Solceller på egna huset eller i solcellspark?

Hem Forum solceller Ekonomi Solceller på egna huset eller i solcellspark?

Detta ämne innehåller 3 svar, har 2 deltagare, och uppdaterades senast av  Bengt 3 dagar, 12 timmar sedan.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #12481

  [email protected]
  Deltagare
  • Inlägg: 2

  En kalkyl för en stor eluppvärmd villa enligt ….
  http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
  …. resulterar i produktionskostnaden 0,72kr/kWh eller återbetalningstiden 21 år med förutsättningarna:
  investeringskostnad 18kr/W, effekt 20 kW, produktion 1000 kWh/kW, köpt el 0,9 kr/kWh , 1/3 såld överskottsel för 0,35 kr/kWh , kalkylränta 2%. Har jag räknat rätt?

  Solcellsparken i Varbergs kommun som täcker en yta på cirka sex hektar producerar 3GWh/år och kostade 24 mkr sommaren 2016 att bygga, dvs 8 kr/W som är mindre än halva kostnaden jämfört med solpaneler på hustak. Hur mycket kan kostnaden tänkas bli 2018?

  En solcellspark för eget bruk ska inte vara större än 255 kW i installerad effekt. Är anläggningen större måste ägaren betala skatt, även på den egenproducerade elen som man själv förbrukar. Solcellsparken får en beräknad årsproduktion på 250 000 kWh och en yta som en normalstor fotbollsplan. Detta är en bra lösning för många företag och jordbruk. Det skulle kunna bli en fördelaktig lösning även för andelsägare i en solcellspark om skattelättnaderna jämställs med reglerna för villor.
  Regeringen har tillsatt en utredning som presenteras 31 mars2018 bl a angående:
  “Förutsättningarna för och lämpligheten av att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (t.ex. i kooperativa former), komma i åtnjutande av skattereduktionen inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el eller, om detta inte är möjligt, få motsvarande ekonomiska villkor på annat sätt”

  En solcellspark på 254 kWh kan försörja 15-50 eluppvärmda hushåll i villor och lägenheter. Hur stor blir produktionskostnaden kr/kWh om bidrag och skatter jämställs med nuvarande regler för solceller på egna hustaket?
  Per Persson Sekr Roslagskraft

  #12484

  Bengt
  Forumledare
  • Inlägg: 195

  Samma fråga är ställd både via kontaktsidan och på min MDH-adress … Jag kan inte bedöma om ni ”räknat rätt”. Alla antaganden är inte angivna och flera av de antaganden man måste göra har osäkerheter.

  En viktig faktor är hur stor egenanvändningen blir. Småhus med större solcellssystem har vanligen en egenanvändning som är mindre än 50%. Jag tror därför inte att 2/3 egenanvändning är korrekt med en sådan stor solcellsanläggning, men det går egentligen inte att veta utan att titta på husets elanvändning per timme jämfört med tänkbar solelproduktion. Som ett första överslag kan man titta på mängden köpt el per månad historiskt för huset och jämföra med beräknad solelproduktion per månad samt med hänsyn tagen till att solelen produceras dagtid.

  När det gäller återbetalningstiden finns osäkerheter, exempelvis vad gäller framtida elpris och hur länge skattereduktionen kommer att finnas kvar. Föreslår att ni läser rapporten från projektet ”Investeringskalkyl för solceller”, där det finns en känslighetsanalys.

  Solcellsparken i Varberg kostade 8 900 kr/kW. Den byggdes 2016 och ingen billigare solcellspark byggdes 2017. Ni får ta in offerter och se vad priset är i år. Visserligen blir investeringen lägre för en solcellspark men intäkterna blir också lägre om all el ska säljas. En stor solcellspark som säljer all el till marknadspris på Nord Pool spotmarknad, säljer elcertifikat och får nätkreditering från nätägaren blir därför inte lönsam i dagsläget med låga spotpriser och låga priser på elcertifikat.

  #12486

  [email protected]
  Deltagare
  • Inlägg: 2

  Tack Bengt….
  …. för Dina värdefulla synpunkter!

  Våren 2017 hade Roslagskraft med 140 medlemmar alla utredningar och tillstånd klara och var beredda att investera 35 mkr i ett 3MV vindkraftverk söder om Grisslehamn. Tyvärr motsatte sig Försvarsmakten byggstarten av säkerhetspolitiska skäl.

  Vi är därför intresserade av att investera även i solkraft.

  Regeringens pågående utredning om “att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (t.ex. i kooperativa former), komma i åtnjutande av skattereduktionen inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” ger oss som saknar ett lämpligt tak eller som bor i lägenhet förhoppningar om att det ska bli lika lönsamt att investera i andelar i solcellsparker och i vindkraft som i solceller på det egna taket.

  Jag förstår av Dina synpunkter att en egen anläggning på 20 kW är olämpligt stor för en normal villa. Med nya jämställda bidrag och skatteregler blir det därför intressant för husägare att kombinera solceller på taket med andelar i solcellsparker och i vindkraft.

  Att kombinera 10kW egen solcellsanläggning som ger 6600 kWh egenanvänd el och 3300 såld överskottsel med 13400 kWh via andelar i solcellspark eller i vindkraftverk där man får mest el för pengarna – kan det vara en lämplig lösning för dom som förbrukar 20 000 kWh/år?

  Av min egen nuvarande förbrukning på 20 000 kWh/år så förbrukas 5000 kWh under 5 sommarmånader. Tror Du jag kan räkna med ytterligare 1600 kWh produktion som kan produceras och förbrukas under 7 vintermånader – dvs totalt 66% egenanvändning av 10 000 kWh?

  Jag har gjort en ny kalkyl i Ditt excelark för 10 kWh med 67 kvm solpaneler, investering 18 kr/kW, investeringsstöd 30 %, energiutbyte 1000 kWh/kW, egenanvänd el 66%, köpt el för 0,9 kr/kWh inklusive elhandel, energiskatt, elcertifikatavgift och elöverföring, exklusive fasta avgifter samt såld överskottsel för 0,35 kr/kWh, exklusive elcertifikat, ursprungsgarantier och skattereduktion, exkl moms – kalkylränta 2%. Med skattereduktionen på 0,6 kr blir intäkten för såld överskottsel 0,95 kr/kWh dvs 5 öre mer än den köpta elen. Eftersom köpt och såld el har ungefär samma pris så saknar andelen egenanvänd el betydelse för kalkylen – är det sant?

  Kalkylen ger resultatet: produktionskostnad 0,82 kr/kWh dvs 8 öre lägre än priset på den nuvarande köpta elen. Återbetalningstiden blir 26 år.

  På Vattenfalls hemsida finns en beräkningsmall som husägaren själv kan fylla i. För en installerad effekt på 8,32 kWp med en investeringskostnad på 133 600 kr blir resultatet en besparing på 7667 kWh/år motsvarande 9200 kr/år. Hmm …tänker jag …hur står sig den kalkylen jämfört med Bengts excelkalkyl? Återbetalningstiden blir 15 år – dvs bättre än 26 år. Investeringskostnaden är satt till 16 kr/kW – dvs lägre än 18 kr – men är det inklusive investeringsbidraget på 30 %?

  Frågorna hopar sig. Hur ska man på bästa sätt utvärdera olika anbud? Kan man helt enkelt be anbudsgivarna att fylla i Din exceltabell från Mälardalens Högskola? Då borde offerterna bli rättvist utvärderade – eller hur?

  Roslagskraft planerar att sammanställa medlemmarnas önskemål om egen solcellsel på huset, önskemål om andelar i solcellspark för medlemmar som saknar lämpligt hustak eller som bor i lägenhet samt önskemål om att köpa andelar i vindkraftverk. Denna sammanställning kan bli underlag för upphandling av en helhetslösning bestående av solcellsanläggningar på egna hustak, andelar solcellsparker, andelar i vindkraftverk samt pris på köpt el från elhandelsbolaget, pris på såld överskottsel från medlemmarna.

  Helhetslösningen redovisas av anbudsgivarna på ett excelark typ Bengts från MDH. Är detta en framkomlig väg?

  Per sekreterare Persson Roslagskraft

  #12496

  Bengt
  Forumledare
  • Inlägg: 195

  En gräns för storlek på villa är att man producerar lika mycket solel på årsbasis som man använder under ett år. Om man blir nettoproducent på årsbasis har nätägaren rätt att ta ut en årlig abonnemangsavgift för inmatningsabonnemanget och det sänker ekonomin. Man kan tycka att man skulle kunna ta bort denna regel om man vill gynna småskalig solelproduktion.

  För ett småhus med fjärrvärme som kanske använder 5000 kWh/år räcker det med ca 5-6 kW installerad effekt för producera årsanvändning av el. MEN egenanvändningen kommer att bli (mycket) mindre än 50% på årsbasis, det mesta blir överskott som matas in till nätet. Med 10 kW solceller är det mycket troligt att man får räkna med mindre än 50% egenanvändning även vid 20 MWh elanvändning under ett år. Om man hämtar ut timdata från nätägaren för köpt el går det att göra en beräkning genom att jämföra med beräknad solelprduktion per timme.

  Syftet med att införa skattereduktion var göra något som gav ungefär samma effekt som nettodebitering som hade diskuterats i många år innan skattereduktionen infördes. Med skattereduktionen är idag såld överskottsel nästan eller ungefär lika mycket värd som egenanvänd el (beror på vilka elbolag man har), se Värde av egenanvänd och såld solel – uppdatering 20170915. Men om skattereduktionen för överskottsel sänks eller tas bort, vilket kommer att ske förr eller senare, blir egenanvänd el värd mer. En riskfaktor med skattereduktionen är att den är obestämd när det gäller hur länge man kommer att få den.

  Excelmallen som togs fram i projektet ”Investeringskalkyl för solceller” var tänkt att bli en svensk mall för hur man bör räkna på solcellsekonomi. Det är idag svårt eller omöjligt att jämföra beräkningar från olika leverantörer eftersom man gör olika antaganden och ofta vet man inte ens exakt vilka antaganden som gjorts, vilket gör att information man får är av litet eller inget värde.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.