Värde av överskottsel från solcellsanläggningar – Ny tjänst

Med den nya webbtjänsten prosument.se kan man beräkna det aktuella värdet av sin överskottsel som matas in till nätet. Tjänsten har utvecklats med stöd av Svensk Solenergi.

I det beräknade värdet ingår förutom elhandelspriset även den ersättning nätbolaget ger för deras minskade överföringsförluster i nätet (Vattenfall kallar det energiersättning, men flera olika termer används av nätbolagen, en standardisering vore önskvärd…), eventuell ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier samt skattereduktion.

Notera att värdet bara beräknas för de elbolag som är medlemmar i Svensk Solenergi. För närvarande finns nio av Sveriges ca 120 elhandelsbolag med i jämförelsen.

Se även inlägget Värde av egenanvänd och såld solel från maj 2015. Siffervärdena är inte uppdaterade, men där framgår principerna för värdet av solel.

Elbolag som köper överskottsel från små elproducenter

solcellforum hjälps man åt att bygga upp en prislista i ett Google-dokument enligt nedan, med start i maj 2016. I nuläget finns köppriser från 38 elbolag, varav det är tre som inte köper överskottsel, så även i denna lista fattas de flesta elbolags köppriser.

Notera att köppriserna nedan bara anger elhandelspriset för överskottselen. Den ersättning nätbolaget ger för deras minskade överföringsförluster i nätet, eventuell ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier samt skattereduktion ingår inte i detta pris.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *