Regeringens budget föll, ger mojnande solcellsvind

Regeringens budget föll vid eftermiddagens omröstning i riksdagen. Stefan Löfven, S, har i en presskonferensen efter riksdagsomröstningen angett att det blir nyval den 22 mars 2015.

I regeringens budget fanns en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el som var tänkt att starta 1 januari 2015 och där fanns även ett tillskott på 100 miljoner kr per år till investeringsstödet för solceller för perioden 2015-2018. Eftersom regeringens budget föll innebär det även att dessa förslag föll.

Vad som står i alliansens budget, som röstades igenom i riksdagen idag, har jag inte kollat. Det spelar väl dock mindre roll eftersom det rimligen blir politisk stiljte fram till nyvalet. Därefter kan arbetet åter starta med att få igång skattereduktionen och den utökade budgeten för investeringsstödet. Vi får väl därför vänta till andra halvan av 2015 inte detta kommer igång.

Att skattereduktion dröjer spelar mindre roll, eftersom flera elbolag idag betalar goda priser för den överskottsel som matas in till nätet. Värdet av den egenanvända solelen förblir dessutom oförändrad ( = rörliga delen av elpriset, exklusive de fasta abonnemangskostnaderna).

Däremot kommer det utlovade tillskottet av investeringsstödet att saknas stort. 100 miljoner kronor med 35% investeringsstöd gör att en marknad på 285 miljoner/år går in i stiltje och med Energimyndighetens föreslagna sänkning till 20% investeringsstöd rör det sig om 500 miljoner/år. Eftersom det idag är så lite pengar kvar till investeringsstödet kommer detta att göra att den starka solcellsvinden i Sverige tillfälligt mojnar under första halvåret 2015. Men det är bara en tidsfråga innan den tar fart igen!

11 reaktion på “Regeringens budget föll, ger mojnande solcellsvind

  1. Alliansen hade väl avsatt 50 kr till solcellsstöd om jag inte minns fel, sen om det var per år eller totalt för kommande 4 år vet jag ej.

  2. Hur blir det nu? Vet någon om de nya skattereglerna om 60öre / inmatad kWh kommer gälla från 1 Januari? Om både Sossar och Aliansen hade med förslaget eller måste alla formuleringar bli godkända av Europakommissionen som senast i juli?

    • Skattereduktionen på 60 öre/kWh gäller från 1 januari 2015.

      Det som känns oklart är hur stor budgeten blir för investeringsstödet. Regeringen hade 240 miljoner för 2015 till “Energiteknik”, som omfattar både investeringsstödet till solceller och stöd till biogas. I Alliansens budget som röstades igenom i riksdagen är detta anslag 140 miljoner, alltså 100 miljoner mindre. Anna-Karin Hatt har sagt att minst 50 miljoner var avsedda för investeringsstödet till solceller, i regeringens budget var det 100 miljoner. Har inte kollat om det specifikt står i den antagna budgeten att minst 50 miljoner ska gå till solceller. Om inte, kan man undra hur det ska bestämmas hur mycket som ska gå till investeringsstödet för solceller respektive stöd till biogas. Och kan mera pengar komma i en tilläggsbudget??

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *