Vem vill köpa el av små elproducenter?

Eftersom vi inte kommer att använda all vår solel själva kommer överskottselen att matas in på nätet. En intressant fråga var om någon ville köpa denna el och de elcertfikat vi kommer att tilldelas. Jag började med att fråga vår elhandlare O2. Där blev svaret “vi måste tacka nej till ditt erbjudande då vi hanterar ej så små volymer av el”. Fortsatte med vår nätägare Vattenfall. Även där blev det nej, med samma motivering som O2. Jag frågade därefter 12 andra elhandlare och utfallet av min minienkät framgår av tabellen här nedan. Eftersom vi är medlemmar i o2 ekonomisk vindförening och köper vindkraftel därifrån kan vi inte gärna byta elhandlare. Av de 14 tillfrågade företagen blev det då bara Bixia i Linköping kvar som enda möjliga köpare för oss.

Bolag Svar
Bixia Ja, helst med byte till Bixia för elköp, men inget krav i dagsläget. Betalar Nord Pool spotpris utan avdrag.
Din El (Göteborg Energi) Nej. Projekt ”Gör din egen el” pågår.
Elverket Vallentuna Nej. Tittar på frågan.
Falkenberg energi Ja, om byte till deras vindkraftförening. Betalar Nord Pool volymvägt spotpris med avdrag enligt affärsuppgörelse.
Fortum Nej. Arbetar med att ta fram avtalsform, om man även blir elköpare hos Fortum.
Jämtkraft Nej.
Mälarenergi ?, möjligen om byte till Mälarenergi för elköp. Muntlig diskussion, ej färdigtänkt.
O2 Nej.
Sala Heby Energi Nej. Bör vara inom deras nät.
Skånska energi Nej.
Telge energi Nej.
Umeå energi Nej.
Vattenfall Nej.
Övik energi Nej.

Registrerad på Sunny Portal

Vår växelriktare till solcellsanläggningen har tillverkats av SMA, Tyskland. De är idag världens i särklass största tillverkare av växelriktare. De har en gratistjänst som heter Sunny Portal för ägare av växelriktare från SMA. På Sunny Portal kan man registrera sin solcellsanläggning. Som ägare av en anläggning kan man därefter göra en beskrivning av anläggning och välja att visa alla eller delar av de data som registreras i solcellsanläggningen. Jag valde att lägga ut alla sidor jag kunde hitta.

Gör gärna ett besök på Gäddeholm 73, Västerås, på Sunny Portal.

Över 42 000 solcellsanläggningar från hela världen finns registrerade på Sunny Portal. Fantastiskt! Fem andra svenska solcellsanläggningar är registrerade. För två av anläggningarna har dock uppdateringen till Sunny Portal slutat att fungera. Det visar väl att det behövs någon utsedd driftansvarig som övervakar att sådant här fungerar.

Första kilowatt-timmarna solel

Äntligen var vår solcellsanläggning igång! Drygt 14 månader efter det att vi lämnade in vår ansökan om investeringsstöd och nästan fyra månader efter det att vi gjorde vår beställning av anläggningen. Om jag blickar bakåt går det att se flera moment där det blivit fördröjningar. Det visar väl att småhusmarknaden för solceller ännu är i sin linda i Sverige och att det finns en hel del att lära för aktörerna för att göra så att det hela löper smidigare.

Igår, som var första dagen i drift, producerade solcellerna 3,37 kWh. Diagrammet visar hur produktionen varierade under dagen. Vår webbox lagrar värden för effekten var femte minut och det är dessa värden som visas i diagrammet. Att effekten går lite upp och ner under dagen beror på att det varit molnigt under delar av dagen. När solen döljs bakom moln minskar solcellernas effekt drastiskt, vilket man ser tydligt i diagrammet. Om du klickar på diagrammet visas det i större skala och då blir det mera lättläst.

Solcellseffekt

Solcellseffekt. Per 5-minutersintervall 28 oktober.

Solcellsanläggningen igångkörd

Kl. 08 i morse körde jag igång solcellsanläggningen. Vi hade fått besked på morgonen från Per Holmquist på Vattenfall att vår elmätare hade bytts redan 21 oktober, men vi hade inte fått något besked om det och jag hade inte varit ut till elskåpet och tittat efter om den blivit bytt. Därför blev igångkörningen en vecka försenad. Det är svårt med kommunikation…

Elmätaren bytt

Om man är en elvändare med säkring på högst 63A behöver elanvändningen bara mätas per månad enligt dagens lagar. Men när man börjar mata in el på nätet omfattas man av samma lagar som ett kärnkraftverk, oavsett hur liten produktionen är. Kravet i Sverige är att all elproduktion ska mätas per timme och att mätvärdena ska rapporteras till bland annat Svenska Kraftnät varje dygn av nätägaren. Detta gäller även om solcellsanläggningen inte har matat in någon el på nätet under det senaste dygnet.

Idag bytte Vattenfall vår elmätare i mätarskåpet, som sitter på en stolpe utanför huset. Vi upptäckte det tyvärr inte förrän en vecka senare. Killen som bytte elmätaren skulle enligt en telefonöverenskommelse höra av sig per telefon eller lägga en lapp vid husdörren att mätaren var bytt. Men så blev det inte…

Genom en lagförändring som trädde i kraft 1 april i år ska nätägaren vid behov byta elmätaren utan kostnad för elproducenten när man börjar mata in el på nätet. Många elmätare i Sverige är idag konfigurerade så att de adderar strömmen oavsett riktning. Med en sådan elmätning skulle man få betala för den överskottsel man matar in på nätet! Många andra elmätare mäter bara strömmen i en riktning (köpt el) och då skulle man inte kunna få någon ersättning för överskottsel som matas in på nätet. Nätägaren ska sköta mätarbytet utan anmodan från elproducenten, men det kan vara värt att hålla koll på att detta fungerar som tänkt.