Produktionskostnad och lönsamhet för solel – Ny mall

Projektet “Investeringskalkyl för solceller” vid Mälardalens högskola har tagit fram Excelmallar för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för solel. Mallarna kan laddas hem på projektets hemsida enligt ovanstående länk. Projektet riktades mot företag men mallarna finns i två versioner, en för privatpersoner och en för övriga. Beräkningarna är identiska i de två versionerna men startvärdena skiljer sig åt.

Ladda gärna hem mallarna och testa dem. Hör sedan av dig med synpunkter! Endera som kommentarer till detta inlägg eller till min MdH-mail som finns på projektets hemsida. Du kan bidra till att göra mallarna ändå bättre!

 • Vad var bra?
 • Var finns förbättringsmöjligheter?
 • Saknas något?
 • Hittade du rentutav något fel?

Ett önskemål är att även göra en webbräknare baserad på mallarna.

Om projektet

Problemställning. Idag finns ingen enhetlig metod för att beräkna produktionskostnader för solel i Sverige eller ett enhetligt underlag när det gäller vilka värden som ska användas för de parametrar som behövs för att beräkna produktionskostnaden. Enbart för att beräkna produktionskostnaden behöver man medvetet eller omedvetet göra antaganden om fler än 20 parametrar och vill man beräkna lönsamheten behöver antaganden göras om ytterligare drygt tio parametrar. I brist på en standardiserad modell för produktionskostnaden för solel kan det idag bli vitt skilda resultat vid olika beräkningar. Det försvårar idag möjligheten att bedöma ekonomin för en kommande solcellsinstallationer.

Idag tvingas fastighetsägare att inför varje enskild solcellsinvestering göra en rad antaganden, och att utvärdera offerter som inte baseras på jämförbara indata. Bristen på standardisering innebär en osäkerhet inför investeringsbeslutet som fördröjer marknadens utveckling. Resultaten från projektet förväntas därför vara av värde för alla parter som är inblandade i solcellsinstallationer.

Mål. Projektets mål var bland annat att

 • Utveckla en analysmodell baserad på Levelized Cost of Energy (LCOE) och göra en anpassning av denna modell till svensk småskalig energiproduktion.
 • Ta fram standardiserade antaganden för så många som möjligt av de ingående parametrarna i LCOE-modellen.
 • Ta fram en översiktlig modell för hur man kan bedöma framtida intäkter från en solcellsinvestering.

Projektgrupp. I projektgruppen har ingått följande deltagare:

Bengt Stridh, adjungerad lektor Mälardalens högskola och anställd vid ABB Corporate Research, projektledare.

David Larsson, industridoktorand Mälardalens högskola och anställd vid Solkompaniet, vilket givet projektet en koppling till ett av Sveriges största installationsföretag av solcellssystem.

Pietro Campana, postdoc Mälardalens högskola. God vana av simulering av solcellsanläggningar med olika programvaror och erfarenhet av ekonomiska beräkningar för italienska solcellssystem.

Stefan Lindsköld och Åsa Thurin, representerande Stockholm stad, har varit sammanhållande gentemot en stor referensgrupp och svarat för arrangemang av projektmöten.

En referensgrupp med knappt 50 deltagare, som förutom en byggherregrupp bestått av leverantörer, konsulter och elbolag. Projektmötena har varit välbesökta och ett mycket givande samarbete med referensgruppen har lett fram till en förankrad mall till nytta för alla solcellsintressenter.

Projektet har kunnat dra nytta av att Bengt Stridh och David Larsson deltar som två av de svenska representanterna i International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaic Systems.

Arbetet vid Mälardalens högskola har finansierats av Energimyndigheten.

PS 15/9. Efter påpekande från Daniel Hägerby om ett par problem med validering av de värden man själv anger har mallarna uppdaterats idag på förmiddagen. Ladda därför ner de nya versionerna (1.9).

19/9. Efter en synpunkt från Kristofer Karlsson gjordes en justering rörande hur man anger de rörliga kostnaderna. Version 1.10 finns nu för nedladdning.

22/9. Efter kommentarer från Per S har några förtydligande gjorts vad gäller inversteringskostnad och att nya namn “Pris köpt el” och “Pris såld el” har ersatt tidigare namn. Version 1.11 finns för nedladdning.

12 reaktion på “Produktionskostnad och lönsamhet för solel – Ny mall

 1. En kommentar till funktionaliteten (det kommer kanske fler) : Det går endast att ange effekten i heltal. Den accepterar t.ex. inte våra 9,86 kWp som ingångsvärde. Inte avgörande kanske, men irriterande och av större vikt vid lägre effekter.

  • Tack! Verkar vara att valideringskontrollen av värdena inte fungerar när man använder decimaler. Oväntat fel, men ska förstås fixas!

  • När det gäller effekten så spelar den ingen roll för ekonomiberäkningen *. Effekten används för att med hjälp av verkningsgraden, som anges i fliken “Grundläggande antaganden”, beräkna modulytan. Det var en del som ville ha ett sådant värde när vi testkörde mallen.

   Det var också någon som ville att man utifrån tillgänglig yta skulle kunna beräkna möjlig effekt, men det blir rätt komplicerat att beräkna eftersom det då behövs information om flera andra parametrar. Ytan som behövs för installationen blir större än modulytan om installationen görs i rader på mark eller tak. Hur stor modulyta man får plats på en given yta när man ställer modulerna i rader beror på radavstånd, modullutning, hur många moduler som monteras ovanpå varandra och om modulerna monteras stående eller liggande. Förutom att modulernas verkningsgrad spelar roll.

   *PS. Var nog lite omtöcknad av efterdyningar till lunginflammation. Effekt används för räkna ut driftkostnader som kr/kW,år (grundvärde 0 för privatpersoner) och summa investering under livslängden, så effekten behövs!

 2. I ruta D33 där investeringsstöd ska anges måste detta göras i formen “0,xx”. Det går bra för någon som är matematiskt bildad, men knappast intuitivt för målgruppen. Formatera rutan så man kan skriva 30 och får 30 %.

  • Även detta ett oväntat fel… Det är tänkt som du skriver. I mitt Excel står det 20% eller 30% från start och det går bra att skriva exempelvis 20, det visas då som 20%. Kan det ha att göra med att vi har olika versioner av Excel? Vilken version har du?

   • Jag försökte igen nu och det visar sig att buggen triggas av att man skriver in ett värde utanför intervallet [0,35] först. Då triggas en ändring av formatet och sedan accepteras bara 0,xx. Vi fick 60% stöd 2011 när vi byggde och jag fyllde i det för att kolla lönsamhet på vår anläggning. Jag fick en varning och fyllde sedan i en tillåten nivå – men med den följd som jag beskrev tidigare.

    • Bra att du hittade vad det berodde på. Det har sina nackdelar med validering av värdena… Borde kanske ta bort valideringen av denna parameter. Tack för din hjälp!

     • Kommer att göra så att maxvärdet för investeringsstödet sätts till 70% i nästa version av mallen. 70% gällde när stödet först infördes i maj 2015 till offentliga byggnader. Därefter har stödet succesivt sänkts.

 3. Mycket bra mall! Bara en kommentar, under Grundläggande antaganden, Driftskostnader så står det kr/år som enhet på alla rader, andra delen ska väl vara kr/kW,år.

  • Tack för omdöme och kommentar! I exemplet för övriga var tillsynen mycket riktigt satt till 50 kr/kW,år. Men vid närmare eftertanke kanske lite ologiskt att räkna kr/kW,år där och kr/år för de fasta kostnaderna. Skulle kunna räkna kr/år för både rörliga och fasta kostnader och sedan räkna om till kr/kW,år på fliken “Dina indata & Resultat”. Tar en titt på det.

 4. Mycket intressant verktyg.
  Dock några funderingar:

  rad 32 “Investeringskostnad solcellsanläggning” = exklusive ROT/Investeringsstöd ??

  rad 61 “Värde egenanvänd solel” borde väl vara vad det skulle kosta att köpa motsvarande el ??

  rad 62 “Värde såld solel” = exklusive skattereduktion ??

  • Tack för kommentarer!

   Rad 32. Ja, det är investeringskostnad utan något stöd. Beräkningarna görs sedan utan stöd, med investeringsstöd eller med ROT-avdrag, så att man ska kunna jämföra de olika fallen.

   Rad 61. Namnet bör vara “Pris köpt el”. Som det står i kommentaren gäller det för “Genomsnitt av det rörliga värdet av egenanvänd el under livslängden, inklusive elhandel och elöverföring, exklusive fasta avgifter. Exklusive elcertifikat, som anges i separat post nedan”

   Rad 62. Namnet bör vara “Pris såld el”. Som det står i kommentaren är det exklusive elcertifikat, men har glömt att skriva att det också är exklusive skattereduktion, som har en egen post.

   Ska fixa förtydliganden. Är på resande fot i USA för tillfället, så vi får se när det blir av.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *