Första överföringen av ursprungsgarantier

Vi har till dags dato fått två (2) ursprungsgarantier och två (2) elcertifikat bokförda på våra Cesarkonton för ursprungsgarantier respektive elcertifikat hos Svenska Kraftnät. Vi får ett certifikat för varje MWh vi matar in på nätet. I vårt avtal med Telge Energi som köper vår överskottsel för 1,50 kr/kWh ingår att de tar hand om ursprungsgarantier och elcertifikat. Jag gjorde igår den första överföringen av ursprungsgarantier. Cesar-kontot för ursprungsgarantier fungerar som ett bankkonto. Man talar om till vilken man vill överföra ursprungsgarantierna och hur många man vill överföra, inga konstigheter alltså.

Dock är det bökigt att man måste ha just Nordeas e-legitimation för att hantera Cesarkontona för ursprungsgarantier och elcertifikat hos Svenska Kraftnät. Min vanliga e-legitimation hos Swedbank duger inte. Lite krångligt att behöva besöka en annan bank personligen för att skaffa och förnya e-legitimationen.

När jag skulle göra en överföring från Cesar-kontot för elcertifikat i kväll stötte jag på patrull. Det var mera klickande för att komma fram till genomförandet av transaktionen än för ursprungsgarantier. Där fastnade jag på att man måste ange ett pris. Utelämnat pris eller 0 kr godkändes inte: ”Angivet pris är inte korrekt”. Jo, det var det skulle jag ha velat svara, men den möjligheten fanns inte.

Det är få solcellsanläggningar som ansökt godkännande för elcertifikat. Jag tycker att alla borde göra det! Så småningom skulle väl någon då inse att elcertifikatsystemet inte är lämpat eller anpassat för små elproducenter och att en förbättring behöver komma till stånd. Symptomatiskt är att formulären för ansökande om godkännande för elcertifikat ligger under “Företag” hos Energimyndigheten…

Tidlösa. Linnéträdgården 13 oktober 2012.

Tidlösa. Linnéträdgården 13 oktober 2012.

Solcellsseminarium 18 januari i Malmö

På tisdag håller Solar Region Skåne ett solcellsseminarium. Där ska jag hålla ett föredrag med titeln ”Ekonomi för inmatning av solel till nätet – Möjligheter och hinder. Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier”. Det är många som undrar över ekonomin om man får ett överskott av solel, som inte kan användas direkt i huset. Jag hoppas att detta föredrag kommer att sprida ljus över vad som gäller idag. Vi kanske ses där?

Bixia på hugget

Fick brev idag från Bixia med information om den nya lagen om ursprungsgarantier som trädde i kraft den 1 december och med en uppmaning om att ansöka om tilldelning av ursprungsgarantier. Vi har redan gjort en ansökan till Energimyndigheten och blivit godkända för ursprungsgarantier, men det kändes mycket positivt att Bixia är på hugget och upplyser sina elproducenter om detta.

Rätt till utdelning av ursprungsgarantier klart!

I måndags fick vi brev från Energimyndigheten. ”Statens energimyndighet beslutar att anläggningen Dyudden har rätt att tilldelas ursprungsgarantier för producerad el”. Vår nätägare Vattenfall rapporterar in mätvärden till Svenska Kraftnät och där kontoförs våra ursprungsgarantier på Cesar-kontot, på samma sätt som våra elcertifikat. Det krävs dock att vi matar in 1000 kWh till nätet innan vi får en ursprungsgaranti och ett elcertifikat. Med tanke på att vi hittills bara matat in 24 kWh har vi en bit kvar…

Den 17 januari 2011 utfärdar Svenska Kraftnät de första ursprungsgarantierna och det är väl först en tid därefter vi vet vad de blir värda. När Annika Lööw, Svenska Kraftnät, ringde upp häromdagen för att svara på en annan fråga jag ställt sa hon att hon inte hade en susning om vad priset skulle bli.

Precis som för elcertifikat lönar det sig inte att försöka få ursprungsgarantier på all vår el eftersom vi då måste bekosta en elmätare och ett mätabonnemang för minst 1600 kr/år.

Liksom för elcertifikat undrar jag varför det är krav på att elen ska mätas timvis för att man ska kunna tilldelas ursprungsgarantier? Skulle inte små elproducenter kunna rapportera sina mätvärden via Internet en gång per år till Svenska Kraftnät när det gäller tilldelningen av elcertifikat och ursprungsgarantier? Då skulle de kunna få elcertifikat och ursprungsgarantier för hela sin elproduktion på ett smidigt sätt.

Ansökan om ursprungsgaranti ifylld

I Energimyndighetens ”Nytt om elcertifikat nr 3 2010” som kom häromdagen var inledningen följande:

Nu träder den nya lagen om ursprungsgarantier i kraft

Den 1 december 2010 träder den nya lagen om ursprungsgarantier i kraft. För elproducenter och elleverantörer blir ursprungsgarantierna ett verktyg för att styrka elens ursprung.

Sagt och gjort. Nu har jag fyllt i blanketterna om ansökan om ursprungsgaranti för vår solel. För varje MWh solel vi matar in på nätet kommer vi att få en ursprungsgaranti, på samma sätt som vi får ett elcertifikat för samma el. Vad är då ursprungsgarantin värd? Säg det. På Energimyndighetens frågor och svar blir man inte klokare: ”Priset på ursprungsgarantier bestäms av utbud och efterfrågan. Det är mycket svårt att förutsäga priset på de elektroniska ursprungsgarantierna och i förlängningen priserna på el med olika ursprung och priserna kan komma att variera.”

När jag för ett par år sedan pratade med en kille som handlade med ursprungsmärkt el var den värd ett par öre extra per kWh. Det skulle bli 20 kr per ursprungsgaranti och om vi får i genomsnitt 1,5 sådan per år skulle vi hala hem 30 kr/år. Om vi sparar dem i tre år skulle det räcka till en lunch på stan och då får Maria och jag lotta om vem som ska få lunchen. Fast priset på ursprungsgarantierna kanske blir något helt annat förstås.

Får lite känslan av att ursprungsgarantin är ännu ett system, förutom elcertifikatsystemet, som inte är tänkt för de små elproducenterna. Men vi som hänger med får väl se…