Ska alla solcellsägare behöva momsregistrera sig?

Skatteverket har i skrivelsen ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” den 5 juni angett att:

 • ”Solcellsanläggningen medför inte att man har näringsverksamhet. Inkomsterna beskattas i stället som kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet.”

Detta är i linje med vad jag skrivit tidigare på bloggen att en normal småhusägare behöver inte betala inkomstskatt på intäkterna från en solcellsanläggning.

 • ”Bedömningen att verksamheten inte är näringsverksamhet har betydelse även för energiskatten. Elen från solcellsanläggningen undantas från skatteplikt och producenten är inte skattskyldig, även om el matas in på elnätet och överlåts. Den som producerar elen ska alltså inte betala energiskatt, varken för egenförbrukad eller för levererad el.
  Detta gäller under förutsättning att
  • Producenten inte förfogar över andra anläggningar som sammanlagt har en installerad generatoreffekt av 100 kW eller mer
  • Producenten inte yrkesmässigt levererar annan el
  • Ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger 30 000 kr.”

Detta är också i linje med vad jag skrivit tidigare på bloggen att en normal småhusägare behöver inte betala energiskatt. Frågan om energiskatt gäller för övrigt bara egenanvänd el.

 •  ”Registrering för mervärdesskatt. Även om verksamheten inte utgör näringsverksamhet vid inkomstbeskattningen ska en särskild bedömning göras när det gäller skyldighet att registrera sig för och betala mervärdesskatt. Säljer man varor och tjänster i en självständig ekonomisk verksamhet är man skyldig att registrera sig för och betala mervärdesskatt.
  I domen C-219/12, Fuchs, har EU-domstolen kommit fram till att försäljning av el från en solcellsanläggning som befinner sig på eller i anslutning till en privatbostad är en ekonomisk verksamhet när den el som produceras kontinuerligt levereras in på elnätet mot ersättning.
  Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt. Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet. Någon beloppsgräns finns inte för mervärdesskatten. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt gäller alltså oavsett belopp.”

Detta är en nyhet. Den 7 maj sände P1 Klotet radioprogrammet ”Solkriget mellan villaägare, eljättar och regeringen”. Usel rubrik… Där medverkade energiminister Anna-Karin Hatt och pratade om regeringens reform vad gäller skattereduktion för överskottsel. Hatt säger i radioprogrammet ”Regeringens ambition och inriktning är väldigt tydlig i propositionen, som småskalig mikroproducent ska man inte behöva redovisa moms”. Lyssna på Hatt: ”Småskaliga mikroproducenter ska inte behöva redovisa moms”, som är ett utdrag ur programmet.

Vilka effekter skulle momsregistering få?

Momsregistrering skulle betyda att

 • Elbolagen måste börja betala ut moms på ersättningen för överskottsel som matas in till nätet. Kallas utgående moms för solcellsägaren.
 • Solcellsägarna måste momsregistrera sig.
 • Solcellsägarna måste varje år göra en momsdeklaration.
 • Solcellsägarna måste betala in den moms man fått utbetald från elbolagen till staten.
 • Om solcellsägarna skulle välja att inte momsregistrera sig skulle man bli tvungen att skänka bort sin överskottsel.
 • Skatteverket måste följa upp att man deklarerar sin moms och att man att betalar in den deklarerade momsen.
 • Momshanteringen skulle bli ett nollsummespel för solcellsägaren, men staten skulle få in lite extra pengar i moms.

Det är i och för sig inte svårt att momsregistrera sig, redovisa moms eller betala in den utgående momsen, MEN det blir en absurt stor administration för lite pengar till staten.

Vid årsskiftet fanns ca 34 MW nätanslutna solcellsanläggningar. Med en uppskattad (statistik saknas) produktion på 900 kWh/kW blir det ca 31 GWh solel per år. Hur stort överskott som matas in till nätet finns inte heller någon statistik på. Låt säga att det var 10 GWh/år 2013 och ökar till 15 GWh/år under 2014. Vi vet inte heller vad en solcellsägare i genomsnitt får betalt för sin överskottsel. Ersättningen varierar idag mellan Nord Pool spotpris minus 4 öre/kWh och 1,50 kr/kWh. En del kanske inte får någon ersättning om man inte brytt sig om att teckna ett avtal om försäljning av sin överskottsel. Låt oss anta ett genomsnitt är 50 öre/kWh, exklusive moms. Momsen blir då 50*25% = 12,5 öre/kWh. Med ett överskott på 15 GWh/år (15 miljoner kWh/år) under 2014 skulle det totala momsbeloppet bli 15*0,125 = 1,875 miljoner kr.

I framtiden kan vi förvänta oss att alla småhusägare kommer att ha solceller på sitt hus. Det finns 1 miljon företag i Sverige och ca 2 miljoner småhus (enligt SBC:s statistisk årsbok 2013, s. 161). Om vi tänker oss att alla husägare får ett solelöverskott som man säljer skulle 2/3 av alla momsregistrerade i Sverige vara småhusägare, som var för sig skulle hantera småbelopp på någon-några hundralapper i moms. Känns detta vettigt? Nej. En sådan administrativ koloss strider mot sunt förnuft och bör därför stoppas.

Det vore en annan sak om momsregistrering skulle innebära att man även skulle få dra av ingående moms för omkostnader vid inköp och drift av solcellsanläggningen, som vore det logiska när man momsregistrerar sig. MEN, mycket märkligt är det Skatteverket skriver att ”Sverige har ett avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad”.” Det betyder att privatpersoner inte skulle få dra av en den ingående moms som uppstår vid inköp och drift av solcellssystemet. Hela syftet med att österrikaren drog det till EU-domstol enligt EU-domen i mål C‑219/12 var just att han ville ha tillbaka momsen på sin investering. Det står uttryckligen att en av de två punkter EU-domen gällde var att ”…angående avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus”. Jag har därför svårt att förstå att Sveriges avdragsförbud för moms skulle hålla i en EU-domstol.

Vad göra?

Det är upp till politikerna i regering och riksdag att se över regelverket. Det finns två alternativ när det gäller privata solcellsägare som säljer små mängder överskottsel:

 1. Endera ser man till att ta bort kravet på momsregistering.
 2. Eller också ser man till att ta bort avdragsförbudet för ingående moms.

Den nuvarande hybrid mellan alternativ 1 och 2 som Skatteverket kommit fram till är ologisk. Jag tror att många småhusägare känner sig obekväma med tanken på att behöva hantera moms, även om det i praktiken inte är svårare än att inkomstdeklarera. Vi kan jämföra med elcertifikaten där bara 581 solcellsanläggningar med 12 MW installerad effekt var godkända för elcertifikat 1 april 2014. Det är bara ca 35% av den installerade nätanslutna solcellseffekten. Små elproducenter upplever elcertifikatsystemet som för krångligt och låter därför bli att ansöka om godkännande för elcertifikat.  Samma sak tror jag gäller momsregistering. Många småhusägare skulle välja bort momsregistering och därmed bli tvungna att skänka bort sin överskottsel.

Vi behöver ett enkelt och logiskt regelverk för de små elproducenter som tar tillvara våra möjligheter med småskalig elproduktion.

Kamomill. Källsta 6 juni 2014.

Kamomill. Källsta 6 juni 2014.

35 reaktion på “Ska alla solcellsägare behöva momsregistrera sig?

 1. Visst är det märkligt att man lägger upp en sådan information på Skatteverkets hemsida? Precis som du säger så skulle ju detta innebära en enorm apparat i form av byråkratiska hinder och merjobb, allt för en i sammanhanget väldigt liten peng. Dessutom så borde man i vart fall få dra av momsen för den el man då köper om det ska vara någon rimlighet i det.

  Jag tycker att formuleringen “Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt” tyder på att det är en fråga som man har diskuterat med annan part som har en annan åsikt i frågan så vi har nog inte sett det sista i den här frågan.

  Hela den här historian om nettodebitering/skattereduktion har kantats av märkliga inlagor från flera av de högre instanserna, med stor diskrepans mellan hur man väljer att tolka regelverket. Jag undrar om detta med att förslaget nu måste omarbetas för att kunna godkännas av EU-kommissionen kan ha något att göra med Skatteverkets tolkning att göra?

  Vänliga hälsningar
  Fredrich

 2. Min tro är att den nya riksdagen snabbt tar beslut om nettodebitering och så får denna olyckliga sörja ett slut.

  Men Kraftringen betalar redan nu ut 80 öre plus 20 öre moms/kWh, så för egen del har jag nog redan blivit en skattebrottsling om jag inte gör bot och bättring.

  Borde vi inte alla:
  – Momsregistrera oss
  – Dra av betald moms

  Skatteverket kommer naturligtvis inte godkänna det avdraget och då kan det vara lämpligt att vi alla överklagar med hänvisning till EU-domen. Så får de litet att göra.

  Men det är naturligtvis bättre att lösa problemet.

 3. Hej Bengt

  Kom precis över din blogg och fann den väldigt intressant och informationsrik!
  Jag har ett par frågor med tanke på nyheten angående solenergi som publicerades igår och som du nämner här i detta inlägg. Finns det någon möjlighet att komma i kontakt med dig via email? Jag kan inte finna någon kontaktinformation till dig här på din hemsida.

  MVH

  • Jag föredrar att frågor ställs på bloggen. Då kommer frågor och svar tusentals till nytta istället för bara till en enda person.

 4. Håller med dig till 100% Bengt, bort med byråkratin och inför nettodebitering så kommer alla krångligheter för oss småskaliga elproducenter att försvinna.

  Mvh.
  Mats

 5. Bengt,

  har du här på bloggen diskuterat hur lägenhetsboende kan nyttja egna solceller, tex om man har en balkong i söderläge?
  Visst, det blir inte många solcells-“enheter”, en, två eller tre kanske. Men rent principiellt så har ju lägenhetsboende eget elabonnemang och borde därför även de vara berättigade till alla stöd?
  Ser du några frågeställningar som bör diskuteras?

  • Har inte direkt studerat detta fall. Föreslår att du pratar med din nätägare om villkoren. Du måste ha en fast anslutning till den elcentral, stickproppsanslutning av växelriktare är inte godkänd. En annan fråga är om husägaren eller bostadsrättsföreningen har några synpunkter på solcellsmoduler på balkongens utsida.

   • Det finns iaf ett energibolag som erbjuder dig köpa solceller och sätta upp dem i deras park, av 1 kW installerade solceller(ej växelriktare) fick du då tillgodoräkna dig 900 kWh/år hemma i lägenheten. Detta förutsatte att du var kund hos det specifikabolaget. Du köper solcellerna och äger dem du har alltså rätt att ta med dem därifrån om du så önskar. Tycker att detta är en spännande lösning just för dem som bor i lägenhet och vill producera sin egen solel men inte har något tak att sätta panelerna på. I Tyskland har man tom pratat om att detta är lite av en klassfråga då de som bor i lägenhet inte kan ta del av alla subventioner mm som finns.

    Fick intrycket när jag besökte parken att det inte varit någon hit ännu men någon ska vara först och våga.

    Källa: http://germansolar.se/wp-content/uploads/2013/03/hastveda_solcellspark.pdf

 6. Läser man EU-domen och särskilt punkt 36 där det står; direkt citat: —–

  Domstolen erinrar dessutom om att det enligt den ordning som inrättats genom sjätte direktivet föreligger en rätt att dra av ingående mervärdesskatt för varor eller tjänster som en skattskyldig använder i sin skattepliktiga verksamhet. Avdraget för ingående mervärdesskatt är kopplat till uppbörden av utgående skatt. I den mån varor eller tjänster används för utgående skattepliktiga transaktioner, måste den ingående skatt som belöper på dessa transaktioner dras av för att dubbelbeskattning ska undvikas (se dom av den 30 mars 2006 i mål C‑184/04, Uudenkaupungin kaupunki, REG 2006, s. I‑3039, punkt 24, och av den 14 september 2006 i mål C‑72/05, Wollny, REG 2006, s. I‑8297, punkt 20).—–

  På ren svenska: Vid inbetalning av moms finns en rätt till avdrag för erlagd moms för investeringar enligt EG-rätten.
  Solklart således, eller ?

  • Ja, såg också denna skrivning och när jag nu läser den igen blir det än tydligare att Sveriges avdragsförbud mot moms för stadigvarande bostad rimligen strider mot EU-domen i mål C‑219/12 rörande solceller.

   Det jag inte förstår är varför Skatteverket inte påpekar detta. Det kan möjligen vara så att man är rädd för att alla solcellsägare ska komma att yrka avdrag på momsen för inköp och drift av solcellsanläggningen. Det skulle bli en rejäl omvänd skattesmäll för staten… Det skulle också i ett slag ge 20% billigare investeringskostnad för solcellsanläggningar, vilket skulle sätta rejäl fart på den privata svenska solcellsmarknaden.

   Ett sätt att få klarhet i frågan är att någon momsregisterar sig och gör ett anspråk på avdrag av momsen för inköp så att vi får ett prejudicerande fall. Det troliga scenariot är att Skatteverket kommer att säga nej med hänvisning till det svenska avdragsförbudet. Skatteverkets beslut får då överklagas till EU-domstol med hänvisning till EU-domen. Eller finns lämpligare instans i Sverige där man kan överklaga Skatteverkets beslut? Så länge EU-domen i mål C‑219/12 gäller har jag svårt att se att Skatteverkets uppfattning skulle få något gehör i en EU-domstol.

   • Japp, Skatteverkets beslut kan överklagas till Förvaltningsdomstol och sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen. Därefter får man gå till EU-domstolen om nu inte de svenska instanserna kan reda ut hur de ska kunna komma runt EU-rätten vid tillämpning av svensk lag. EU-direktivet gäller om den svenska implementeringen är bristfällig.

    Idag har vi haft installatörer på taket. Få se om vi kan slå svenskt rekord i driftsättning.

   • Det vore bra om man åtminstone kunde dra av delar av momsen, d.v.s. så stor andel av momsen som motsvarar den procentuella andelen av solelen som matas ut på nätet. D.v.s. om min anläggning producerar totalt 5000 kwh och jag säljer 3000 kwh, d.v.s. 60%, då skulle momsen på 60% av investeringen vara avdragsgill. Jämför reglerna om blandad verksamhet i momsreglerna.

 7. Jag tycker Skatteverket drar ett löjes skimmer över sig. Antingen är man såhär byråkratiska och kan inte tänka själv eller så gör de det medvetet för att motarbeta regeringen.

  Jag kan inte riktigt bestämma mig för vilket av alternativen som är mest troligt.

  Gissar att Anders Jangö har en poäng där, den nya regeringen ger Skatteverkets generaldirektör sparken och så inför man klara regler för nettodebitering.

 8. Ställde frågan explicit till Skatteverket och fick snabbt svar: “Om du har läst informationen i ställningstagandet så framgår det att inte finns någon beloppsgräns beträffande registrering för mervärdesskatt. Du ska alltså registrera dig för moms för din försäljning av överskottselen från din solcellsanläggning. Bestämmelsen gäller för hela 2014.”

  Upplupet fr o m årsskiftet t o m juli månad så är det 67,97 kr för min del. Jag vet inte vad skatteverkets marginalkostnad för en tillkommade momsregistrerad är, men någon ofattbar intäkt blir det ju näppeligen.

  Kan vara värt att hålla koll på sign “Stefan” på solcellforum.se som har yrkat på momsavdrag för sin investering åberopandes EU-domen i mål C‑219/12.

  Det borde vi egentligen alla göra…

  • Som jag skrev i inlägget Ska alla solcellsägare behöva momsregistrera sig? den 15 juni:

   Skatteverket skriver att “Sverige har ett avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad”. Det betyder att privatpersoner inte skulle få dra av en den ingående moms som uppstår vid inköp och drift av solcellssystemet. Hela syftet med att österrikaren drog det till EU-domstol enligt EU-domen i mål C‑219/12 var just att han ville ha tillbaka momsen på sin investering. Det står uttryckligen att en av de två punkter EU-domen gällde var att ”…angående avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus”. Jag har därför svårt att förstå att Sveriges avdragsförbud för moms skulle hålla i en EU-domstol.

   Skatteverket kommer säkert att upplysa “Stefan” om Sveriges avdragsförbud, så han får vara beredd på att dra det vidare till EU-domstol tror jag. Men vore intressant att höra exakt hur Skatteverket svarar “Stefan”.

   • Tack för en trevlig blogg.
    Har som nybliven solcellsägare fått anmodan från min nätägare att momsregistrera mig. Nätägaren har i sin tur fått beskedet från branchorganisationen Svensk Energi att endast köpa energi från momsregistrerade.
    Som konsekvens av detta lämnade jag idag en ansökan om momsregistrering till skatteverket.
    Tråkig utveckling om momsen skall in och vända hos alla små solcellsägare. Risk verkar finnas att alla energiföretag på marknaden kräver momsregistrering.

   • Tack för en mycket bra blogg!

    Nu har det börjar komma lite svar ifrån Skatteverket angående momsavdrag för solcellsanläggningar och det vore intressant att få det lite mer klarlagt vad som gäller. Jag skulle uppskatta om du hade möjlighet att göra klargörande blogginlägg!

    Ett par eventuellt relevanta länkar nedan:
    http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Yrka-moms-avdrag-p-anlaggning-tp5005403.html

    http://bengts.blogg.viivilla.se/diskussion/#comment-15551

    • Skatteverket har tagit ställning i frågan i bland annat sin skrivelse ”Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad” den 5 juni, se inlägget “Ska alla solcellsägare behöva momsregistera sig“. Skatteverket har även sagt som de gjort enligt dina två länkar att man måste sälja ALL sin el för att få göra avdrag för moms på investeringen och det är väl ingen småhusägare som säljer all sin el…

     MEN, som jag skrev i inlägget ovan “Hela syftet med att österrikaren drog det till EU-domstol enligt EU-domen i mål C‑219/12 var just att han ville ha tillbaka momsen på sin investering. Det står uttryckligen att en av de två punkter EU-domen gällde var att ”…angående avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus”. Jag har därför svårt att förstå att Sveriges avdragsförbud för moms skulle hålla i en EU-domstol.”

     Klarar än så är det inte i nuläget. Det måste nog prövas i EU-domstol om Sveriges avdragsförbud för mervärdesskatt för stadigvarande bostad verkligen håller, med tanke på EU-domen i mål C‑219/12. Skatteverket lär väl vara så prestigefyllda att de inte självmant ändrar ståndpunkt…

     • Tack för svaret,

      Jag tolkade det som om Stefan INTE sålde all sin producerade el men jag kanske missförstod…

      • Ja, så är det nog. Men han skriver också att “Skatteverket har nu begärt in handlingar som styrker att jag säljer all el som anläggningen producerar.”

       Om han inte säljer all el kommer inte Skatteverket att gå med på något avdrag för moms på investeringen och då måste han förmodligen dra det vidare till EU-domstol, om det inte finns någon annan svensk instans att överklaga till.

      • Aha… jag läste inte så långt.

       Det var en nyhet att Skattverket godkänt ett momsavdrag för inköp av en solcellsanläggning utan att man säljer all el. Det går stick i stäv med deras skrivelse från 5 juni. Har Skatteverket ändrat sig eller var det något speciellt i Stefans fall, som att han var företagare, som gjorde att de godkände avdraget? Vore fint att ha tillgång till hela konversationen i ärendet eftersom det skulle kunna ha stor betydelse för alla köpare av solcellsanläggningar om man skulle få dra av momsen, det skulle ge 20% lägre pris.

 9. Hej, jag funderar på att sätt solpaneler på sommarstugan då det taket lutar åt söder och vi har mycket mer sol på denna plats än där vi stadigvarande bor.
  Skulle detta gå – kvitta överskott i sommarstugan mot förbrukning i stadigvarande bostad.
  Eventuellt kan jag sätta några mindre paneler på min sydvägg på vanliga huset också. Antar att jag då i alla fall får använda den elen avgiftsfritt?
  (Märkligt egentligen att man kan använda det man skapat själv utan att betala skatt, på marknaden utgår ju alltid nån form av skatt!)

  • Kvitta överskott i sommarstugan mot förbrukning i stadigvarande bostad går inte i nuläget.

   Enligt en skrivelse från Skatteverket 5 juni 2014 behöver man inte betala energiskatt på egenanvänd el. För en normal småhusägare blir det inte heller någon inkomstskatt.

   • Menar du med det sista stycket att man kan mata ut el på nätet på ett ställe och förbruka på ett annat utan att behöva betala denna energiskatt. Vad jag såg ovan verkar det ju som man kan få rätt så bra betalt för solelen så det kanske kan blir en bra affär ändå? Tror du att det kommer förändringar till det bättre?
    Jag vill lägga till att jag hittade dessa sidor idag och har inte satt mig in i nånting än som har med solel att göra. Jag tänkte bara att det kanske kan vara en bra ide’ numera speciellt som jag ändå måste fixa till taket som läckte i våras.
    Såg nåt om solpark så jag tänkte att detta var liknande. (Med solpaneler på sommarstugan)
    Har du förslag på nån länk där man kan börja läsa?

    • Nej, det gäller ut- och inmatning i samma punkt för ett småhus.

     Denna blogg har 644 inlägg, 3218 godkända kommentarer och flera olika sidor, bland annat en med länkar. Om du läser detta har du kommit en bra bit på väg, :-).

 10. Hej Bengt

  Jag har kunder som har sin privat anläggning på allt utom en stadigvarande bostad.

  Jag försökt att läsa allt jag hittat om moms på din blogg och som jag förstår det skall det då inte vara några problem med att får tillbaka momsen speciellt när de nu måste momsregistrera sig för försäljningen?

  Mvh!
  Lars PS Sverige har resurser till miljoner flyktingar, det är i meningslös administration, utredningar och rapporter (minst 4 gåneger om på samma sak) alla pengarna tar slut i landet Sverige. DS

  • Hos Skatteverket kan man läsa om avdragsförbudet.

   Skatteverket har sagt att man måste sälja all sin el för att få göra avdrag för moms på investeringen om det är en solcellsanläggning på en stadigvarande bostad. Man uttrycker det som “Då en solcellsanläggning är en del av en byggnad som har karaktären av stadigvarande bostad krävs det att den uteslutande används i en ekonomisk verksamhet för att avdragsförbudet inte ska bli tillämpligt” i Skatteverkets skrivelse Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad från 5 juni 2014.

   Hela syftet med att en österrikare drog momsfrågan till EU-domstol enligt EU-domen i mål C‑219/12 var att han ville ha tillbaka momsen på sin investering. Det står uttryckligen att en av de två punkter EU-domen gällde var att ”…angående avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus”. Jag har därför svårt att förstå att Sveriges avdragsförbud för moms skulle hålla i en EU-domstol.

   Det enklaste är väl att pröva och se vad Skatteverket säger i de fall solcellsanläggningen inte är på en stadigvarande bostad. Sanolikheten att lyckas borde vara hög kan man tycka. Vore intressant att höra vad utfallet blir…

 11. Då borde man få avdrag för solanläggning på en fjällstuga/fritidshus. Eller har jag fel?

  • Nja…det är tveksamt om man läser vad Skatteverket skriver. Under “Avdragsförbud” skriver man
   “Vad räknas som stadigvarande bostad?
   En stadigvarande bostad är en byggnad eller en del av en byggnad som är inrättad för boende. När vi bedömer vad som är en stadigvarande bostad tar vi bland annat hänsyn till byggnadens konstruktion, storlek, planlösning och utrustning (enligt de rättsfall som finns inom området).”

   och i Skatteverkets ställningstagande Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor
   “Avdragsförbudet för stadigvarande bostad gäller inte när en bostadslägenhet eller en stuga är helt avsedd att användas i en yrkesmässig verksamhet med skattepliktig korttidsuthyrning eller för stadigvarande uthyrning till en sådan verksamhet med frivillig skattskyldighet.”

   Du kan väl kontakta Skatteverket och fråga för att få ett definitivt besked.

   Hela syftet med att en österrikare drog momsfrågan till EU-domstol enligt EU-domen i mål C‑219/12 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138693&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1319448%20. var att han ville ha tillbaka momsen på sin investering. Det står uttryckligen att en av de två punkter EU-domen gällde var att ”…angående avdrag av ingående mervärdesskatt på en solcellsanläggning som installerats på taket på ett bostadshus”. Jag har därför svårt att förstå att Sveriges avdragsförbud för moms skulle hålla i en EU-domstol.

 12. Hej

  I det fall jag ämnade är det på en ladugår även om det inte är en jordbruksfastighet.

  Vad har du fått för svar från skatteverket då du begärt avdrag?

  Mvh
  Lars

  • Det har tyvärr aldrig blivit av att jag begärt avdrag för momsen på inköpet av vår solcellsanläggning, så jag vet inte vad Skatteverket skulle svara.

 13. Hej Bengt!
  Tack för en informativ sida. I dagarna har jag fått ett brev från min elleverantör dit jag säljer mitt överskott från solcellerna. Där jag ombeds registrera mig hos Skatteverket för momsbetalning. Elleverantören ska sedan ha mitt momsregistreringsnr senast 2 februari för att jag fortsättningsvis ska kunna få utbetalning för min överskottsel. Hur ser det ut på andra ställen i landet? Har du hört om elleverantörerna har fått krav på sig att kräva momsregistrering av sina kunder?
  MVH Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *