Skattereduktionen, svar på tre frågor – Ja! Ja! Ja, men…

Idag har Anna-Karin Hatt kommit med ett nytt blogginlägg: Sänkt skatt på förnybar – så funkar det. Bra inlägg! Hon skriver

 1. “Som mikroproducent av förnybar energi kommer du även framöver slippa betala både energiskatt och moms på den el som du själv producerar och använder direkt när den tillverkats.”
 2. “…  elöverskott som du levererar ut på elnätet till en elhandlare. Den elen kan du välja att skänka bort eller ta betalt för av din elhandlare. Oavsett vilket du väljer kommer du att omfattas av den skattenedsättning”
 3. “…om du vid soligt väder levererat ut 1000 kilowattimmar el till nätet, så har du rätt att få skatten sänkt med 60 öre/kWh för 1000 kilowattimmar…”

I detta inlägg finns även en hänvisning till “Här är några vanliga frågor och svar om regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” från Finansdepartementet. Man skriver bland annat

“Även mikroproducenter som får ersättning från elnäts- och elhandelsföretag för sin elöverskottsel kan få skattereduktion, men då aktualiseras frågor om energiskatt, moms och inkomstskatt. Hur tillämpningen sker är en fråga för Skatteverket och rättsvårdande myndigheter.”

Dessutom sände P1 Klotet programmet “Solkriget mellan villaägare, eljättar och regeringen” idag. Usel rubrik… Där medverkade energiminister Anna-Karin Hatt och pratade om regeringens nya reform vad gäller skattereduktion. Även här utomordentligt att Hatt är aktiv i debatten.

En skriftlig fråga har den 5 maj ställts från Lise Nordin, MP:s energipolitiska talesperson, till finansminiser Anders Borg angående ”Skattereduktion för såld el“. Frågan var ”Omfattar förslaget om skattereduktion bara den el som utan ersättning matas in på elnätet eller även den el som elnätsbolaget betalar för?”.

Sammanfattning

Det kokar ner till att

 • Ja, man får skattereduktion även om man inte skaffar F-skattsedel. Man behöver alltså inte bli näringsidkare.
 • Ja, man behöver inte betala energiskatt och moms på egenanvänd el.
 • Ja (men), man behöver inte momsregistrera sig.
  • Energiminister Hatt säger i radioprogrammet ”Regeringens ambition och inriktning är väldigt tydlig i propositionen, som småskalig mikroproducent ska inte behöva redovisa moms.” Lyssna på “Hatt: “Småskaliga mikroproducenter ska inte behöva redovisa moms“, som är ett utdrag ur programmet.
  • Men, Skatteverket har dock sagt till Klotets reporter och en solelproducent som medverkar i programmet att momsregistrering krävs oavsett hur stor summa det handlar om.

Sunt förnuft

Regeringen ska styra Sveriges energipolitik, inte Skatteverket (vissa verkar tro att det är tvärtom). Om det är något problem med regelverket får regeringen se till att ändra det. Konstigare än så är det inte och det är också den indikation energiminister Anna-Karin Hatt gett idag.

Lektion – så fungerar beslutsfattandet

Fick idag en lektion om hur beslutsfattande fungerar i denna fråga.

I riksdagen är det skatteutskottet som äger frågan. Näringsutskottet ska få lämna ett yttrande, men skatteutskottet beslutar om de förslagspunkter som riksdagen ska ta ställning till. Skatteutskottet ligger under Finansdepartementet. Kanslichefen på skatteutskottet sa i förra veckan att de väntar på besked från EU. Om EU inte kräver några kompletteringar i förslaget så kan de tidsätta när utskottet ska behandla frågan och sedan blir det debatt och beslut i riksdagen. Om det hinner bli innan sommaren är fortfarande oklart.

I riksdagens information om utskotten står att “Det brukar ta en till två veckor från det att utskottet är klart med sitt förslag innan det är dags för debatt och beslut i kammaren.” Datum för riksdagsdebatt läggs ut på “Betänkande 2013/14:SkU32 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el“, men fortfarande saknas ett datum.

PS 13 maj. Fick tips om en inspelning av riksdagens debatt om nettodebitering för solenergi den 6 mars 2014.

34 reaktion på “Skattereduktionen, svar på tre frågor – Ja! Ja! Ja, men…

 1. Hej

  Notera att det finns motioner från oppositionen. Alliansen avslår propositionen och vill gå vidare att utreda nettodebiteringen, medan SD inte tycker man ska blanda in inkomstskattelagen i en fråga om energi som ändå ska stå på sina egna ben. Ska bli spännande att se hur de röstar så småningom…

 2. Men detta med utbetalning av moms är väl en konsekvens av “ekonomisk verksamhet” á la EU i stället för “näringsverksamhet”, snarare än av regeringens proposition?

  Har vi inte i princip det problemet redan nu, vi som säljer el?

  • Exempelvis statliga Vattenfall kräver redan nu momsregistrering av de kunder som vill sälja sin överskottsel.

   På Vattenfalls hemsida finns en sida med ”Frågor och svar om överskottsel”. Tittar man under ”vilka uppgifter behöver jag lämna” står där: ”I och med att den ersättning som du som mikroproducent får av oss för din överskottsproduktion är momspliktig, måste du också vara momsregistrerad. Tidigare har det funnits ett undantag från att betala in moms, om man som privatperson bedriver en näringsliknande verksamhet där omsättningen understiger 30 000 kronor. Det undantaget i momslagen gäller inte längre sedan den 1 juli 2013. Det innebär att du måste meddela oss ditt momsregistreringsnummer för att vi ska kunna betala ut ersättning för din överskottsproduktion.”

   Även Skatteverket tycker idag att man ska momsregistreras. Men det inkonsekventa med deras ståndpunkt är att de hävdar att man inte får göra avdrag av moms på inköpet av solcellsanläggningen, vilket ska gälla enligt EU-domen om försäljningen räknas som ekonomisk verksamhet. Tror att Skatteverket hävdar att man inte får göra det enligt svenskt regelverk, men EU-domen borde gå före.

   Regeringen måste därför raskt föreslå en lösning på momssnurren.

   PS. Som du säger är detta inget resultat av regeringens nuvarande proposition om skattereduktion.

 3. När man tex i en affär köper en tröja så betalar man ju moms.
  Man har då oftast bytes rätt. Kanske man måste förhandla till sig den extra.
  När man sedan byter tillbaka den så får man ju pengarna med moms.
  Borde jag inte kunna tillämpa samma mot mitt elbolag. Dvs kräva bytes rätt!
  Jag köper el på natten och byter tillbaka den för samma pris med moms och alla extra skatter på dagen!

  Måste kolla upp det med konsumentverket.
  Då går man ju runt alla stolliga regler!!!

  • Jo, samtliga regelverk förutsätter ändå att man är nettokonsument, dvs den el vi säljer har vi alltså i konsekvensens namn först köpt och betalat både moms och elskatt för innan vi lämnar tillbaks den!

 4. Hej Bengt,
  Tack för att du är så insatt och delar med dig!

  Min fråga som AKH svarade på i princip, är om investeringen av anläggningen. Här bör man ju som företagare, enskild firma, få göra momsavdrag för den och det finns en dom i EU-domstolen som säger att det skall vara så. Men som sagt, Hatt sade ju tvärt om som jag uppfattade det. Jag skall ringa skattemyndigheten själv och se vad de säger för här gäller ju också sund förnuft: Om jag skall redovisa utgående moms så bör jag också få redovisa ingående moms. Sedan vem som styr-Skattemyndigheten kommer alltid att följe de regler och direktiv som finns oavsett vad AKH säger eller någon annan med för den delen. Det är upp till beslutsfattarna att skriva rätt.Att som hon säger, ta det senare OM det blir problem låter naivt tycker jag. Och min sista reflektion- Hur svårt skall det vara? Tack!

  • I radioprogrammet Solkriget mellan villaägare, eljättar och regeringen igår sägs att Skatteverket hävdar att man inte ska få avgöra avdrag för moms på investeringen eftersom solcellerna var uppsatta på en bostad (sägs efter ca 4:20 i programmet). Det är förvånande med tanke på EU-dom i mål C‑219/12 den 20 juni 2013, vars mål gällde just en privatbostad. Skrev ett inlägg om EU-domen 2013-09-16. Bra om du kollar med Skatteverket.

   Momsproblemet är dock inget resultat av den nuvarande riksdagspropositionen, utan det finns redan idag. Momsfrågan verkar därför vara det akuta nu eftersom Vattenfall redan börjat sätta krav på momsregistrering.

 5. Skatteverket tillåter momsavdrag för investeringen om man säljer all sin el.
  Det har jag fått skriftligt från dem på.
  Det är i strid med EU-domen som uttryckligen säger att man inte behöver sälja all el. Då jag påtalade det till dem hänvisade de frågan om momsavdrag för investeringen till skatterättsnämnden.
  Skatteverkets agerar, tror jag, på detta sätt eftersom de vill ha en vägledande beslut från Skatterättsnämnden som lyder under finansdepartementet. http://skatterattsnamnden.se
  Jag VET att både skatteverket och skatterättsnämnden är mycket medveten om frågan men har också fått uppfattningen att de helst vill kunna negligera EU-domen. Skatteverket skjuter därför frågan till skatterättsnämnden och väntar på beslut.
  Skatterättsnämnden i sin tur skyndar långsamt. Mycket långsamt.
  De säjer att ett beslut i frågan tar 6-9 månader. Minst. Och de är också mycket medvetna om konsekvenserna av EU-domen.

  Skälet till att Hatt så gärna framhåller att man inte skall behöva momsregistrera sig är tror jag för att de vill slippa företeelsen att folk drar momsen för investeringen.

  Noterar att Hatt blandar begreppen även i sitt senaste blogginlägg.
  Hon pratar om mikroproducent och småskalig elproduktion som om det vore samma sak. Reglerna verkar främst vara avsedda för mikroproduktion men samtidigt pratar man om småskalig produktion.

  Det är olika abonnemangsformer och det kan vara en av källorna till all osäkerhet och allt snurr i debatten.
  Bra beskrivet med skillnaderna här:
  http://www.sundsvallelnat.se/default.aspx?id=3045

  Mitt stalltips är att småskalig produktion där man mäter all produktion blir ansett som verksamhet med konsekvenser för moms. Mikroproduktion blir utan moms hantering för abonnenten.
  Det i sin tur leder till att folk väljer abonnemang efter hur stor anläggning man har och priset för inmatningsabonnemanget.

  Men med 60 öre på all utgående el, inte bara överskottet, flyttas punkten för när det lönar sig att välja den ena eller andra anslutnings och verksamhetsformen.

  Säljer man all el med ett inmatningsabonnemang i formen av en småskalig elproducent är det en verksamhet med möjlighet till momsavdrag. Och 60 öre i skattesubvention om den verksamheten betalar skatt. Det är ju ett skatteavdrag.

  Som mikroproducent slipper man hantera moms om regeringen får som den vill.
  60 öringen kommer på skattsedeln och allt blir enklare för den mindre anläggningen.

  Och det är kanske skälet till skatteverkets nuvarande ställningstagande?

  • Intressant info! Det är mycket ovanligt idag med anläggningar där man säljer all el. Det omvända, där man använder all el själv, är vanligare. Men de allra flesta är sådana där man använder en del el själv och matar in överskottet till nätet.

   Riksdagspropositionen skriver “I propositionen föreslås att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs.” och sätter gränsen för skattereduktion vid 100 A. Man höjde gränsen från utredningsförslagets 63A för att man även skulle få med bostadsrättsföreningar, där 80A kan förekomma om man har hiss i huset.

   Skattereduktionen följer därmed inte gränsen i ellagen där det anges att man inte behöver betala för ett inmatningsabonnemang upp till 63A. Över 63A har nätägaren rätt att ta betalt för inmatningsabonnemanget.

   • En annan sak jag undrar över är att om man säljer mer el än vad man producerar är man att betraktas som nettoproducent och skall då också betala moms osv. Har man då också rätten av göra momsavdrag på investeringskostnaden samt även få tillgång till investeringsbidraget så måste man ställa frågan om lönsamheten också – då de totala investeringskostnaderna blir så små? I så fall räcker det ju med att att säljer nån kWh mer än vad man gör av med? Den frågan kan komma att aktualiseras för alla oss (inkl under mig som kopplade in dem i våras) som har satt upp solcellerna på våra landställen. Solcellerna producerar massor av el, över sommaren, då man behöver den som alla minst. I och med att man själv börjar producera el blir man också medveten om sin egen elkonsumtion. Detta leder oftast till att man totalt sett konsumerar mindre. Solcellerna däremot brys sig inte utan producerar för fult över sommaren. Blir det en minusaffär av allt, måste man i så fall stänga sina solceller under sommaren! Det blir i så fall kontraproduktivt.

    • Om man måste momsregisterera sig eller inte är inte kopplat till om man är nettoproducent. I nuläget verkar Skatteverket hävda att man ska momsregistrera sig så fort man säljer sin överskottsel, medan Anna-Karin Hatt hävdade igår att man inte ska behöva momsregistrera sig för att få ta del av skattereduktionen för överskottsel.

     Om man blir nettoproducent har däremot nätägaren rätt att ta betalt för inmatningsabonnemanget. Enligt ellagen får man inte göra det idag om man har max 63A säkring och är nettokonsument under ett kalenderår.

   • Intressant infallsvinkel. Man kan tänka sig att en stor andel solcellspionjärer är egna företagare och då kan det som började som ett upplevt momsproblem kanske visa sig öppna nya möjligheter.

    Hela momssystemet vilar ju på en inbyggd symmetri där in- och utgående moms hänger ihop och man inser att varken Finansdepartementet eller Skatteverket vill att man synar korten just nu.

    Som sagt, “It ain’t over…”, även om den värsta stormen förhoppningsvis lagt sig för flertalet nuvarande och blivande mikroproducenter.

  • Intressant och som jag tolkar det, vi säljer all vår el och anläggningen är markmonterad, är berättigad att dra av momsen på hela anläggningen. Men man är fortfarande som enskild firma berättigad till subventionen och där får man alltså några ören kvar till fördel oss som jag räknar.

  • En variant om nettodebitering vore att låta all solenergi gå direkt till Vattenfall, som äger vattenkraften i Sverige.

   Den samlade solcellskapaciteten i Sverige uppgick till drygt 43 MW i slutet av 2013. Det motsvarar en elproduktion på omkring 40 GWh om året. Eller om man så vall 40 000 000 000 Wh per år. Den svenska vattenkraften producerar mellan 50 och 75 TWh per år beroende på vattentillgång. Ett normalår produceras ungefär 65 TWh eller om man så vall 65 000 000 000 000 Wh.

   Under sommarhalvåret låter man sedan höja vattennivån i magasinen – alltså strypa produktionen som motsvarar de 40 GWh som vi solproducerar kan producera under sommaren; för att på vinterhalvåret släppa på mer vatten (sänka vattennivån) så att den producerar omvänt ca 40 GWh mer på vinterhalvåret. Var solcellsanläggning registrerar direkt in till vattenfall hur mycket var och en producerar (uppgiften finns redan på nätägarnas räkningen – gratis) sedan får man tillbaka de kWh man gett bort under sommaren. Små investeringskostnader. Allt gratis och franko. Ingen inblandning av avgifter samt moms och skatt!

 6. Om vi skulle få dra av momsen för investeringen, hur kommer då frågan runt investeringsbidraget att hanteras? Det är väl maximalt 35 procent av investeringskostnaden

  • Som jag har skrivit tidigare så är detta att vara näringsidkare, redovisa moms mm inte så betungande. Jag har sedan ett par år 2 kW på taket till “vinterträdgården”, för detta fick jag ett investeringsbidrag om totalt 11000:-. Kompletterar nu med ytterligare 8 kW vilka kommer att placeras på uthustaket (jordbruksfastighet), ej möjligt med ytterligare investeringsbidrag eller ROT, dock kommer jag att ta in denna investering och redovisa den i jord/skogs-bruksfastigheten, dra momsen göra avskrivningar samt naturligtvis även göra avdrag för tillsynsresor underhåll mm
   I min ursprungliga kalkyl hade jag räknat med överskottsel på 15% men det var helt fel, tyvärr blir överskottselen över 50% men trotts det bara en intäkt årligen på ett par tusenlappar, -förtjänsten ligger i minskat behov av att köpa.
   Avkastningen på investeringen ca 15%, -svårt att hitta en mycket bättre investering

 7. Du redovisar investeringskostnaden utan moms och får 35 % i bidrag av det! Om du redan har fått bidrag på investeringskostnad som inkluderar moms, och vill dra av momsen i efterhand, då blir det nog krångligare!

  • Man tar upp investeringskostnaden minus bidraget som investering.
   Momsen är betald och skall således gå in som ingående moms.

 8. Hej & tack för all information.
  Har suttit still i båten och gungat med tills stormen nu verkar ha bedarrat. Vad annars göra?
  Under tiden funderar man en del och kommer nu med följande undring:
  Alla vi som investerat i solpaneler – byggde vi inte kalkylen på det vi slipper köpa? Resten är bonus.
  Eller som Olof Bergman skriver –”förtjänsten ligger i minskat behov av att köpa.”
  De som räknar mest på försäljningen och då kanske blir nettoproducenter får väl tugga i sig momsregler och F-skattesedel.
  Nu verkar huvudsyftet vara att hantera exporten på enklaste vis. Helt naturligt att man vill ha ett system som hanterar överskott enkelt, gärna kvittning på årsbasis, men det verkar som det har blivit huvudtemat just nu. Kanske naturligt eftersom propositionen förhoppningsvis snart ska hanteras, men glöm inte helheten.
  Begripligt nog, men vad började vi med för mål? Jo att minimera köpet av el.
  Vi har tagit i, för vår del 5,52 kW d.v.s. hela vår beräknade årsförbrukning (5000 kWh), då är det ju ofrånkomligt att det blir en massa över under sommaren. April 2014 säljer vi 265 kWh efter att så att säga nollat räkningen. Vi förbrukar därutöver en hel del på att belysa och värma upp ett s.k. växthus.
  Vår tanke var initialt just detta, att slippa ha samvete för det s.k. växthuset, och producera den extra el som krävs för detta själva.
  Nu står vi där med tomater som blommar, potatis med blasten 50 cm hög och ser fram emot gurkor och tomater. Sommarens blommor finns i plantstadiet etc….Lycka i ren form så att säga.
  Räkna på det den som kan.

  //Kalle

  • Det är besvärande att den slutsats fjolårets utredning om nettodebitering gjorde att nettodebitering strider mot EU:s momsdirektiv verkar vila på så lös grund. Utredningens slutsats verkar vila på en muntlig uppgift, vars källa utredningen i efterhand inte kan ge någon referens till och som därmed inte går att verifiera.

   Det är fullt förståeligt att alla politiker inte kan sätta sig in i EU:s regelverk, det är därför man tillsatte en utredning som skulle bringa klarhet i om nettodebitering skulle vara möjlig i Sverige. Någon riktig klarhet blev det dock inte om det är så utredningens ställningstagande bygger på uppgifter som det i efterhand inte går att spåra.

   Den enkla lösningen borde vara att man ställer en fråga igen till EU om nettodebitering och denna gång dokumenterar fråga och svar på ett sätt som går att spåra. Frågan har aktualiserats igen eftersom det går trögt med regeringens förslag om skattereduktion och lösning av de frågor som väckts om exempelvis momsregistrering vid försäljning av överskottsel. Nuvarande regering lär dock inte ta upp spåret med nettodebitering utan det blir nog aktuellt först vid ett regeringsskifte, där MP, S och V alla har sagt sig vilja införa nettodebitering.

 9. Om man går till riksdagens hemsida och söker på “Betänkande 2013/14:SkU32 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el” så finner man att all information är borttagen, ingen utskottsbehandling, ingen proposition, inga motioner, ingenting. Antingen är det normal funktion i samband med en uppdateringsprocess t ex eller så är det helt galet…

 10. Hej!
  Sommaren 2010 kopplade jag in mig mot elnätet i liten skala enbart för att min el skulle nettodebiteras. Jag var inte intresserad att sälja min el till en elleverantör.
  Att låna ut min el och få den tillbaka den i senare skede är ju klockrent i mina ögon.
  I dag är anläggningen på ca 4 kilowatt och det mesta går ut på nätet då jag arbetar…
  April månad blev överskott på 11 kWh som flyttades automatiskt till maj månad, summan av kardemumman är ingen elräkning för april.

  En skattereduktion lockar därför inte mig.

 11. Nedanstående rader är klippta från Anna-Karin Hatts, Blogg, frågan är om jag blir klokare?

  “Vad kommer gälla med Alliansregeringens nya reform?

  Som mikroproducent av förnybar energi kommer du även framöver slippa betala både energiskatt och moms på den el som du själv producerar och använder direkt när den tillverkats. Det vill säga: när t.ex. dina solpaneler värmer ditt hus och håller i gång dina hushållsapparater direkt elen producerats händer ingenting ur skatteperspektiv. Du matar inte ut någon el på nätet och betalar heller ingen skatt för den el du då själv använder. För den här elen får du därför heller inte någon skattenedsättning.
  De dagar som solen skiner och panelerna producerar mer el än du själv behöver så kommer du som mikroproducent att få ett elöverskott som du levererar ut på elnätet till en elhandlare. Den elen kan du välja att skänka bort eller ta betalt för av din elhandlare. Oavsett vilket du väljer kommer du att omfattas av den skattenedsättning som Centerpartiet och Alliansen nu föreslår.
  Andra dagar är det tvärt om och du behöver mer el än dina solceller producerar. Då behöver du köpa el av din elhandlare från elnätet. När du köper den elen kommer du, vid inköpstillfället, betala energiskatt och moms på den elen till elhandlaren men med Centerpartiets och Alliansens nya reform får du (när du deklarerar påföljande år) tillbaka den energiskatten och momsen genom att du får skatten sänkt med 60 öre/kWh på all den el du köpt från elnätet (förutsatt att du sålt/matat in lika mycket el till nätet som du sedan köper från nätet). Konkret innebär det: om du vid soligt väder levererat ut 1000 kilowattimmar el till nätet, så har du rätt att få skatten sänkt med 60 öre/kWh för 1000 kilowattimmar som du köpt in vid molnigt väder, när dina solceller inte producerat tillräckligt med el för att räcka för ditt elbehov.”

  • Tycker att Anna-Karin Hatt har varit mycket tydlig och konsekvent i sina ambitioner och att hon därmed känns pålitlig. Hon är på vår sida och det ska vi vara glada för. Vem annars skulle driva ”vår” fråga i regeringen?

   Ovanstående skrivning blev tyvärr luddig, men av exemplet förstår man vad som menas. När fjolårets utredning om nettodebitering hävdade att just nettodebitering inte var möjlig med hänsyn till EU:s momsdirektiv valde man då istället att föreslå en skattereduktion på överskottsel. Tanken är att den ska ge ungefär samma effekt som nettodebitering och därför har man satt nivån till 60 öre/kWh. När man köper el skulle man betala energiskatt, elöverföringsavgift och moms som vanligt. När man säljer överskottsel skulle skattereduktionen i grova slängar motsvara energiskatt, elöverföringsavgift och moms, som man skulle slippa vid nettodebitering. Konstigare än så är det inte.

   • Jag håller tillfullo med, Anna-Karin Hatt känns bra i inställningen till bl.a. vår solel. Bara lite olyckligt att formuleringen om skattereduktionen för att formuleras lagtextmässigt riktigt, blir så minst sagt luddig.
    För mig som solelproducent, blir resultatet att jag för överskottselen (såld eller bortskänkt) får ett stöd på 60 öre per kWh, – och det uttrycks då i lagförslaget som att jag får ett skatteavdrag på den el som jag köper!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *