Hur mycket el ger solceller i Sverige?

24 november 2011 gav jag i ett inlägg tumregeln att solceller i Sverige producerar 800 – 1 000 kWh/kW. Den har jag senare graderat upp till 800 – 1 100 kWh/kW under ett år med normal solinstrålning, då 1 100 kWh/kW borde vara möjligt på Gotland.

Teoretiskt borde en solcellsanläggning i söderläge, med optimal lutning och utan skugg- och snöproblem ge ca 1 000 kWh/kW under ett år med normal solinstrålning i exempelvis Mälardalen. Teori är en sak, praktik är en annan sak. I praktiken kan inte alla solcellsanläggningar placeras i perfekta lägen utan man får ta den lutning och det väderstreck taket har. Tidvis skuggning och snötäckning som sänker produktionen en del är säkert också vanligt förekommande.

För att närmare studera hur solelproduktionen är från svenska solcellsanläggningar har jag därför låtit studenten på Abbe Hassan på Mälardalens högskola samla in produktionsdata för 2013 från öppna källor på webben. Detta är även av intresse för arbetet i IEA PVPS Task 13 där en aktivitet är att samla in produktionsdata från solcellsanläggningar i de deltagande länderna. I IEA PVPS Task 13 ska dels kvalitetssäkrade data samlas in från ett mindre antal anläggningar, dels ska data samlas in från öppna källor på webben från ett stort antal anläggningar. För den senare typen är ett mål minst 10 000 anläggningar per land. Detta är inte möjligt i Sverige eftersom vi inte har så många solcellsanläggningar, utan vi får ta vad vi har. I den första sökrundan hittades data från 73 anläggningar för kalenderåret 2013.

Med hjälp av Abbes data gjorde jag nedanstående preliminära diagram. Det finns förstås flera felkällor i denna metodik. Här är några exempel som upptäckts:

 • Felaktigt angiven effekt, vilket ger ett felaktigt beräknat utbyte. Detta gäller båda de fasta anläggningar som har utbyte över 1200 kWh/kW. Dessa har för låg angiven effekt i SMA Sunny Portal och därför blir värdet för utbytet alltför högt. Det högsta korrekta(?) utbytet som påträffades för 2013 för en fast anläggning var 1114 kWh/kW.
 • Värden kan tidvis saknas, exempelvis på grund av kommunikationsproblem mellan solcellsanläggningen och webbportalen.
 • Problem med datainsamling där data hämtas från SMA:s Sunny Portal till en annan portal.
  • Soldata har 7 anläggningar vars data hämtas via mail från SMA:s webbox. 5 av SMA-anläggningarna i Soldata har energivärden som avviker minst 4% från utbyten uträknade med värden från Sunny Portal, vilket är för stor avvikelse för att vara OK. Ett skäl kan vara att om fullständiga data inte finns tillgängliga i Sunny Portal vid hämtningen blir det för låga värden i Soldata. För en anläggning var effekten rätt i Soldata, men fel i Sunny Portal.
  • Sonnertrag.eu har två anläggningar som både finns i Sunny Portal. Den ena har 0,7% högre energivärden i Sonnertrag än i Sunny Portal. Jag har svårt att förstå varför värdet blir högre i Sunny Portal.  Den andra anläggningen visar inga värden i Sunny Portal så där går inte att göra någon jämförelse.
 • Värdena kommer från växelriktarna, vars noggrannhet kan variera. Det är oklart hur stort fel det kan ge och det varierar säkert mellan olika modeller av växelriktare. Flera procent fel är nog möjligt.

En del värden för utbyten är så låga, under 500 kWh/kW att det tyder på något fel. Det skulle kunna bero på växelriktarfel, men det är bara en spekulation i nuläget.

Notabelt att de två höga värden på 1488 kWh/kW respektive 1475 kWh/kW är för två solföljande system, från Piteå(!) respektive Västerås.

Jag brukar använda 900 kWh/kW vid beräkning av produktionskostnaden för solel och det känns som ett hyggligt bra värde med aktuella urvalet av solcellsanläggningar. MEN, det är bara ett litet antal av alla solcellsanläggningar i Sverige så statistiken är fortfarande knaper. Det ska bli intressant att låta göra om denna undersökning efter nyåret, då det kommer att finnas betydligt fler anläggningar med produktionsdata för 2014.

Se även Info och produktionsdata från svenska solcellsanläggningar och inlägget 2013 var riktigt soligt.

PS 2014-10-16. Ny Teknik publicerade idag artikeln “Så mycket el ger solceller i Sverige“. Den gav många kommentarer och de visade att det finns mycket kunskapsbrister om solceller i Sverige även hos läsare av Ny Teknik, som man kan tycka borde ligga på en högre teknisk kunskapsnivå än ett genomsnitt av svenskar.

Utbyte svenska solcellsanläggningar 2013 från öppna webbkällor.

Utbyte svenska solcellsanläggningar 2013 från öppna webbkällor.

9 reaktion på “Hur mycket el ger solceller i Sverige?

 1. Hej Bengt!

  Här kommer data från två närbelägna solcellsanläggningar i Borlänge. Den ena med i princip oskuggat läge och den ena med närbelägen vegetation.

  http://pvoutput.org/list.jsp?userid=24618

  https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=7dd03f6a-0d8c-4556-ac11-e8c034c16f09&plant=4c84c341-e147-4ba2-9382-0b89494971ad&splang=en-US

  Perioden sträcker sig för tiden okt-13 till sep-14.

  Den mindre av de båda anläggningarna är mycket snarlik din egen (SMA riktare och 14st paneler) men har helt annan skuggningsproblematik. Din anläggning har mycket bättre utbyte vår och höst men betydligt sämre under sommar.

  Jag upplever att det borde finnas mycket att göra vid designstadiet av anläggningen där användandet av fler MPPt borde kunna öka utbytet påtagligt vid svepande skuggning.

  Borlänge 2013-2014

  Månad 3,9kW 3,43kW
  13-okt 210 88
  13-nov 83 21
  13-dec 18 5
  14-jan 1 1
  14-feb 48 24
  14-mar 314 204
  14-apr 506 395
  14-maj 512 404
  14-jun 541 430
  14-jul 668 534
  14-aug 478 366
  14-sep 435 305

  kWh/år 3814 2777
  kWh/kW*år 973 810
  % av oskuggad 83,2%

 2. Jag skickar mina data till soldata, pvoutput och pv-log. Pvoutput är klart pålitligast. Soldata har många missar och är minst flexibel, tex om man bygger ut anläggningen (som jag gjorde maj2013) då används nya anläggningsdata på gamla mätvärden…

  • Viktig info! Jag hade funderat över vad som händer om man utökar sin anläggning och tänkt att det kan vara en möjlig källa till felaktiga värden för utbyten. Jag vet inte hur det hanteras i de olika portalerna för driftdata. Om nya anläggningsdata används för gamla mätvärden kan det förstås bli rejält fel.

   Du kan bidra med viktig info för vår undersökning:
   1. Hur stor installerad effekt hade du före din utbyggnad och hur stor är effekten efter utbyggnaden, samt när tog du din utbyggnad i drift?
   2. När du skriver att “Soldata har många missar”, menar du då att det saknas eller är felaktiga mätvärden för vissa dagar?
   3. Hur hanterar PV-output och PV-log en ändring av den installerade effekten? Använder man den gamla effekten för gamla mätvärden?
   4. Andra erfarenheter av PV-log (som var ny för mig)?
   5. Hämtar PV-log sina data direkt från växelriktaren eller från andra portaler (exempelvis SMA:s Sunny Portal)?

   • Jo en kommentar till angående värdena på Soldata. Där bygger alltså datavärdena okt2012-maj2013 på 2,88kWp (PV1), juni13-aug13 på 4,88kWp (PV2) och i september 2013 så slog jag ihop mina båda anläggningar (PV2+PV3). På PV-log så blir PV1->PV2 i maj 2013
    (Och PVoutput har jag redan beskrivit).
    Lite av problemet är att de olika sajterna är lite väl statiska i sitt upplägg. Samtidigt visar de att alla anläggningar är unika med sina förutsättningar. Och hur ska man kunna avgöra om min anläggning är skuggad Low, Medium eller High om det inte finns några definitioner som dessutom blir svåra att följa? Det är faktiskt ganska svårt att jämföra solcellsanläggningar.

 3. 1. 2013-05-24 byggde jag ut från 2.88kWp till 7.28kWp
  2. Missar består av att vissa dagar kommer mina värden inte in. Anledningen är att min uppladdningsdator måste skicka detta mejl 03.00 mitt i natten och det kan inte köas till förr eller senare. Om min internetförbindelse eller datorn är nere eller om jag har strömavbrott så kommer inget data in för gårdagen. Alltså det blir aldrig för mycket. På alla andra system så kan man gå in och manuellt fylla på retoraktivt. Soldata har endast en helt manuell hantering genom att skicka mejl så det orkar inte jag.
  3. På Pvoutput så gör jag decommision på den gamla (i mitt fall kallar jag den PV1) och så skapar jag en ny; i mitt fall PV2 som är en utbyggnad och PV3 som är ett hylt nytt system. På PV-log kan man lägga till men inte göra decommision. Alltså har jag bara fortsatt på min första anläggning på 2.88kWp och gjort den till en 4.88kWp och sedan har jag skapat en ny på 2.4kWp. Inga av systemen kan hantera anläggningar som är riktade åt flera väderstreck. Min PV2 är en panel åt söder på 2.88kWp och en panel åt öster på 2kWp (min växelriktare har två trackers). Det har jag löst genom att ange att jag har en 4.88kWp åt sydöst vilket blir en slags halvbra kompromiss.
  4. Snygga grafer och ganska lätt att hantera. Är både på tyska och engelska. Lite segare och ryckigare i uppdateringarna än PVoutput men helt okej
  5. Jag läser av mina växelriktare med gamla androidtelefoner (de kör Bluetooth och Wifi). En för varje inverter(=2). På dessa kör jag appen “Felix Solar Log” som skickar sina data direkt och kontinuerligt till både PVoutput och PVlog vart femte minut. Klockan 22:15 på kvällen så kör min väderdator ett php-script och läser av den sammanlagda produktionen på PV2 och PV3 (PV1 är ju decommisioned), summerar och lagrar i ett textmeddelande. Klockan 03:05 så anropar datorn ett annat PHPscript som tar textmeddelandet och skickar det som mejl till soldata.se Jag vill ju påstå att skicka data till soldata är väldigt krångligt för mig som inte har en SMA webbox men programmering är ju kul även om det inte är alla som fixar det. Å andra sidan så kostar min lösning bara några hundralappar och jag har mina data hos oberoende källor och kan importera och exportera data via öppna gränssnitt.
  http://pvoutput.org/intraday.jsp?tid=693&sid=19719,19720
  http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-oskarsberg-ransta
  http://www.pv-log.com/en/photovoltaicplant-oskarsberg-ransta-pv3
  http://www.soldata.se/index.php?id=2&logger=534
  http://www.appelklyftig.com/familj/vader/

 4. Hej!
  Jag vet ej hur du hade tänkt att ev utbyggnad skulle redovisas till dig. Om alla skulle redovisa via din blogg blir det ju en massa manuellt arbete att uppdatera data. Nu gör jag så iallafall.
  Jag har uppdaterat http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=Munktorps-Ekeby den 2014-10-15 från 4 kWp till 7 kWp. Detta syns inte än på “Site summary” men jag skall höra med Kraftpojkarna att de uppdaterar även det.

  • Arbetet i IEA PVPS Task 13 kommer helt att bygga på den information som finns i olika portaler med driftdata för svenska solcellsanläggningar. Det finns ingen chans att hinna kontrollera data för varje enskild anläggning när antalet anläggningar kommer att växa framöver. Däremot är det i detta inledande skede viktigt att förstå vilka olika felkällor som kan finnas generellt i olika portaler och om vissa portaler har mera tillförlitliga data än andra. Om det exmpelvis skulle visa sig att någon portal inte har tillräckligt tillförlitliga data kan vi välja att helt enkelt inte använda data från den portalen. Personligen har jag flera års erfarenhet av SMA:s Sunny Portal (god tillförlitlighet!), lite kortare erfarenhet av Soldata och et halvt års erfarenhet av Solar-Log, men övriga har jag ingen erfarenhet av, så där tar jag tacksamt emot all information och tips om tillförlitligheten i angivna data.

   Varje solcellsägare kan själva hjälpa till genom att se till att den angivna effekten i den portal man använder är korrekt. Om den installerade effekten skiljer sig från vad som står i en portal, av en eller annan anledning, leder det till felaktiga och vilseledande värden för utbytet (kWh/kW). OM det är så att man byggt ut anläggningen får man gärna skriva in det som information i portalen, om det är möjligt. Det kan vara till stor hjälp när vi ska försöka tolka orsaker till avvikande värden.

  • Tack. Vi hade hittat dessa men det var generellt (inte bara i PVoutput) så många anläggningar som hade data för hela 2013. Sammanlagt finns det väl ca 500 svenska anläggningar i de olika portalerna nu, men vi hittade bara 74 som hade data för hela år 2013. Det fanns också en del dubbletter, dvs att exempelvis anläggningar i SMA:s Sunny Portal fanns i andra portaler och då valde vi att ta data från Sunny Portal.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *