397 kWh solel under april

Under april månad producerade vi 397,37 kWh (82,9 kWh/kW) solel enligt elmätaren. I diagrammet här nedan visas en jämförelse av solelproduktionen per dygn under april 2015 och 2016. Den producerade energin i kWh är inte jämförbar med tidigare år eftersom vi har byggt ut vår solcellsanläggning från 3,36 kW till 4,794 kW, med driftstart 27 november 2015. Bästa dag blev 30 april med 24,6 kW (5,1 kWh/kW) enligt växelriktaren.

Tack vare att vi nu har 4,794 kW installerat mot tidigare 3,36 kW blev det rekord för april. Det gamla rekordet var från april ifjol då vi skördade 364 kWh (108,4 kWh/kW). Medel under april 2011-2015 var 350 kWh (104,2 kWh/kW) enligt växelriktaren.

Vårt utbyte per installerad kW kommer att sjunka jämfört med tidigare eftersom av de fem nya modulerna sitter en mot väst, en mot ost och de tre övriga som visserligen sitter mot söder får mera skuggning på morgon och eftermiddag.

Produktion per modul

Eftersom våra solcellsmoduler numera har effektoptimerare från SolarEdge på varje modul kan man också se energiproduktion per modul, se diagrammet här nedan. Det är intressant att se att produktionen är hyggligt jämn för de gamla modulerna 1-14. Modulerna 10-12 hade dock lägre produktion än de övriga och det är dessa moduler som skuggas mest av närstående träd. Ska bli intressant att se hur skillnaden blir när träden får löv och skuggningen blir mera markant.

Den lägre produktionen för modulerna 17-19 beror på att de sitter på vårt kökstak, som är lägre än det övriga taket där de övre modulerna sitter, där det blir mera skuggning på morgonen från närliggande husvägg och på eftermiddag-kväll från omgivande skog.

Modul 15 och 16 som sitter mot öster respektive väster gav 25% respektive 26% lägre utbyte än medel för de sydvända modulerna. De hämmas förutom av väderstrecket även av de lövträd som finns öster om huset respektive den lövskog som finns väster om huset.

En intressant fråga är om det går att se någon skillnad på utbytet för de gamla modulerna efter det att effektoptimerarna monterades på dessa moduler. Vi har relativt mycket skuggning under morgon-förmiddag och kväll, där effektoptimerarna borde ge en fördel.

Utbytet för de 14 gamla modulerna var 94,4 kWh/kW under april. Det är det nästa lägsta utbytet för april under åren 2011-2016. MEN, man måste förstås ta hänsyn till att det varit olika solinstrålningen under de olika åren, så jag får återkomma när jag har sådana data.

Noggrannhet växelriktarens mätvärden

Växelriktaren visade i genomsnitt 1,2% högre värden än elmätaren under april. Skillnaden mellan värdena från elmätare och växelriktare är dock inte konstant. Vid låg energiproduktion under en dag visar växelriktaren lägre värden än elmätaren, medan det vid högre energiproduktion är det tvärtom. Enligt SolarEdge har växelriktarens mätvärden en noggrannhet på ±5%, medan vår elmätare från ABB har en noggrannhet på ±1%.

Egenanvändning – överskott

Av vår producerade solel under april använde vi 151,4 kWh (38%) själva och matade in ett överskott på 246,0 kWh (62%) till nätet. Under 2011-2015 var vår egenanvändning i genomsnitt 46,8% medan 53,2% var ett överskott som matades in till nätet. I och med att vi byggt ut vår solcellsanläggning kommer både produktion och överskott att öka, vilket gör att vår egenanvändning minskar.

Av vår elanvändning var 12,4% solel under april. Hade vi kunnat använda all solel själva hade det blivit 32,5%.

Tillkommer dessutom att vi får varmvatten från våra solfångare, vilket gör att vi minskar användning av elpatron för uppvärmning av vatten i ackumulatortanken. Varmvattnet används till tappvarmvatten och golvvärme på båda våningarna. Vi bor långt ifrån närmaste fjärrvärmeområde så det var aldrig något alternativ för oss när vi lät bygga huset 2006.

Produktionsdata

På SolarEdge monitoring portal finns vår solcellsanläggning under namnet Geddeholm 73. Den installerade solcellseffekten är 4,794 kW från och med 27 november 2015. Solcellsmodulerna har en yta på 27,5 m2. Dessförinnan hade vi 3,36 kW solceller med driftstart 28 oktober 2010 och för den tiden finns driftdata i SMA:s Sunny Portal.

En beskrivning av vår utbyggda solcellsanläggning finns i inlägget Vår utbyggda solcellsanläggning.

Vi har dessutom 10 m2 solfångare som varit i gång sedan slutet november 2006, någon månad efter inflyttningen i huset.

Skuggning

Vi har skuggning morgon-tidig förmiddag och på kvällen från omgivande träd, som gör att vårt utbyte minskar jämfört med om vi inte hade haft någon skuggning. Taket har 27 graders lutning och är inom 5 grader (mot sydost) vänt mot söder.

Klicka på diagrammen för att se dem i större skala.

Jämförelse solelproduktion per dygn under april 2015 och april 2016.

Jämförelse solelproduktion per dygn under april 2015 och april 2016.

Solelproduktion per modul april 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Solelproduktion per modul april 2016. Modul 15 är vänd mot väster, modul 16 mot öster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket. Bakgrundsbilden är från SolarEdge monitoring portal.

Energiutbyte per modul april 2016. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket.

Energiutbyte per modul april 2016. Modul 15-16 är vända mot öster respektive väster, medan övriga är vända mot söder. Modulerna 17-19 sitter på en lägre del av taket.

10 reaktion på “397 kWh solel under april

 1. April har spretat rejält. Den 6/4 tangerade vi bottenrekordet från mörkaste december, 0 kWh/kW och den 30/4 blev det nytt all time high med 6,64 kWh/kW. Sammantaget för hela månaden blev det 94,6 kWh/kW, klart sämre än förra året.

  April var också första hela månaden med automatisk drift av min solföljande anläggning. Utbytet blev 134,8 kWh/kW. Det är 42,5 % bättre än den fasta anläggningen.

 2. April 2016 gav bara 73% av jämfört med produktionen april-15 (Ransta, Västmanland). Fler mörka molniga dagar är den enkla förklaringen. Maj har däremot börjat riktigt fint.

 3. Hej Bengt!
  Följer Din fina blogg med intresse.
  Noterar att Dina solpaneler utsätts för olika mycket skuggning.
  För att kunna göra en mer installationsoberoende jämförelse vore det intressant om Du kunde ange hur många kWh/m2 som Din bästa modul givit under respektive månad.

  Mitt tak är praktiskt taget skuggfritt.
  Jag tog min egen anläggning i drift i januari i år.
  Mina månadsvärden är:

  2016 jan 1,04 kWh/m2
  2016 feb 6,31 kWh/m2
  2016 mar 11,34 kWh/m2
  2016 apr 15,81 kWh/m2

  /Per

  • Att jämföra olika anläggningar utan att veta modultyp, luning, riktning, plats mm har inte så stort värde tycker jag.

   • Nåväl, om jag bara viste hur stor yta Bengts bästa modul har så kan jag räkna själv…

    Tycker det vore intressant att kunna uppskatta vilken typ av solceller som lönar sig bäst på en given takyta sett över hela året.

    • De värden man brukar jämföra är kWh/kW. Det heter system yield på engelska. Jag har döpt det till utbyte på svenska. Om du räknar om dina värden till kWh/kW kan du jämföra med mina värden.

     Jämför man kWh/kW istället för kWh/m2 tar man bort inverkan av modulernas verkningsgrad.

     Om du vill veta hur moduler med annan verkningsgrad skulle producera på ditt tak gör du enklast så här. Låt säga att du skulle ha SunPower moduler med 20,1% verkningsgrad som vi har två stycken av i vår utbyggda solcellsanläggning (se denna sida för modulytor) och att din nuvarande moduler har 16,0% verkningsgrad samt att de också är moduler baserade på kristallint kisel. Då skulle SunPowermodulerna ge 20,1/16.0 = 25,6% mer per modulyta. Det ger en korrektare uppskattning än att jämföra med vårt utbyte eftersom vi säkert har en annan solinstrålning på vårt tidvis oskuggade tak jämfört med ditt nästan oskuggade tak.

   • Det är av ett stort intresse hos presumtiva solcellsköpare att veta något om utbytet (kWh/kW) för en solcellsanläggning. Visserligen spelar flera faktorer roll, inte minst tidvis skuggning som är vanlig för småhusägare, men det blir krångligt att förklara allt detta i detalj för en blivande solcellsägare. Jag brukar ange tumregeln 800-1 100 kWh/kW för ett hyggligt orienterat tak utan besvärande skuggning. Detta för att man ska få en storleksordning om utbytet.

    I ett arbetspaket i IEA PVPS Task 13 ska vi ta fram typiska utbyten för olika länder. Målet är att samla in data från minst 50 000 anläggningar per land med “web scraping” tekniker. Det är inte möjligt för Sverige eftersom vi inte har så många anläggningar, vi får ta vad vi har i de öppna databaserna. Genom denna metod får man en hygglig uppfattning om verkligt utbytet och hur stor spridning är mellan olika installationer (beroende på lutning, väderstreck, solinstrålning, skuggning, verkningsgrad växelriktare, förluster i kablar, modultyp, snötäckningstid, nedsmutsning, degradering …). Detta värde kan i sin tur användas för att beräkna solelproduktionen i ett land, om man vet den installerade effekten. I många länder har man bra koll på den installerade solcellseffekten, i Sverige har vi tyvärr ännu ingen säker, kontinuerligt uppdaterad och lättillgänglig statistik över Sveriges samlade solcellsinstallationer.

 4. Hej,
  Göteborg april 2016 blev såhär (lite småskuggat av skorsten):
  808 kwh på 7,75 kwh system (50/50 växelriktad/mikroinv)
  det blir 104 kwh/kwp (2015 april var 135 kwh/kwp).

  År 2016 var då 77% av 2015s produktion.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *