Vad kostar solceller – uppdatering 2016-03-27

Det har nu gått ett år sedan senaste uppdateringen (Vad kostar solceller – uppdatering 20150309).

I diagrammet här nedan visas priser för nyckelfärdiga anläggningar från 14 olika elbolag (varav tre nya) och från ett stort byggvaruhus. Alla priser är inklusive moms.

Alla priser är hämtade från bolagens webbinformation, förutom för Bauhaus där installationskostnad är satt samma som i april 2013 eftersom den inte framgår av informationen på deras hemsida. Borde därför möjligen ta bort dem, men tycker det är intressant att ha med ett stort byggvaruhus.

Om du har tips på flera elbolag som säljer solcellspaket och som har prisinformation får du gärna tipsa mig. Din El och Upplands Energi säljer solcellspaket men saknar prisinfo på hemsidan. Uddevalla Energi säljer också solcellspaket men i det angivna prisexemplet på deras hemsida framgår inte om installation ingår, så därför tog jag inte med dem.

Det finns förstås många andra företag som erbjuder solcellspaket men det skulle vara en övermäktig uppgift att ta med alla och det känns inte helt rätt om jag skulle välja ut några.

Pristrend

Priserna är hos en del oförändrade (Bauhaus, Bromölla Energi och Vatten, Umeå energi och Varberg Energi), medan de hos andra har sänkts. Hos några är det nya paketstorlekar så där har det varit svårare att jämföra prisutvecklingen.

Lägsta priset för villapaket är liksom för ett år sedan hos Varberg Energi med 17 333 kr/kW för ett 9 kW paket. E.ON har ett paket på 23,5 kW för 17 021 kr/kW, men det är inget typiskt villapaket.

Flera paket än för ett år sedan ligger nu under 20 000 kr/kW, vilket är en positiv trend!

Kan tilläggas att i rapporten National Survey Report of PV Power Applications in SWEDEN 2014 från IEA PVPS, författad av Johan Lindahl, angavs medelpriset under 2014 för ett nyckelfärdigt småhussystem under 20 kW till 19 000 kr/kW, inklusive moms. Detta pris baserades på enkät till de svenska solcellssystemleverantörerna för ca två år sedan. Detta pris var lägre än medelpriset idag för paketen som visas i nedanstående diagram. Det går dock inte att jämföra priserna rakt av eftersom man exempelvis inte vet vilken storlek leverantörerna gav pris på i enkäten för IEA PVPS-rapporten. Som framgår tydligt av diagrammet sjunker priset med systemstorleken.

ROT-avdrag

Om man har ett hus som är äldre än fem år och inte har fått något investeringsstöd kan man utnyttja ROT-avdrag för arbetet. Svensk Solenergi har hos Skatteverket fått igenom en schablon på 30% av systempriset för arbetskostnaden. Med en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden för ROT-arbete blir därmed totalpriset 9% lägre om man får ROT-avdrag. Detta har fått den förväntade effekten att alla elbolag som anger möjligt ROT-avdrag räknar med 30% i arbetskostnad oavsett vad den verkliga arbetskostnaden är.

Önskemål till elbolagen

När man läser elbolagens texter om solcellspaketen och solenergi är det några saker som är önskvärda:

 • Ange alltid pris utan investeringsstöd och ROT-avdrag först. Hos Kraftringen saknas detta pris och hos Telge Energi anger man först priset efter ROT-avdrag. Ange eventuellt pris med investeringsstöd eller ROT-avdrag därefter. Bor man i ett hus som är mindre fem år gammalt kan man inte få ROT-avdrag, så det är inte alla som kan utnyttja ROT-avdrag.
 • Om pris även anges med investeringsstöd måste man ange vilken %-sats man räknat med.
  Hos Kraftringen saknas denna uppgift. Jag antog att 20% använts, vilket gäller för de som ansökte om stöd efter 1 januari 2015. Hos Eskilstuna Energi och Miljö saknas också denna uppgift, men där framgår av de angivna priserna att man räknat med 35%, vilket gäller för de som ansökte om stöd före 1 januari 2015. Av de som beviljas stöd nu har förmodligen de flesta gjort ansökan före 2015 eftersom det finns en lång kö.
 • Ange paketets effekt med två decimaler. Flera av elbolagen anger ingen eller bara en decimal vilket ger en osäkerhet i det beräknade priset per kW.
  Mälarenergis 2 kW, 4 kW respektive 5 kW paket är egentligen 2,16 kW, 4,32 kW respektive 5,4 kW = 8% högre effekt. Alla kunder inser väl inte det och då verkar Mälarenergis paket 8% dyrare per kW än vad de egentligen är. Udda marknadsföring… För Bauhaus 4 kW och 6 kW paketet är det åt andra hållet, där får man bara 3,84 kW respektive 5,76 kW, det vill säga 4% lägre effekt.
 • Ange tillverkare och effekt för de moduler och växelriktare som ingår i solcellspaketen.
 • Lova inte längre livslängd än 30 år. Modulerna har en effektgaranti på 25(-30) år och det är den enda garanti som finns. Det är troligt att modulerna har en längre teknisk livslängd än 25 år, men idag vet vi väldigt lite om hur lång medellivslängden är. Bara ca 2% av de solcellsmoduler som är i drift i världen idag är mer än 10 år gamla. Exempelvis anger Kraftringen beräknad livslängd till 30-40 år, vilket är att tänja på gränserna för känd kunskap idag. Även om det kan finnas moduler som varit i drift mer än 30 år är de få och är inte tillverkade med exakt samma metod som idag.

Att tänka på när det gäller prisjämförelser

Man ska ha i minnet att denna jämförelse endast gäller ett litet antal av alla företag som levererar nyckelfärdiga anläggningar. Lägg också märke till att alla elbolag använder underleverantörer för solcellsleveranserna. Bolagen gör ett påslag på priset från underleverantören, en del mer än andra…. Därför kan priset bli lägre om man köper utan denna mellanhand. Det kan löna sig att fråga runt innan man slår till.

I denna prisjämförelse har inte funnits någon möjlighet att i detalj jämföra vad som ingår i de olika erbjudandena. Priset per kW för en solcellsanläggning kan variera på grund av många olika faktorer som exempelvis:

 • Om allt verkligen ingår i det angivna priset. Exempelvis kan resa och transport tillkomma om ett visst avstånd överskrids.
 • Hos åtminstone GEAB och Jämtkraft har man olika priser beroende på om man är elhandelskund eller inte.
 • Storlek. Generellt blir det lägre pris per installerad kW desto större anläggning.
 • Val av moduler. Högre pris för högre verkningsgrad, vilken ger en mindre yta för en given effekt.
 • Val av växelriktare. Tyska världsledande SMA högre pris (och kvalité?) än kinesiska.
 • Modulväxelriktare eller effektoptimerare på modulerna ger ett högre systempris. I bästa fall ger de också en högre elproduktion.
 • Val av tillbehör. Elmätare och loggning av uppmätta värden är exempel på tillval som kostar extra.
 • Hur komplicerad installationen är, där takkonstruktion, takhöjd, taklutning, närhet till elcentral är exempel på sådant som kan göra skillnad i pris.
 • Kvalité på komponenter och arbete. 30 år i utomhusmiljö är krävande.
 • Garantivillkor.
 • Om man gör en del av installationsarbetet själv. Elinstallationen måste dock alltid göras av en behörig elinstallatör.

Lägre priser för större anläggningar

Det går förstås att hitta exempel på betydligt billigare nyckelfärdiga solcellsinstallationer än de i diagrammet om man bygger större anläggningar. I rapporteringen av projektet Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark fick jag en prisuppskattning på 12 000 ± 1 000 kr/kW, exklusive moms, för stora solcellssystem.

Definition av ett solcellssystems effekt

Märkeffekten för solcellssystemen anges som antalet moduler gånger DC-märkeffekt per modul, exempelvis 20 moduler x 275 W per modul = 5 500 W = 5,5 kW DC (likström). Om man i ett sådant system använder en växelriktare som kan ge 5 kW AC (växelström) blir det den högsta AC-effekt som systemet kan leverera. Vanligen har växelriktaren en lägre effekt än modulerna, eftersom man får en del förluster i kablar och växelriktare samt att modulerna inte ger märkeffekten sommartid.

Jämförelse av priser för kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Tipsa gärna om du känner till andra elbolag som levererar solcellspaket. KLICKA på diagrammet för att se det i full skala.

Jämförelse av priser för kompletta solcellspaket inklusive installation och moms. Detaljvillkoren för vad som ingår kan variera mellan paketen. Tipsa gärna om du känner till andra elbolag som levererar solcellspaket. KLICKA på diagrammet för att se det i full skala.

11 svar på ”Vad kostar solceller – uppdatering 2016-03-27

 1. Hej & tack än en gång för väldigt bra info!
  Solkraft EMK, Mölndal, har just skickat mig offerter för ett 10kW-paket (9.955W/10,13kWp/max a DC power 9,75kW), installerat och klart, med mätare och hänsyn tagen till 50graders taklutning. Pris knappt 21.000/kW. Intressant är även att priset går upp drygt 11% till strax över 23.000/kW om jag behåller shingel som taktäckning, vid renovering av taket innan installation. (Ursprungliga priset gäller för takpannor/plåt)

  Jag har även hört att Kraftringen erbjuder bra ersättning för “överskotts-el”. Finns det någon sammanställning över vilka elbolag som är “bäst” att koppla upp sig mot? Eller någon annan rekommendation när man ska undersöka det?
  Vh Peter Kimay

  • Det finns en sammanställning under Köpare, men den är gammal och utgången nu. Såg när jag gjorde genomgången av priserna för solcellspaketen att
   – Vattenfall betalar 1 kr/kWh + Nord Pool spotpris under ett år. Därefter går det tillbaka till “ordinarie priser”, som är Nord Pool spotpris.
   – Fortum har en kampanj just nu där man köper för 1 kr/kWh + Nord Pool spotpris under två år. Därefter blir det Nord Pool spotpris. För Fortum står det uttryckligen att det gäller om man köper deras solcellspaket. Trodde att det även gällde Vattenfall, men hittar inte att det uttryckligen står så.
   – Umeå Energi köper för 1 kr/kWh om man har elhandelskund hos dem.

   Glöm inte bort att den el man använder själv har samma värde som priset för den köpta elen. Därför är det på sikt bra att ha hög egenanvändning eftersom priserna för överskottsel kommer att gå mot Nord Pool spotpris, frånsett diverse kampanjer som ovan för att locka till sig nya kunder. Småhusägare får dock ofta (relativt) låg egenanvändning (50% eller mindre) och man blir då beroende av skattereduktionen för överskottsel. När det gäller skattereduktionen finns inget sagt om hur länge den kommer att finnas kvar eller till vilken nivå.

   • Vattenfall har ingen krav til hvem som installerer solcelleanlegget. I høst fikk vi installert et 7kW anlegg på Koster, og Vattenfall kjøper overskuddstrøm til Nordpool spot + 60 øre + 25% moms. Avtalen gjelder i ett år og og de setter som krav at vi kjøper øvrig el fra Vattenfall

   • Jag köpte från ppam men säljer till vattenfall.
    Första året 1 kr + spot. I år är det 40 öre+ spot, nästa år går det ner till spot.

 2. Har du sett detta?

  Omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kronor per år

  Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

  Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande. Individer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget, som bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/skatteforslag-for-okad-ateranvandning-och-momsbefrielse-for-solelsproducenter-m.fl/

  • Du har det redan, såg det i efterhand. Du kan ta bort kommentaren

 3. Hej , läser dina prisuppgifter angående köp av solcellsanläggning med diagram kr/ kW installerad och vill bara nämna att jag precis har installerat en 7.4 kW anläggning( 27 solceller a 275Watt max) för totalt 142000:- vilket efter rotavdrag 9128:-skr blir 17900/kw och efter eventuell energimyndigheternas bidrag 16500:-/kW. Installatören var solortus.se gamleby som jag kan verkligen rekommenderar. Tyvärr var Täby kommun långsam med att ge bygglov och kräver 2400:- för den!! Argumentet var att anläggning är stor , men den sitter bara på en del av vår tak.

  Dina uppgifter om vad man få betald av de olika elbolagen är intressanta men lite oklar endå, och de är från mars 2016. Elbolagen har dessutom lite svårt att svara på och avtalen uppenbarligen ett år och som du nämner sannolik lutar allt mot det bara blir spotpris så småningom. Ovan nämt att fortum betalar under två år enkrona plus spotpris men när jag ringer idag 22.aug 2016 till fortum/Ellevio stämmer det inte alls, bara spotpris som gäller. Min solcellinstallatör nämnde att Vimmerbyenergy som Du också har i din tabell men helt utan uppgifter betalar 60 öre plus spotpris och det gäller ett år.
  Jag tror det våre bra att Du förnya din tabell , troligen ställer sig flera än jag denna fråga.

  Sedan har jag tidigare nämnt till dig att jag också har inskaffat en elcertifikatsmätare och Du tyckte det var meningslös då den genererar ytterst lite inkomst ( avgifter är höga sa du) men min solcellinstallatör nämnde att min anläggning på 7.4 kW sannolik levererar 7000kwh per år och man får 15 öre per kw dvs 1050 skr minus admavgift 180:- . Ok det är inte mycket pengar alls, håller med dig men elcertifikat skall ju vara ett tag till, kvoten inte klart, visst. Elcertifikatmätaren ger mig via EiB appen dessutom en aktuell info om elproduktionen i min iPhone , dvs jag måste inte knappar på växelriktaren för att få fram den info, en värdefil funktion tycker jag.

  Tacksam för kommentar och råd

  Roland

  • Prisuppgifterna i inlägget “Vad kostar solceller – uppdatering 2016-03-27” gäller utan några bidrag. Inlägget är visserligen fem månader gammalt, men jag är rätt övertygad om att prisförändringar är små sedan dess. Din kostnad utan ROT blir 142 000/7,4 = 19 189 kr/kW. Ditt ROT-avdrag på 9 128 kr innebär en arbetskostnad på 9 128 /0,3 = 30 427 kr, vilket ger att arbetskostnaden var 30 427 / 142 000 = 21,4% av systemkostnaden. Skatteverket har enligt Svensk Solenergi godkänt en schablonkostnad för arbetet på 30% av totalkostnaden.

   Intressant prisinfo du har. Den ursprungliga tabellen på sidan Köpare solel är inaktuell. Den kommer inte att uppdateras av mig. Däremot har några på Solcellforum tagit initiativ att lägga upp ett Google-dokument med mera aktuella priser och det är detta dokument som jag länkat till genom tabellen på sidan Köpare solel. Men det kan förstås vara svårt att hänga med i de ändringar som görs, så även den sidan kan vara inaktuell för vissa elbolag. Bäst är att göra som du gjort att kontakta elbolaget för att kolla aktuella priser. I Google-dokument kan vem som helst göra uppdateringar, så du kan hjälpa till där med dina uppgifter!

   Man kan få elcertifikat utan att installera någon ny elmätare och utan någon kostnad för det överskott man matar in till nätet. Låt säga att man matar in 30-70% (vanligt intervall för småhusägare) av den producerade solelen till nätet så kan man få elcertifikat för den elen utan att det kostar något extra, eftersom nätbolaget har den timmätning som behövs i mätpunkten. Genom att skaffa elcertifikatmätning direkt efter anläggningen kan man även få elcertifikat även för den el man använder själv. Eftersom du har en stor solcellsanläggning och en mycket låg årlig avgift för elcertifikathanteringen kan det möjligen löna sig att ha egen elcertifikatmätning.

   Vad betalade du för elmätaren som används vid elcertifikatmätningen och hur mycket kostade installationen av elmätaren?

   Vore intressant att gissa vilken egenanvändning du kommer att få. Vet du hur mycket el du brukade köpa under mars-oktober, före installationen av solcellsanläggningen?

   Spotpriserna för elcertifikat har minskat rejält i år. Spotpriserna för handel 2017-2021 ligger för närvarande på 12-14 öre/kWh hos Svensk Kraftmäkling. I början av januari var de 16,5-17 öre/kWh. Den höjning som gjordes av kvotplikten som gjordes vid senaste årsskiftet har alltså inte förmått höja priserna på elcertifikat.

 4. hej och tack för värdefull information. Jag har tagit initiativ till något som kan bli en större upphandling bland husägare i området där jag bor. Vi har fått en del hjälp av kommunen som tycker det är bra att vi driver frågan. Min fråga nu är vilka möjligheter du tror vi har för att kunna förhandla om priset om vi blir ca 50 nya kunder. de offerter jag fått visar inte direkt på någon större sänkning. Vad tror du det beror på?

  Vänligen
  Martin Fredin

  • Intressant spörsmål. Här är mina tankar
   • Med 50 anläggningar blir det 50 olika projekteringar. Det är många olika faktorer som kan påverka som gör att det kan bli lite olika lösningar på varje enskilt hus. Antar att husen har lite olika förhållanden när det gäller takyta, väderstreck, taklutning, takmaterial, skuggning, placering av elcentral, etc. Olika husägare har dessutom kanske lite olika ambitioner när det gäller storlek på anläggningarna.
   • Låt säga att det skulle bli 50 x 5 kW = 250 kW. Det är väsentligt enklare att projektera en stor solcellsanläggning på 250 kW än 50 jämförelsevis små anläggningar.
   • Vinstmarginalerna är pressade hos installatörerna.
   • Det ni redan verkar ha gjort är att fråga några olika installatörer. Priserna kan skilja mellan olika leverantörer, men man får se upp så att man inte jämför äpplen med päron.

Kommentarer inaktiverade.