624 kW solceller installerat hos Brf Gasellen i Linköping. Störst i Sverige?

 

Andreas Molin, PPAM, meddelar att bostadsrättsföreningen Gasellen i Skäggetorp, Linköping, nu har driftsatt 624,37 kW solceller med en total yta av 4 306 m2. Häftigt! Anläggningarna är fördelade på 16 byggnader och varierar i storlek mellan 14,85 kW (DC) och 51,3 kW (DC) enligt Andreas sammanställning. Man kan beräkna en medelverkningsgrad för modulerna på 14,5%, under förutsättning att den angivna ytan är modulytan.

Anläggningarna heter Skäggetorp HSB i Sunny Portal. Där kan man se driftdata, däremot finns ingen information om anläggningarna för närvarande. När jag tittade idag angavs den installerade effekten i Sunny Portal till 528,35 kW, alla anläggningarna är tydligen inte inlagda i Sunny Portal ännu. Igår toppade effekten på ca 180 kW.

Upptäckte en lite märklig bugg i Sunny Portal. När jag klickade på diagrammet under ”Plant overview” för att närmare studerade effektdiagrammet i större skala, visades effekten för vår solcellsanläggningen på vårt hus istället för hos Brf Gasellen, huum…

Är detta Sveriges största solcellsanläggning som är i drift idag? Det beror på hur man räknar. Om man lägger ihop alla anläggningarna är den störst. Om anläggningarna agerar som separata anläggningar blir det en annan femma.

PS. Fick lite mer uppgifter från Andreas. Varje byggnad går till koncessionspliktigt nät (där nätägaren ansvarar), det vill säga överskottselen går inte direkt från en solcellsanläggning på ett hus till ett annat hus via eget elnät, utan den går alltid via nätägarens nät. Samtliga anläggningar klassas som mikroproducenter. För att klassas som mikroproducent ska huvudsäkringen vara max 63 A och AC-effekten max 43,5 kW.

BRF Gasellen har skaffat gemensamhetsel och varje lägenhet får elräkning ifrån
BRF Gasellen, som administreras av HSB Östergötland. EcoGuard utför mätningen
lägenhetsvis och ger data för elanvändning till HSB Östergötland.

Elcertifikat

Alla byggnaderna har elcertifikat, gjorde därför lite justeringar i texten nedan.

En fördel att räkna dem som separata anläggningar är att då slipper man kvotplikt enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat där det anges att kvotpliktiga är:

”elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt”

Ingen av de enskilda anläggningarna kommer att producera mer än 60 MWh, vilket gör att de är undantagna från kvotplikt om man räknar dem som separata anläggningar.

Om man däremot hade räknat ihop dem som en anläggning som det är gjort i Sunny Portal skulle det bli kvotplikt, som är 13,5% i år. Man kan därmed säga att man skulle mista 13,5% av intäkterna från elcertifikat om det hade räknats som en anläggning.

8 reaktion på “624 kW solceller installerat hos Brf Gasellen i Linköping. Störst i Sverige?

 1. Hej! Ett litet förtydligande bara för att klassas som mikroproducent så är det två kriterier som måste vara uppfyllda dels huvudsäkringen 63 A dels att produktionsanläggningen inte få ha högre effekt en 43,5 kW. Man kan således inte ha en huvudsäkring på 63 A och en produktionsanläggning på 50 kW och bli klassad som mikroproducent. Man kan inte ha större produktionsanläggning än man har huvudsäkring. Med en produktionsanläggning på 50 kW så måste man säkra upp till 80 A (effektabonnemang) och då är man inte mikroproducent längre

  • Sant!

   Dock får man komma ihåg att 43,5 kW är AC-effekt (kompletterade inlägget med detta krav). Jag har nu tittat på rätt många webbsidor från olika elbolag och ingenstans har det skrivits uttryckligen att det gäller AC-effekt. Eftersom man för solcellsanläggningar alltid anger den installerade effekten som summan av modulernas DC-märkeffekt (förtydligade detta i inlägget ovan) kan det uppstå en viss förvirring. Växelriktarens maximala AC-effekt dimensioneras med en lägre effekt än den installerade DC-moduleffekten. Exempelvis har vi 3,36 kW solcellsmoduler men en växelriktare som ger max 3 kW AC. Exakt vilka växelriktareffekterna är i Gasellen vet jag inte, men enligt uppgift ska alla anläggningarna räknas som mikroproducenter.

 2. Kul att vår bostadsrättsförening nämns i den här bloggen! Tack för det!

  Jag kan inte veckla in mig i alla teknikaliteter som finns med i ett sammanhang som att besluta om en stor solcellsanläggning. Som ordförande i föreningen vill jag i stället peka på annat som betytt mycket inför våra beslut..

  Föreningen började sig försiktigt hösten 2012 med en första investering på 2,9 mkr. Det vi visste då var att de statliga pengarna var slut samt – men framförallt – att investeringen skulle löna sig med då gällande elpriser även om bidrag inte gick att få.(nio månader senare kom bidraget på 45% av investeringen)..

  Under vintern 2013 beslutade styrelsen satsa netto 10 mkr totalt. Idag har vi sammanlagt fått 3,1 mkr i statligt bidrag och hoppas på ytterligare 2 mkr. Om vi skulle få de bidrag vi hoppas på så kan vi brutto satsa 15 mkr totalt.

  Styrelsen känner sig trygg i sina beslut och en anledning till det är att vi har en uppdaterad underhållsplan och dessutom en verksamhetsplan som med bra bedömning totalt sett berättar för oss hur besluten påverkar ekonomin och medlemmarnas avgifter flera år framåt i tiden. Medlemmarna får varje år en verksamhetsplan som visar de ekonomiska förväntningarna under kommande femårsperiod.

  Styrelsen sitter stilla i båten även om nettodebiteringen är under diskussion. Personligen vill jag inte tro annat än att förnybar och ren energi kommer att stimuleras även om produktionen sker på stora takytor!

  • Är det Brf Gasellen som står för alla anläggningarna? Det är ingen risk att paragrafen tolkar det som att ni räknas som en användare och summerar ihop alla anläggningarna.

 3. Hej! Intressant och kul med denna stora BRF -anläggning. Om den här tråden fortfarande lever skulle det vara intressant att höra hur ni resonerar i några av frågeställningarna kring hur lagarna tolkas.

  Om vi börjar med effekten och klassningen som mikroproducent så kommer den väl från Ellagen (1997:857) och lyder:
  • En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

  Jag har tolkat det som att inmatningen inte får ske med en effekt större än 43,5 kW i anslutningspunkten. D.v.s., du kan ha en anläggning på 70 kWh (AC effekt) om du har en garanterad intern last på minst 26,5 kW.

  Vad gäller att debitera bostadsrättsinnehavarna för elen som solcellsanläggningen produceras så är jag tveksam till att man kan göra det utan att riskera att betraktas som yrkesmässig leverantör av el och då bli skyldig att redovisa och betala skatt på elen. Hur har ni resonerat kring det Håkan? Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt två liknande fall http://www.sabo.se/kunskapsomraden/ekonomi_och_finans/nyh_eko/Sidor/Energiskatt-och-vindkraftel—tre-domar.aspx)? Finns det några nyare beslut i frågan?
  Mvh Jon Malmsten

  • Du får mata in mer än 43,5 kW, med den skillnaden att då får du betala ett årligt inmatningsabonnemang, vars pris beror på vilken nätägare du har (exempelvis 2 025 kr/år inklusive moms hos Mälarenergi). I april 2010 gjordes en ändring i ellagen så att nettokonsumenter av el med högst 63 A säkring är undantagna från att betala för inmatningsabonnemanget.

   Intressant artikel du hittat. Yrkesmässig leverans definieras i 1 kap. 4 § lag om skatt på energi:

   4 § En verksamhet är yrkesmässig, om den

   1. utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), eller

   2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (1999:1289).

   Jag vet dock inget om hur denna fråga hanterats i den aktuella bostadsrättsföreningen.

 4. Hej.
  Fick men första elräkning idag på min lilla solcells anlägning.
  Där visar det sig att nätbolaget debiterar 92.13 öre/kWh som man säljer.
  + moms
  Samt en beräknad elhandels kostnad. 240kr/år
  Min fråga är detta OK.

  • Jag förstår tyvärr inte din fråga. Kan du förtydliga den?

   1. Säljer du ditt överskott av solel till en elhandlare eller ett nätbolag? Vanligen säljer man sitt överskott av solel till en elhandlare, men det finns också vissa nätbolag som köper solel.
   2. Hur mycket får du betalt för övrskottet av solel? Får du 92,13 öre/kWh + moms = 1,15 kr/kWh är det jättebra. Däremot ska de inte betala ut moms till dig om du är en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet.
   3. Vad är det för elhandelskostnad du nämner? När du köper el från din elhandlare betalar man oftast en mindre elhandelkostnad. Är det den du menar (i sådana fall har den ingenting att göra med din solcellsanläggning) eller menar du att elhandelsbolaget vill att du ska betala en fast avgift på 240 kr/år för att de hanterar köpet av ditt överskott av solel?
   4. Hur stort var ditt överskott av solel som du sålde?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *