Stora rödpennan framme…

Råkade hittade ett pressmeddelande från Mölndals Energi daterat 25 juni i år: ”2012 Ett år med solelproduktion”. Det är mycket positivt att elbolagen testar solcellsystem eftersom vi kan förvänta oss en stark växande marknad för solceller även i Sverige i framtiden. Mölndals Energi inhandlade en anläggning på 2 kW för 81 000 kr. Om det var med eller utan moms framgår inte, antar här att det var med moms. Man förväntades sig ca 2000 kWh solel under första året och så här skrev man.

”Totalt 1600 kWh ren solel har tillverkats. Om man räknar med 20 års livslängd och underhålls och kringkostnader på 9000:- så blir produktionskostnaden 281 öre/kWh. Att jämföra med årkontrakten 2013-2017 för el på kraftbörsen Nordpool som just nu är ca 40 öre/kWh. Så man får nog se andra värden än rent ekonomiska utifrån våra erfarenheter som solel-producent under ett år.”

Det fick mig att leta fram stora rödpennan. Här är mina kommentarer:

1

Varför blev utbytet bara 800 kWh/kW? Jag har fått rapporter om ca 1000 kWh/kW eller mer från Lund, Bua kyrka (Varberg) och Stockholm under fjolåret, för anläggningar som har inget eller litet problem med skuggning under någon del av dagen eller året. Får man bara 800 kWh/kW i Mölndal måste man ställa sig en kritisk fråga. Varför? Finns skuggningsproblem? Avviker orienteringen mycket från söderläge? Var det något tekniskt fel? Var det en sommar med ständigt regn?

Jag brukar säga att hyggligt placerade solceller ger 800-1100 kWh/kW i Sverige, men ligger man i den lägre delen av detta område är det mycket troligt att man har skuggningsproblem om man bor i södra halvan av Sverige. Trots våra egna skuggningsproblem morgon och kväll fick vi 863 kWh/kW ifjol.

2

Priset för anläggningen på 2 kW var 40.500 kr/kW. Idag kan man få solcellsanläggningar betydligt billigare än så. Se exempelvis Vattenfalls erbjudande, 21 429 – 23 810 kr/kW, inklusive moms och installation, beroende på om man är elhandelskund hos Vattenfall eller inte. Det betyder nästan en halvering av priset och därmed också nästan en halvering av produktionskostnaden för solelen.

3

Ersätter vi köpt el med egenproducerad solel blir värdet för solelen betydligt högre än Nord Pool spotpris. Jag och andra privatpersoner betalar förutom ett elhandelspris även energiskatt, elcertifikatavgift, elöverföring och moms på den köpta elen. Har man ett 1-årigt elavtal kostar det för närvarande ca 90 öre/kWh enligt Kundkrafts upphandling för zon 3. Dessutom tillkommer elöverföring, 23,5 öre/kWh, för oss som har Vattenfall som nätägare. Man hamnar då på 1,13 kr/kWh i totalt rörligt elpris och det är i första hand detta pris som ska jämföras med produktionskostnaden för solel.

Har man ett överskott som matas in på nätet varierar värdet på detta mycket beroende på vilket avtal man har, se “Köpare solel“.

4

Man har räknat med en livslängd på 20 år. Med tanke på att modultillverkare lämnar 80% effektgaranti efter 20-25 år bör vi förvänta oss att solcellerna fungerar om inte på topp så i alla fall bra även efter 20-25 år. Jag brukar räkna på 30 års livslängd och det ger 33% lägre produktionskostnad per kWh än om man räknar med 20 år.

5

Det produktionspris man räknar fram för solel blir ett i stort sett fast pris under anläggningens livslängd. Det pris vi betalar för köpt el är däremot inte fast. Det ändrar sig från år till år, eller till och med från timme till timme om prissättningen i framtiden kommer att baseras på Nord Pools timpriser. Vilket pris får vi betala för köpt el om 10 eller 20-30 år? Blir det lägre eller högre än idag? Vad tror du? Detta påverkar förstås en lönsamhetsberäkning. Ingen kan tyvärr med säkerhet besvara frågan om vilket elpris vi har om 20-30 år skulle jag vilja påstå.

Däremot vet vi att solen kommer att stråla mot jorden så länge det finns mänskligt liv…

Den som vill ha ett annat exempel på en beräkning av produktionskostnaden för solel i Sverige kan exempelvis studera “Kostnad solel“.

Renar på Murfjället. 31 juli 2012.

Renar på Murfjället. 31 juli 2012.

En reaktion på “Stora rödpennan framme…

 1. Hej
  GP har skrivit en artikel om detta:
  http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.1038526-samre-resultat-an-vantat

  Där står att de har optimalt läge så antingen har dom haft extremt otur med vädret lokalt eller så är en flera paneler defekta, eller slutligen så kan ju växelriktaren vara feldimensionerad vad avser spänningsområde. Den kanske inte jobbar i sitt MPPT-område. Någonting måste vara galet.

  Slutligen så undrar jag inte om dom har räknat in markarbete/betongplatta i priset. Väldigt högt annars.

  Kul också att dom skriver att 15 kvm är ett normalt villtak! 🙂 Sedan när började Svensson bo i en friggebodsstor villa?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *