Energiminister Ibrahim Baylan invigde Solvåg i Piteå idag

Idag hölls konferensen Arctic Solar – Solel i nordiskt klimat i Piteå. Efter lunchen var det invigning av forskningsanläggningen Solvåg. Det var Energiminister Ibraham Baylan som fått äran att hålla ett invigningstal och att göra en symbolisk inkoppling av solcellsanläggningen. Anläggningen består av 117 dubbelsidiga solcellsmoduler, som är monterade i ett vågmönster längs en träramp, där modulerna har olika lutningar och orientering.

Jag höll föredraget Investeringskalkyl för solceller och växlade också några ord med Ibrahim Baylan. Frågade om stödet för energiforskning och speciellt solenergi till de svenska högskolorna och universiteten. Något verkade vara på gång då Ibrahim uppmanade att invänta nästa vecka.

“Keynotespeaker” vid konferensen var Mattias Goldman som höll det avslutande talet på konferensen. Han hade listat de fem viktigaste valfrågorna. Som nummer ett hade han klimatet.

På förmiddagen frågade jag Johan Lindahl, Svensk Solenergi, i samband med hans föredrag hur de olika riksdagspartierna stod i frågan om stöd till solceller. När det gäller investeringsstödet till solceller (30% av investeringskostnaden och därmed ett kraftfullt stöd)  vill SD ta bort det. M, L och KD vill också ta bort investeringsstödet, men kan tänka sig en utfasning snarare än en abrupt borttagning. MP och C har drivit solcellsfrågor så de kan man räkna med är för fortsatt investeringsstöd, liksom S som med MP beslutat om nuvarande budget för investeringsstödet. V:s inställning nämndes inte. Svårt att sia om vilken regering vi får efter valet, det blir en spännande månad vi har framför oss!

PS. Såg på hemvägen att dagens Ny Teknik hade artikeln “Valets viktigaste valfrågor” där partierna bland annat fått svara på frågan “Ska stödet öka för att producera egen el?”. S, MP, C och KD svarade ja. V, L, M och SD nej. Det framgår dock inte om ett nej betyder om man vill behålla nuvarande stöd eller om man vill minska stöden.

Det som avviker från Johan Lindahls erfarenheter är ett ja från KD. I texten står dock “Kristdemokraterna vill höja gränsen för momsplikt från 30 000 kr till 50 000 kr” och om det är detta som gett svaret ja på frågan, så har det ingen betydelse för en vanlig småhusägare eftersom redan 30 000 kr är långt över vad man kan få för intäkter från försäljning av solel. Det behövs andra intäkter, till exempel från uthyrning av bostaden för att komma över denna gräns. Tror därför inte att detta förslag är specifikt riktat mot solcellsägare.

I Ny Tekniks text står också att “Både Liberalerna och Centerpartiet till slopa skatten på el som man själv producerar och använder”. Ett sund resonemanget. Så är redan fallet för solcellsanläggningar de som har mindre än 255 kW installerad effekt, så det påverkar inte småhusägare. Om man per juridisk person äger flera solcellsanläggningar som var och en har en installerad effekt på mindre än 255 kW, men där anläggningarna tillsammans har en installerad effekt på minst 255 kW ska man idag betala 0,5 öre/kWh i energiskatt på egenanvänd solel. Är det den de vill ta bort? Eller är det även energiskatten för anläggningar med 255 kW eller högre effekt. I sådana fall ett utmärkt förslag! 

Ny Teknik skriver att “Centerpartiet vill införa ett grönt avdrag för gröna investeringar i det egna boendet, till exempel för installationer av solceller”. Framgår inte av artikeln vad det skulle innebära ett detalj. På Centerpartiets hemsida kan läsa att förslaget innebär att “Avdraget ska ersätta de riktade miljöstöden för solceller, hemmaladdning av elbilar och lagring av el.” Som jag tolkar det skulle detta skatteavdrag ersätta nuvarande investeringsstöd till solceller och batterilager, men oklart om nuvarande skattereduktion för överskottsel också skulle förändras.

Energiminister Ibrahim Baylan gör en symbolisk inkoppling av solcellsanläggningen Solvåg i Piteå med hjälp av representant från Piteå Energi. Konferensen Arctic Solars moderator Jonas Lundmark till höger.

Kammarkör sjöng vid invigningen av Solvåg i Piteå.

Invigning av Solvåg i Piteå.

Mattias Goldman listade klimatet som den viktigaste valfrågan vid konferensen Arctic Solar – solel i nordiskt klimat.