Elmätare som ger effekt i realtid

Har gått med i en energipanel hos Eliq, där olika personer testar och berättar om sina erfarenheter av ELIQ Energy Online, där man även ska kunna ge varandra tips om exempelvis energibesparing.

I lördags monterade jag in en Eliq elmätare. Vi har nätägarens elmätare i anslutningspunkten i ett plåtskåp som sitter utomhus på en stolpe 10-15 meter utanför huset. Eliqs elmätare monterades över den blinkande dioden på nätägarens elmätare. Det var enkelt att få den på rätt plats, med medföljande monteringsmall. Elmätaren sitter fast med en självhäftande film och drivs med batteri. Elmätaren känner av antalet pulser och har en sändare som skickar en signal till Eliqs “energihubb” som sitter i vår groventré, där den är kopplad till Internet via husets router.

Vi kan se effekten för vår köpta el endera via Eliq:s hemsida eller via en display som vi har på en köksbänk. Displayen visar nuvärdet för effekten och förändringen jämfört med föregående värde samt min- och maxvärden för dagen. Man kan bläddra mellan några olika menyer där man kan se ett diagram för en dag, en vecka eller en månad, med jämförelse mot föregående tidsperiod.

Effekten uppdateras var 15:e sekund och ett medelvärde sparas var 6:e minut. Figur 1 nedan visar effekten för den köpta energin från igår. Fram till tidig förmiddag ser man effekttoppar när elpatronen i vår ackumulatortank går in under kortare stunder. Tanken har en termostat som är inställd att starta elpatronen när temperaturen går under 60 grader, mätt en bit ovanför mitten av tanken. Vi har valt 60 grader med tanke på att minimera risken för legionella. Ackumulatortanken är på 750 liter och ger tappvarmvatten och vatten till golvvärme för husets båda våningar. Vattnet i tanken kan värmas av elpatron, med solfångare eller när vi eldar i en vattenmantlad braskamin. Igår var det en solig dag och det hade då tre effekter som påverkade vårt behov av köpt el under dagen:

 1. Solen värmde luften inomhus via solinstrålningen genom fönstren. Det gjorde att rumstermostaterna kopplade ifrån golvvärmen och därmed minskade värmebehovet från ackumulatortanken. Dock fortsätter cirkulationspumpen för golvvärmen att gå, även om golvvärmen inte behövs.
 2. Solfångarna gick igång och gav varmvatten till ackumulatortanken, vilket gjorde att elpatronen inte behövde gå igång lika mycket som under en mulen dag.
 3. Solcellerna gav el som användes till hushållsel eller stunder då elpatronen i ackumulatortanken gick igång under dagen.

Under dagen minskade vårt behov av köpt el och 13:48-13:54 behövde vi inte köpa någon el alls. Under kvällen blev det toppar då elpatronen startade och vid matlagning etc.

Figur 2 visar köpt el (uttag) enligt de timvärden man kan ladda ner på Vattenfalls hemsida. Tyvärr har man sedan början av juni i år tagit bort decimalerna för värdena och de blir därmed oanvändbara för en mera detaljerad analys. Noggrannheten i värden för november blir bara ±17-50%.

Figur 3 visar solcellsanläggningens levererade effekt under gårdagen. Det är medelvärden för var 5:e minut, som hämtats från SMA:s Sunny Webbox som sitter i vår groventré. Detta ger en bättre tidsupplösning än värdena för vår solcellsanläggning i Sunny Portal, som har 15 minuters tidsupplösning som bäst.

Figur 4 visar inmatat överskott av solel till nätet enligt timvärden från Vattenfalls hemsida. Dessa värden har blivit oanvändbara för detaljerade analyser efter det att man tog bort decimalerna i början av juni i år. Noggrannheten i värden för november blir bara ±50%.

Snälla Vattenfall, ge oss decimalerna tillbaka på värden för uttag och inmatning som hämtas från er hemsida. Tack på förhand!

Redan efter några dagars användning är det klart att elmätaren med den goda tidsupplösningen ger betydligt bättre kunskaper om vår elanvändning än de medelvärden per timme vi kan hämta hem från vår nätägare Vattenfalls hemsida!

Figur 1. Effekt för köpt el enligt Eliq elmätare. Värdena är medelvärden per 6 minuter. Jämför med Figur 2, som visar timvärden utan decimaler från Vattenfalls hemsida.

Figur 1. Effekt för köpt el enligt Eliq elmätare. Värdena är medelvärden per 6 minuter. Jämför med Figur 2, som visar timvärden utan decimaler från Vattenfalls hemsida.

Figur 2. Köpt el den 25 november. Data per timme från Vattenfalls hemsida. Sedan början av juni i år ges värden utan decimaler...Värdet för 00:00 är för timmen 00:00-01:00 och så vidare.

Figur 2. Köpt el den 25 november. Data per timme från Vattenfalls hemsida. Sedan början av juni i år ges värden utan decimaler…Värdet för 00:00 är för timmen 00:00-01:00 och så vidare.

Figur 3. Effekt per 5:e minut från vår solcellsanläggning den 25 november, som var den första soliga dagen i november i år.

Figur 3. Effekt per 5:e minut från vår solcellsanläggning den 25 november, som var den första soliga dagen i november i år.

Inmatad överskottsel till nätet den 25 november. Data per timme från Vattenfalls hemsida. Sedan början av juni i år ges värden utan decimaler, suck...Värdet för 11:00 är för timmen 11:00-12:00 och så vidare.

Inmatad överskottsel till nätet den 25 november. Data per timme från Vattenfalls hemsida. Sedan början av juni i år ges värden utan decimaler, suck…Värdet för 11:00 är för timmen 11:00-12:00 och så vidare.

26 reaktion på “Elmätare som ger effekt i realtid

 1. Grattis till den roliga eliq-saken. Jag har också samma systemet. Men jag vill fråga dig om du vet vad som händer när solelpproduktionen överstiger ditt förbruk. Jag upptäckte i somras att vattenfalls elmätare inte slutade blinka när elen gick andra vägen genom den. Med min 13,25 KW solcellsanläggning visade eliq mig att jag förbrukade många kw, även om realiteten var att jag exporterade el… Inte bra.. Därför köpte jag en egen 3-fas elmätare som jag kopplade i serie med vattenfalls mätare. Så matar jag Solelen in mellan dessa två elmätarna. På detta sättet får jag fram vad mitt hus brukar av el oberoende av vart den kommer ifrån. Sedan köpte jag en till elmätare som står i serie med elen från min solcellsanläggning. Denna har jag ett annat eliq-konto på. Där kan jag se och följa med på hur mycket el solcellene ger. Sedan finns det funktioner i eliq som gör att man kan koppla ihop fler sändare på ett konto. Då kallar man varje sändare för en energikanal. Spännande, innovativt och mycket enkelt att använda!

  • Diagrammet visar att köpt el blir noll när solelproduktionen överstiger behovet av el i huset, så det verkar helt OK. Vattenfall bytte vår elmätare i februari i år, så det är inte längre samma elmätare som de satte dit i oktober 2010 när vi installerade vår solcellsanläggning.

   Vår solelproduktion kan vi följa via SMA:s Sunny Portal eller via vår webbox (ger momentana värden om man tittar på webben), så för tillfället ser jag inget egentligt behov att koppla in en Eliq elmätare på vår elmätare för bruttoproduktionen av solel.

   Har dina extra elmätare inneburit att du lärt dig något om din elanvändning som inneburit att du kunnat spara någon el och i sådana fall hur stor har besparingen blivit? Det är så elförsäljare av denna och liknande elmätare motiverar att man ska köpa en sådan här elmätare. Jag har dock i ärlighetens namn aldrig riktigt förstått hur det ska gå till, så när vi fick chansen att prova en sådan här elmätare tänkte jag att vi får en chans att uppnå en bättre insikt om detta…

 2. Genom att utrusta med extra elmätare har jag och min familj blivit mer medveten om våran elförbrukning. Då Sverige inte tillämpar årsnettoavrökning, har vi försökt anpassa oss på ett sätt som gör att vi använder elen när solen lyser. Då är elen “gratis”. Detta medför att vi använder t.ex tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare med vår egen el. När det är mulet ute, ser vi att effekten från solcellerna sjunker. Då försöker vi se till att inte använda både diskmaskin och tvättmaskin samtidigt. Man kan också ställa in inverteren så att den kopplar in el till t.ex varmtvatten endast när produktionen överskrider t.ex 5 kW. Fast vi har värmepump luft/vatten, så jag har inte använd mig av just den funktionen. Jag känner mig ganska säker på att alla dessa elmätare har bidragit till ändringar av vår elförbrukning på ett sätt som sparar oss för pengar i slutändan. Om vi hade haft årsnettoavräkning hade det inte varit så omständligt som det är nu. Men det är ju en politisk fråga som Sverige har svårt för att besluta om…

 3. Nu framgick det ju inte riktigt hur mycket ström din cirkulationspump drar och ifall den anpassar sig efter behovet men det finns annars sådana pumpar som minskar ner på effekten när vattentemperaturen sjunker. Vi har en Grundfors Alpha2 som gör detta åt oss. Den drar bara några enstaka watt när behovet är lågt.

  • Vi har en 8 år gammal cirkulationspump till golvvärmen som heter Grundfos Alpha+. I manualen står att “… med inbyggd differenstryckreglering som anpassar pumpens kapacitet till anläggningens aktuella behov”. När jag mätt tidigare sommartid drog den 40 Watt = 1kWh/dygn, även fast alla golvvärmeventiler var stängda i golvvärmefördelarna. Helt i onödan när golvvärmen inte behövs, speciellt sommartid. Brukar stänga av den då och sätta en timer som motionerar pumpen 10-15 minuter en gång per dag.

 4. Min centralvärmeanläggning uppgraderade jag år 2007 där vi köpte huset. Då slängde jag ut en gammal oljebrännare, och fick monterat in en luft/vattenvärmepump av märket Nibe. Jag har i övrigt 2 st. luft/luftvärmepumpar också, en i varje våning. Jag brukar “stänga av” centralvärmen på våren. När hösten och kylan kommer smygande startar jag upp systemet igen. Med “stänga av” menar jag bara att jag stannar cirkulationspumpen och stänger av framloppet. Då blir det ingen självcirkulation samtidigt som hela anläggningen står under tryck från trycktanken. Ca en gång i veckan öppnar jag framloppet och kör igång cirkulationen lite så att den inte fastnar. På min anläggning är alla radiatorer helt öppna hela tiden. När det blir kyligt ute ökar temperaturen på radiatorerna. Jag har trimmat upp det hela så att inomhustemperaturen är rätt stabil.

  Tanken med att “stänga av” är ju att spara el, och få ett bättre överskott från solcellerna. Vattenfall har ju faktisk gett ett mycket bra pris för min överskottsel. Tidigare ville jag ju använda elen när den producerades i solcellerna, men nu är det ju bättre att använda el när dom inte producerar, därför att jag betalar mindre för elen jag köper än vad jag får dör elen som jag säljer… Rätt konstigt egentlig, speciellt med tanke på att vi hade inarbetat andra vanor innan detta brevet från vattenfall kom. Nu gäller det höga priset från vattenfall bara ut året, så vi har inte ändrat speciellt på förbrukningsmönstret. Vi får säkert något nytt besked innan solcellerna drar igång igen. Skatteåterbäring eller vad dom hittar på… Om jag inte hade haft mina separata elmätare tror jag det ville varit mycket svårare att få all den insikt som hela familjen nu har tagit del av. Kul att dom kommer ihåg att släcka ljus och hjälpas åt så att inte vi använder mer el än vad solcellerna producerar. Med tanke på den extra elmätaren till solcellerna vill jag också bara kort förklara varför jag köpte den. Mina 2 inverterar rapporterar bara 6 gånger pr dygn till PikoPortal. Då blir det svårt att följa momentanproduktionen… Nu är jag klar…!

  • 1. Så Vattenfalls pris för överskottsel på 1 kr/kWh + Nord Pool spotpris gäller bara året ut?
   2. Har du fått den informationen direkt från Vattenfall?
   3. Vet du vad Vattenfall kommer att betala efter nyår för överskottsel, blir det bara Nord Pool spotpris då? Det vore inte oväntat, om skattereduktion på 60 öre/kWh startar 1 januari 2015, vilket vi hoppas den gör om regeringens budget röstas igenom av riksdagen den 3 december.

 5. Avtalet på en krona plus moms plus spotpris gäller bara ut året. Detta står i ett brev från vattenfall. Jag citerar:

  “Regeringen la i våras fram ett förslag om skattereduktion för mikroproducenter. Om beslut hade tagits enligt förslaget skulle skattereduktionen ha trått i kraft den 1. Juli i år. Nu blev det inte så, utan regeringen arbetar vidare på förslaget och går allt som det ska trår ett justerat beslut i kraft 1 januari 2015.

  Vi har valt att redan nu anpassa avtalsvillkoren i enlighet med det nya lagförslaget, och även genomfört justeringar utifrån Skatteverkets klargörande avseende skatter och moms. De nya villkoren, som gäller från 2014-11-05, bifogas och du kan se vad som är förändrat i dem i ett sammanhang på baksidan av detta brev.”

  Jag tar för givet att det blir ändringar från 1 januari, och att det då handlar om skattereduktion…

 6. En liten fråga till som jag funderar på. De gäller temperaturen på vattnet i din accu-tank. Du skriver ju att den ger varmt vatten åt slingorna i huset, samt tappvarmtvatten. Men varför behöver du hålla legionellafri temperatur i själva tanken? Då jag själv har nästan samma system (accutank med radiatorvatten + tappvarmtvatten), så har jag sett att tappvarmtvattnet produceras i en slinga rör med stora flensar på som ligger doppat ner i elementvattnet. Denna slingan rymmer bara 3 liter vatten, som värms upp när det går genom slingan. Risken för legionella är ju (nästan?) frånvarande då allt vattnet bytas ut varje gång man använder varmtvatten. I min accutank varierar temperaturen, och kommer aldrig högre än 55 grader. Då behövs mindre energi, och solcellerna kan ge ström till annat istället.. 🙂

  • Det är en skog av kopparrör till och från vår ackumulatortank. Det är för solfångare, vattenmantlad braskamin, golvvärme och tappvatten. Så det är inte helt att förstå sig på. Ser i vår beställning från 2006 att det ska vara en solvärmeslinga och två slingor för tappvarmvatten i tanken, så du verkar ha rätt!

   Funderade själv häromdagen på att om vi ska spara energi så är elpatronen i ackumulatortanken den största energiförbrukaren, så att sänka vattentemperaturen i den skulle vi spara energi på under vintern. På sommaren står solfångarna för varmvattnet, så då spelar det ingen roll. Sagt och gjort, jag tar och skruvar ner termostatens temperatur något…

 7. Eftersom jag har nettodebitering, och tycker det är det bästa systemet..hoppas jag inte att budgeten går igenom. Även av andra anledningar.
  Sossarna och miljöpartiet ville ha nettodebitering innan valet..senefter valet inte alls. Går inte lita på politiker alls tydligen

  • Man måste vara pragmatisk. S, V och MP sa alla före valet att de ville ha nettodebitering. Men med valresultatet i handen fanns ingen politisk majoritet för ett sådant förslag. SD vill inte ha något stöd överhuvud taget och Alliansen vill förstås gå vidare med sitt förslag som de nästan var i mål med efter 7,5 år. Därför tycker jag att det blev bra att nuvarande regering gillade läget och gick fram med det förslag som har förutsättningar att få majoritet i riksdagen.

   Det viktigaste nu är att regeringen kommer till skott och att vi slipper ytterligare utredningar. Lennart Söder fick uppdraget till nätanslutningsutredningen i februari 2007. Om skattereduktionen kommer 1 januari 2015 har det varit nästan åtta (8!) år av utredande. Vi kan inte fortsätta att dra detta i långbänk, vi vill se handling…

 8. Bra Bengt! Detta kommer du till att spara energi på. Själv har jag ett system som loggar lite temperaturer och dylligt, som kan ses vid att klistra in följande siffror i nätläsaren: http://78.73.116.179/ Det leder till min temperatur-router som både mäter och sparar värden. Det bruna sträcket visar pannans temperatur.

  Om vi behöver varmare vatten använder vi oss av vattenkokare eller mikro:n…

 9. Har precis tecknat avtal med vattenfall som börjar gälla 1 januari 2015 och då är det 1 kr +spot + moms som gäller, elcertifikat och UG får jag behålla. Talade med en ansvarig person för deras mikroproduktion, de hade dock ingen plan att sänka ersättningen under 2015 även om skattereduktionen går igenom.

 10. det finns ju en den här också som man kan använda till att logga temp samt elförbrukning i realtid, http://www.logger2020.se/
  så här ser mitt system ut när jag har programmerat det, lite jobb innan det fungerar, men sen har jag full koll på både el förbrukning och temp på min sol/pellets anläggning, jag har också satt in 2st undermätare som mäter min solels tillverkning samt min hushålls förbrukning.
  http://www.e-logger.se/pub?vikarbyn&p=1

 11. Oj, va spännande! Får hoppas att det gäller min anläggning också! Vore ju lite snopet om det bara skulle vara ut 2014 nu som jag har donat med momsregistrering och grejor..

 12. Va det inte så att eu underkände skattereduktionsförslaget?
  Och isåfall vad har förändrats till nu.

  • Den förslag som den gamla regeringen lade fram i våras stötte på patrull, se inlägget Skattereduktionen för överskottsel som försvann.

   Därefter gjordes en förändring av förslaget så att det skulle gå igenom i EU. Förändringarna gällde stöd till företag, som ska följa en “de minimis” regel för att det inte ska behöva prövas som statsstöd till företag, och att stödet även ska kunna ges till befintliga solcellsanläggningar och inte bara till de nya. Så förslaget som finns i regeringens budget ska vara OK gentemot EU-reglerna.

 13. Har man Vattenfalls elmätare med en röd lysdiod som lyser rätt ner så
  kan man få fram både in och utmatad aktiv och reaktiv effekt. (Den blinkar, men så snabbt att man inte tänker på det om man inte tittar efter noga.)

  Den sänder seriellt med 4800 Baud, så med en fotodetektor och tex en Arduino så kan man göra sin egen realtidsmätare.

  Protokollet är enligt följande:

  Data sent is serial data, 4800 BAUD, ligth on 0, ligt off 1.
  The following have been observed:
  The 4 LSB:s of the character contains 4 bits of information.
  When active:
  Bit0: Pulse on consuming active power.
  Bit1: Pulse on consuming reactive power (inductive load)
  Bit2: Pulse on generating/exporting active power.
  Bit3: Pulse on generating reactive power (capacitive load)

  There is 250 pulses per kWh and kVAr.

  Each character is repeated 4 times, which takes 10 ms, which we can
  call one meassage. One meassage is beeing sent every 20 ms.
  Each bit is repeated in four consecutive messages.

  So codes that may come:
  0x00 0x00 0x00 0x00 — Idle message, comes when no other is arriving.
  0x01 0x01 0x01 0x01 — Bit 0 active, message, normally repeated 4 times.

  Note that there can be more than one bit active in each message, so
  the following sequence is seen sometimes:

  0x01 0x01 0x01 0x01 — Start of active power pulse
  0x03 0x03 0x03 0x03 — Both active power and reactive pulse at once
  0x03 0x03 0x03 0x03 — Both active power and reactive pulse at once
  0x03 0x03 0x03 0x03 — Both active power and reactive pulse at once
  0x02 0x02 0x02 0x02 — End of reactive pulse.

  This gives a timing resoloution 20 ms instead of 80 ms that would be
  the result if the overlap was not allowed.

  • Huum… intressant.

   “…röd lysdiod som lyser rätt ner”? Vi har en Tillquist elmätare med lysdiod som sitter på framsidan, rätt högt upp på mätaren ovanför displayen som visar siffervärdena och som blinkar rakt fram mot mig när skåpet öppnas. Låter som att det är olika modeller?

 14. Intressant. Men jag såg i ett tidigare inlägg att du konstaterade att etc els certifikatsmätare var för dyr för att det skulle löna sig för din anläggning. Denna kostar ju 1900 kr och ger dig samma info som elIq-mätaren? Alltså hade du fått elcertifkatmätningen nästan gratis om du satsat på en sådan istället gör elIq? Eller tänker jag fel 1900-1000 kr = 1000 kr netto.

  • Vi har nu elcertifikat och ursprungsgarantier för vår överskottsel. Med en elcertifikatmätare skulle vi även få elcertifikat för vår egenanvända el, ca 1400 ±100 kWh/år. Vi skulle alltså få ca 1,4 elcertifikat extra per år. Medelpriset senaste året har varit 197 kr/elcertifikat, vilket skulle ge 275 kr/år i extra intäkter med en elcertifikatmätare. Det finns därför ingen ekonomisk drivkraft för oss att köpa en elcertifikatmätare för 1 900 kr (snarare 2 900 kr för oss eftersom vi inte är Egen El kund och inte kan byta eftersom vi är delägare i vindkraft i OX2 ekonomisk förening), bekosta installation (minst 1 000 kr) och 20% av intäkterna i årlig avgift.

   Eliq kontaktade oss och undrade om vi ville vara testpilot. Det kostar inte oss något, så det var ett enkelt val…

 15. Jo, det är en Tillquist LZQJ-XC. Den har flera lysdioder som sitter ovanför displayen. Denna sitter längst ned till höger bland plintarna som går ner till utrustningen som skickar mätvärdena till Vattenfall. Det kan hända att det sitter en kåpa över plintarna som gör att man inte kommer åt dioden, men på de två installationer jag sett så var inte den kåpan monterad.

  • Yep, det är en elmätare av den modellen. Nere till höger bakom en plastkåpa sitter två gulaktiga dioder som lyser och som heter Power och Connect. Det finns även en Error, som är släckt.

 16. Vår elcertifikatmätare ger också produktion i realtid, ingår i paketet! Nu via en snygg visualiseringtjänst som heter EnergyInBalance. Där kan man även få in konsumtionsdata i samma diagram, också i realtid (fast då måste man köpa till lite sensorer).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *