REESBE forskarskola – möte i Gävle

Idag och i morgon är jag på vårmöte med forskarskolan REESBE (Resource Efficient Energy Systems in the Built Environment).

Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola har tillsammans med 17 företag inom energisektorn startat forskarskolan REESBE. Tillsammans gör de en satsning med syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning.

REESBE har 12 aktiva doktorander, där hälften anställts i kommunala energi -och fastighetsbolag och övriga i utvecklingsbolag inom energiteknik. Doktoranderna bedriver företagsnära forskning om energisystem, mycket med fokus på resurs- och energieffektiva system i bebyggelse inom fjärrvärmeområden.

Jag är en av handledarna för David Larsson, Direct Energy. Titta gärna på You Tube-rullen om REESBE där bland annat David berättar om forskarskolan.

Under en time fick tre av de deltagande företagen göra en framtidsspaning. Mattias Krantz, Repus Ventilation, berättade att det finns ca 250 000 fläktar i Sverige som tillsammans använder 12,3 TWh/år, vilket motsvarar 9% av Sveriges slutliga elanvändning.på 135 TWh 2014. Genom att höja verkningsgraden i våra ventilationssystem finns energi att spara!

Inger Lindbäck, VD Gävle Kraftvärme, berättade om Gävle Energis enerigproduktion. De hade 99,7% förnybar energi i produktionsmixen 2014, vilket var ett varmt år utan långa kalla perioder. Kommer hela Sverige att nå lika långt med förnybar energi?

Per-Arne Vahlund, Gavle Fastigheter, pekade på städernas befolkning växer lavinartat. Mer än 50% av världens befolkning bor i städer. I Sverige, ett av de länder som urbaniseras snabbast, bor idag 90% av svenskarna i städer! (Läs 85% i tätorter och 3% småorter 2010, se nedanstående kommentarer).

Vi bor på landet och trivs enormt bra med det, har inget som helst sug att flytta in till Västerås. Men Västeras stad har framtidsplaner på bygge av 5 000 bostäder inom en till några kilometer från där vi bor. Så småningom kanske även vi räknas som stad? Nää, med kossor runt hörnet och grågäss som betar gräs på vår pir vill jag nog fortsätta att räkna det som landet….

3000 m2 solceller (ca 425 kW om modulerna har 15% verkningsgrad) ska installeras på en ny idrottsarena som är under byggande i Gävle. Under slutet av dagen gjorde vi ett studiebesök vid Gavlehov arenaby.

2 reaktion på “REESBE forskarskola – möte i Gävle

 1. Hej, det är lätt hänt att man oförskyllt blir delaktig i spridandet av ofullständiga eller rent felaktiga uppgifter. Ett exempel på detta finns i ovanstående blogg där det påstås att 90 % av Sveriges befolkning bor i städer. Riktigt så illa är det inte. Enligt SCB bor 85 % av oss i tätorter och definitionen på tätort är då att där finns minst 200 personer och det är högst 200 meter mellan husen.
  Jag tror vi skulle ha svårt att beteckna väldigt många av dessa tätorter som städer.
  Tomas H.

  • Tack för kommentaren, det är rätt att man ska vara källkritisk! I den sena kvällen igår gjorde jag en miss att inte kommentera att det uttalade inte stämde. Siffran avsåg säkert tätorter, möjligen inklusive småorter, och var en avrundning uppåt.

   Jag brukar själv använda SCB:s statistik och ange att 85% är bosatta i tätort, så jag visste ju egentligen att inte 90% bor i städer i Sverige. 2005 bodde 84% i tätorter, 2010-12-31 var det 85,1% och 3,0% i småorter. Så idag kanske det är 86% i tätorter? 2010 bodde 60% i tätorter med mer än 10 000 innevånare.

   Enligt nationalencyklopedin är Tätort ”en för de nordiska länderna gemensam befolkningsstatistisk benämning på tättbebyggt område med minst 200 invånare och högst 200 m mellan husen.” SCB skriver att ”Med småort menas sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.”

   Budskapet var att urbanisering är en trend såväl globalt som i Sverige.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *