Umeå Energi har infört nettodebitering

Enligt en nyhet från den 25 juni började Umeå Energi med nettodebitering efter midsommar.

Så här förklarar Umeå Energi sin nettodebitering:

Vad menas med nettodebitering?

Producerad el kvittas mot förbrukad el. Vilket innebär att den som bor i Umeå Energi Elnäts område har möjlighet att ha mikroproduktion och minska sin faktura för elnät/elhandel. Med nettodebitering kvittas producerad el mot förbrukad el och faktureras månadsvis. Om den totala produktionen av el under en månad är större än förbrukad el, ”sparas” överskottet till nästa månad. Med nettodebitering så baseras varje faktura på nettot av förbrukad och producerad el som registrerats i mätaren.

Utmärkt! Det är den metod från Elinorr som beskrivits i inlägg 16 mars 2012 och som jag tycker är den bästa idag. Som mikroproducent räknas den som har max 63 A mätarsäkring, vilket gör det möjligt att installera solcellsanläggningar på max 43,5 kW. Denna metod sätter ingen gräns i takutnyttjandet eftersom man här kan flytta med sig ett solelöverskott till nästkommande månad. Man behöver inte tänka på att dimensionera anläggningen för ett månadsnetto under juni-juli, utan en villaägare kan utan vidare fylla sitt tak med solceller. Härligt, så här vill vi ha det!

Umeå Energi följer därmed Mälarenergi och Utsikt som också erbjuder nettodebitering. Och under tiden utreder regeringen frågan om nettodebitering  till juni 2013! Regeringen tar sig knappt framåt med styrfart i frågan om nettodebitering och har helt tappat initiativet i denna fråga. Tiden går, regeringen kommer inte till skott utan avvaktar och låter utreda nettodebitering en andra gång medan elbolagen går till handling. Hur ska regeringen i framtiden kunna göra en politisk poäng av att införa nettodebitering när det redan finns hos flera elbolag?

Vi ger en blomma till Umeå Energi:

Borstnejlika hemma på tomten. 7 juli 2012.

 

3 reaktion på “Umeå Energi har infört nettodebitering

    • Tack för tips! Man gör inte mycket reklam för detta… Jag fick leta rätt mycket innan jag hittade någon information om detta på deras hemsida. På sidan http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Kungalv-energi/kundservice/priser/Elnat-2012/ nämns nettomätning: “Nettomätning är avsedd för kunder med egen elproduktion och innebär att vi sätter upp en elmätare som mäter i båda riktningarna, d.v.s vid elproduktion som levereras till nätet räknar mätaren baklänges. ”

      Stämmer det verkligen att mätaren går baklänges eller är det bara slarvigt skrivit? Nettomätning är knappast tillåten, eftersom all elproduktion inmatad till nätet ska mätas per timme och rapporteras till Svenska Kraftnät. Vanligen har man olika räkneverk i elmätaren, där räkneverken endast kan gå i en riktning, det vill säga öka i värde.

  1. Goda nyheter!
    Sannolikt innebär nettodebitering förenklingar för Umeå Energi då de slipper administrera många små utbetalningar. Dessutom får de välförtjänt god PR samt – inte minst – nöjda kunder.
    Nu ser vi fram emot att fler tar efter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *