Energiskatt på egenanvänd solel bör tas bort

Den 1 juli infördes en energiskatt på egenanvänd solel om man per juridisk person har minst 255 kW solceller installerat. Denna energiskatt påverkar inte småhusägare men hämmar utbyggnaden på andra håll, som av kommuner, landsting, större bostadsföretag, Coop (en juridisk person i Sverige, till skillnad från ICA!), Axfood etc.

I inlägget “Regeringens budgetförslag om energiskatt på egenanvänd el skadar solcellsbranschen” från den 21 september ifjol citerades regeringens motivering. Förslaget motiverades av regeringen i huvudsak med

 1. Avtalet mellan Sveriges regering och Norges regering om ambitionshöjning i elcertifikatssystemet är beroende av att “riksdagen beslutar om begränsning av undantaget från skatteplikt i enlighet med regeringens förslag”.
 2. EU:s statsstödsregler. Risk för snedvridning av konkurrens. Skulle kunna gynna vissa företag eller viss produktion samt påverka handeln mellan medlemsstaterna.
 3. ”…ett framtida omotiverat högt skattebortfall kan förebyggas.”

I SVT:s nyheter framhölls igår att “Regeringen skyllde på EU-regler när man införde skatten, men några sådana krav finns inte. Det säger nu EU-kommissionen till SVT Nyheter.”, se SVT:s artikel “Omstridd skatt stoppar solcellsenergi“. Därmed faller motiv 2 enligt ovan bort. Återstår då motiven 1 och 3.

När det gäller motiv 1 och avtalet med Norge var det egentligen den tidigare konstruktionen där ett företag kunde ha ett vindkraftverk i exempelvis Kiruna och kvitta den vindelproduktionen mot företagets elanvändning i låt säga Malmö som man ville komma åt. Det var enligt min tolkning inte energiskatt på egenanvänd el, som aldrig varit inmatad till nätet, som var det ursprungliga målet för beskattningen.

Verkar därför som att det egentliga motivet från Finansdepartementet var det tredje, sug på det igen: “…ett framtida omotiverat högt skattebortfall kan förebyggas.”

Energiskatt

Enligt SCB:s Totala miljöskatter i Sverige 2004-2014 var statens intäkter för energiskatt 19,72 miljarder år 2014. 2015 fick staten in totalt 20,4 miljarder i energiskatt på el, vilket var 1,1% av statens totala skatteintäkter, enligt Ekonomifakta.

Energibeskattningen är komplex och till synes svårt haltande… Punkbeskattning av el är ingen naturlag. Den infördes 1951. Jag har dock inte lyckats hitta någonstans varför man införde en skatt på el. Det finns också enligt nedan betydelsefulla undantag där man betalar ingen eller mycket liten energiskatt på el.

I ”Lag (1994:1776) om skatt på energi” och Skatteverkets ”Återbetalning av energiskatt på el för jordbruk, skogsbruk och vattenbruk” hittar man exempelvis följande.

 • Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft har befrielse från energiskatt.
 • Industriella processer, jordbruk, skogsbruk eller vattenbruk (exempelvis fiskodling, kräftodling, musselodling, vattenväxtodling) får tillbaka den energiskatt som man har betalat förutom 0,5 öre/kWh.

Enligt Solelkommissionen ger denna återbetalning 14 miljarder till industrin. Industrins elanvändning var 50 TWh år 2014 enligt Energimyndighetens Energiläget och med en energiskatt på 29,2 öre/kWh verkar Solelkommissionens uppgift vara i rätt härad.

Att införa energiskatt på egenanvänd solel är därför som att sila mygg och svälja kameler. Det är dessutom en skatt som motverkar energiöverenskommelsens “Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion“. Ett mål som sattes så sent som i juni i år.

Slutsatsen blir att energiskatt på egenanvänd el som aldrig matats in till elnätet bör tas bort.

PS 26/8. Även media har snappat upp detta. Exempelvis:

Expressen 2016-08-26. MP har infört Sveriges mest korkade skatt.

Aktuell hållbarhet debatt 2016-08.26. Obegripligt att regeringen infört en solskatt.

SVT Nyheter 2016-08-23. Omstridd skatt stoppar solcellsenergi.

Ny Teknik 2016-07-01. Kritiserad skatt på solel införs.

SVD debatt. 2016-05-13. Skatten på solel måste slopas nu.

5 reaktion på “Energiskatt på egenanvänd solel bör tas bort

 1. Hej,
  Jag har mejalt Zach på site/nyhetsbrevet
  http://cleantechnica.com/ (global och välkänd site för förnyelsebar energi och elbilar)
  om detta och de skall göra en nyhet om detta. Jag föreslog att de skulle få folk att mejla ansvarig minister i Sverige. Vi får väl se om några dagar….

  • Det är många som är kritiska i nuläget. Det var möjligen inte lika många som snappade upp problemet när förslaget kom i september ifjol, det hade väl varit lättare att ändra innan den nya lagen trädde i kraft den 1 juli i år. Men vi hoppas nu på en snar ändring!

   Frågan är för övrigt också om någon idag vet vem och hur underlaget till den nya energiskatten ska tas fram? Någon som vet?

   Kuriosa i Expressens artikel är att bilden visar vakuumsolfångare för framställning av varmvatten och inte solceller för framställning av el. Man tager vad man haver (från bildarkivet)?

 2. Det finns egentligen ingen skatt på solel .. lagen säger att vi är skyldiga att betala energiskatt på den el vi ANVÄNDER och sen finns det olika UNDANTAG, tex för jordbruk, industri och sedan den 1 juli, egen el från vattenkraft (<50 kW), vindkraft (<125 kW) och solkraft (<255 kW) .. och snart serverhallar.
  Det som gäller från den 1 juli är ett förtydligande av tidigare undantag från energiskatt på egen el som gällde <50 kW "generatoreffekt" .. nettodebiteringsutredningen föreslog redan 2013 att det borde ändras till 450 kW solkraft .. vilket efter diverse turer slutade på <255 kW solkraft ..
  http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2016/energiskatt-pa-egenanvaendning-fran-1-juli

  • Eftersom denna blogg handlar om solceller gjorde jag förenklingen egenanvänd solel och med egenanvänd menar jag el som aldrig matats in till nätet, vilket gör det tydligt att det är just den egenproducerade och egenanvända solelen som energibeskattas.

   Men det gäller förstås även annan egenanvänd el. Har dock svårt att tro annat än att de flesta som kommer att beröras av de nya reglerna för energiskatt på egenanvänd el från 1 juli är ägare av solcellsanläggningar. Antar att exempelvis vindkraftägare sällan har sitt vindkraftverk innanför anslutningspunkten till nätägaren och därmed använder en del av den producerade vindelen själv. Vore dock intressant att veta i vilken omfattning det finns sådana prosumenter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *