Första anbud

Första anbudet på vår solcellsanläggning. 180 000 kr för ett 3 kW solcellsystem, installerat och klart. Anbudet hade ett mycket magert innehåll. Det stod dock inget om vilka moduler eller växelrikare det var eller vilka andra komponenter som ingick i anbudet. Det stod visserligen att modulerna var på 175 W styck och att måtten var 1×1,3 m, men inget om märke och verkningsgrad, så jag kunde inte leta reda på något datablad för solcellsmodulerna.

Verkningsgraden går dock att räkna ut med ovanstående info. Effekten per m2 blir 175/1,3 = 135 W/m2. Eftersom modulerna märkdata gäller vid en instrålning på 1000 W/m2 innebär det att modulerna hade en verkningsgrad på 135/1000 = 0,135 = 13,5%. Det kändes lite mediokert och det skulle vara svårt att få in 3 kW på vårt tak med dessa moduler.

Jag mailade en fråga om en specificerad komponentlista, val av växelriktare och specifikation för modulerna.