Färsk solcellsstatistik för Skåne

Solar Region Skåne publicerade idag ett pressmeddelande med färsk statistik för solcellsinstallationer som gjorts i Skåne. Man har tagit fram statistiken genom att fråga alla nätbolag i Skåne. Undrans hur många nätbolag det finns i Skåne? I hela Sverige finns ca 170 nätbolag.

I januari 2015 fanns 579 nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne med en installerad effekt på 7 878 kW, vilket ger ett medelvärde på 13,6 kW per anläggning. Ökningstakten har varit gigantiskt hög i Skåne under det senaste året. Antalet anläggningar har på ett år ökat från 278 till 579 (+108%!) och den installerade effekten från 3 911 till 7 878 kW (+101%!).

Installerad effekt för nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne. Källa: Solar Region Skåne.

Installerad effekt för nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne. Källa: Solar Region Skåne.

Det vore intressant att se ett histogram som visar storleksfördelningen för anläggningarna. Medelvärdet för installerad effekt blev 13,6 kW, men skulle man ta ett medianvärde blir det sannolikt en lägre effekt eftersom mindre anläggningar rimligen är dominerande till antalet.

Om vi leker med tanken att resten av Sverige skulle ha lika mycket solceller som Skåne, hur skulle det då se ut för hela landet? Skånes län hade 1 288 908 innevånare vid årsskiftet och i Sverige 9 747 355. 13% av Sveriges befolkning var alltså bosatta i Skåne så det är nog inte en alltför tokig ansats att extrapolera till hela riket. Det skulle då bli 4 378 solcellsanläggningar och 59,6 MW installerade effekt i hela Sverige, motsvarade 6 W installerad effekt per innevånare. Antalet anläggningar stämmer hyggligt med uppskattningen 3 000-4 000 solcellsanläggningar gjord den 12 november ifjol, se “Hur många solcellsanläggningar finns det i Sverige?

Det behövs tveklöst mycket bättre statistik över de svenska solcellsanläggningar. Vi önskar värden för åtminstone antal per län och kommun, installerad effekt totalt, storleksfördelning av installerad effekt och hur mycket solel som matas in till nätet. Vi vill egentligen också veta hur mycket solel som produceras brutto men dessa värden har inte nätbolagen och de skulle därmed bli extremt svåra att samla in eftersom varje anläggningsägare skulle behöva tillfrågas. Så vi får nöja oss med hur stort överskott av solel som matas in till nätet och använda ett schablonvärde för solelproduktionen angivet i kWh/kW för beräkna den totala solelproduktionen.

Solar Region Skånes initiativ är enastående bra. Detta är förstås statistik som också behöver samlas in nationellt.

Energimyndigheten ska samla in statistik

Som av en händelse publicerade Energimyndigheten idag pressmeddelandet ”Energimyndigheten kompletterar sin statistik med solel”. Det framgår dock inte vilken statistik som ska samlas in.  Resultatet publiceras i en årlig rapport som i år kommer 30 november enligt pressreleasen.

Danmark och Tyskland

Enligt Solceller i tal från Energinet, Danmark, fanns det 90 020 solcellsanläggningar med en installerad effekt på 609,175 MW den 15 januari 2015. Det ger en medeleffekt på 6,8 kW och en installerad effekt på 108 W per innevånare. Jämför det med Sveriges ca 6 W per innevånare…

Tyskland hade vid årsskiftet 1,5 miljoner solcellsanläggningar med en effekt på 38,2 GW enligt statistik från branschorganisationen BSW Solar. Det gör imponerande 472 W per innevånare.

Norra halvan av Tyskland och Danmark har ungefär samma solinstrålning som södra halvan av Sverige. Vi kan därför dra slutsatsen att det finns en stor potential att öka solcellsinstallationerna i Sverige. Mottot bör vara solceller på varje hus i framtiden.

PS 17/3. Hade förträngt igår att Svenska Kraftnät har värden för hur mycket solel som matas in till nätet, gjorde inlägget Hur mycket solel matas in till nätet? om det idag! Det vore intressant att även ha överskott som matas in till nätet per anläggning för att kunna se hur stor spridningen är i egenanvändning av solelen.

3 reaktion på “Färsk solcellsstatistik för Skåne

  1. Det är många länsstyrelser som har frågat om uppgifter i år precis som solar region Skåne så jag tror att mer statistik kommer. Även bra om Energimyndigheten kan samla in det då det blir lättare för alla att rapportera uppgifterna till en part istället.

    Om du vill går det säkert att få fram uppgifter kring anläggningsstorlekar och antal om du skulle vara intresserad, tror inte detta är något hemligt för bolagen.

  2. Skatteverket kommer ju få in data från nätägarna för att man skall kunna nyttja skattereduktionen på 60 öre/kWh, eftersom detta gäller med förutsättning för att man inte producerar mer än vad man förbrukar borde kanske även parametern installerad effekt finnas med? Så Skatteverket borde 2016 ha rätt fin statistik kan mantycka

    • Ja, Skatteverket kommer att få data från nätägarna över hur mycket överskottsel som matas in till nätet från de som har rätt till skattereduktion. Det är dock inte så lyckat långsiktigt att basera uppföljningen på ett stödsystem som vi inte vet hur länge det kommer att finnas kvar och i vilken form. Det ligger inte heller i Skatteverkets uppdrag att föra energistatistik.

      Hade förträngt igår att Svenska Kraftnät har värden för hur mycket solel som matas in till nätet, gjorde ett blogginlägg idag om det! Det vore intressant att även ha överskott som matas in till nätet per anläggning för att kunna se hur stor spridningen är i egenanvändning av solelen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *