Investeringsstöd till solceller beviljat

Idag fick vi besked om att vår ansökan om investeringsstöd till solceller beviljats! Det tog alltså ca 5,5 månad från det att vi lämnade in vår ansökan till länsstyrelsen.

Började även att skicka ut anbudsförfrågningar till fyra olika tänkbara leverantörer av en nyckelfärdig solcellsanläggning. Tre av dem kände jag sedan tidigare. Den fjärde var den som  var billigast enligt en test av små solcellsanläggningar som Energimyndigheten håller på med. Den prisuppgift som stod på Energimyndighetens hemsida visade sig senare inte stämma, priset var som jag trodde i verkligheten högre och låg i nivå med de övriga.