari i år berättade jag om ekonomin vid elförsäljning, titta gärna på dokumentationen av det föredraget.

Nord Pool spotpris per månad 2010

Nord Pool spotpris per månad under 2010

Andra intäkten från solcellerna – 68 öre från Vattenfall

Från och med 1 april 2010 är nätägaren skyldig att betala en ersättning för inmatad el. Vår nätägare Vattenfall betalar 7,5 öre/kWh i ”energiersättning”. För de 9 kWh vi matade på nätet under januari kunde vi därmed raka in 68 öre.

Läs mera om bakgrunden till denna ersättning i inlägget från den 13 januari.

Denna ”energiersättning” har inget att göra med den ersättning vi får för elhandeln av vår inmatade solel, som sköts av Bixia.

Försäljning av el från solceller

Den 18 januari i år höll Solar Region Skåne ett solcellsseminarium. Mitt föredrag ”Ekonomi för inmatning av solel till nätet – Möjligheter och hinder. Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier” finns att ladda ner på deras hemsida. Föredraget ger en hygglig basinformation om vad som gäller idag för de små producenter som vill sälja sin överskottsel.

Vad jag inte nämnde i föredraget är att man i princip skulle kunna sälja sin överskottsel till sin nätägare, eftersom de får köpa in el för att täcka förlusterna i elnätet.