Spelar solel någon roll för de balansansvariga i Sverige?

Nej, rimligen inte idag.

Balansansvar

Svenska Kraftnät skriver “En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som elleverantörens kund (elanvändaren) förbrukar. För att uppfylla skyldigheten måste det finnas någon som åtar sig balansansvaret för elleveransen.”

Sol

Skrev den 31 mars inlägget Solel knappt 0,1% av Sveriges elproduktion. Här är en uppföljare som visar hur mycket solel som matas in per timme till nätet enligt mätvärden från Svenska Kraftnät, som kallar det solkraft.

Som mest matades 30,82 MW solkraft in till nätet den 14 augusti under 2015. Diagrammet här nedan visar hur många timmar inmatningen av solkraft överskred en viss medeleffekt per timme. Exempelvis överskrevs 30 MW under 4 timmar och 20 MW under 308 timmar = 3,5 % av årets timmar.

Vind

Som jämförelse kan nämnas att vindkraft matad in som minst 74,6 MW till nätet och som mest 4 967 MW den 25 december, vilket var 161 högre än solkraftens toppeffekt under 2015. I medel var timeffekten 1 918 MW.

Ett diagram här nedan visar skillnaden i inmatning mellan vindkraft och solkraft under 2015. Observera att y-skalan är logaritmisk. När det gäller solkraft är de minsta värdena lägre än mätnoggrannheten eftersom det inte finns några timmar med 0 solkraft. Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0.

Variation mellan timmar

Den största ändringen från en timme till nästa för solel var en minskning med 7,6 MW och i medeltal var ändringen i inmatning till nätet mellan timmar 0,94 MW.

För vindkraft var den största ändringen en ökning med 692 MW från en timme till nästa, det vill säga 90 gånger högre än för solkraft. I medel var ändringen i inmatning till nätet 93,8 MW mellan två på varandra följande timmar, vilket var 99 gånger högre än för solkraft.

Förbrukning

Förbrukningens största ändring mellan två timmar under 2015 var en ökning med 2 256 MW och i genomsnitt var ändringen 394 MW.

Även om man får tänka på att merparten av solelen är egenanvänd (vilket minskar behovet av köpt el och därmed annan elproduktion) och att ovanstående jämförelser är förenklad sett ur nätägarnas perspektiv verkar det vara väldigt långt kvar innan solkraft skulle innebär en faktor av någon större betydelse för de balansansvariga i Sverige.

Inmatning till nätet av solel per timme 2015 i Sverige. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel per timme 2015 i Sverige. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel och vindkraft per timme 2015 i Sverige. OBS! Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0. Rådata från Svenska Kraftnät.

Inmatning till nätet av solel och vindkraft per timme 2015 i Sverige. OBS! Alla värden under ca 0,06-0-07 MW bör vara 0. Rådata från Svenska Kraftnät.

4 reaktion på “Spelar solel någon roll för de balansansvariga i Sverige?

 1. För min sålda överskottsel får jag av mitt elhandelsbolag Nordpools spotpris men får till dem betala 1,9 öre/kWh för balanskraftsansvaret. Är detta ovanligt?

  • I elbolagens avtalsvillkor kan man hitta skrivningar som “I inköpspriset ingår Nord Pools spotpris, kostnad för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.” Vet dock inte vad ett normalt pris för balanskraft är.

   Har bara en gång tidigare hört talas om tidigare att ett elbolag uttryckligen specificerat att man får betala för balanskraftsansvaret vid köp av solel. Det var när Mälarenergi köpte all den solel från en 3 kW solcellsanläggning som togs i drift vid ABB Corporate Research 2005. Då sattes ett symbolisk belopp för balanskraftansvaret. Tror att det var 1 kr/MWh om jag minns rätt.

   På Svenska Kraftnäts sida Balansansvarsavtal finns uppgifter om “ett tillsvidareavtal mellan ett balansansvarigt företag och Svenska kraftnät”. Den avgiften är några kronor per MWh, dvs mindre än 1 öre/kWh.

   • Kollar man i Johan Lindahl’s lista “Elbolagens erbjudanden till mikroproducenter” så ser man i kolumnen “Elbolagens kompensation per kWh” att 9 bolag ger Nordpool spotpris minus några ören (-1 till -4 öre), ospecade ören, men är kanske avdrag för balansansvaret?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *