När når Sverige 4 TWh solel?

Fick idag frågan hur lång tid det kommer att ta för Sverige att nå 4 TWh solel och 4 TWh solvärme per år. Låt oss fundera på solelfrågan.

Hur mycket installerad effekt kommer det att kräva? Låt oss anta att utbytet skulle vara 800-900 kWh/kW i snitt. När vi byggt så mycket solceller kommer vi även att ha utnyttjat tak eller andra lägen som inte är helt optimala, därav den något försiktiga uppskattningen vad gäller utbytet. 4,44-5,00 GW solceller skulle därmed behöva installeras. Med tanke på att det var 24,3 MW installerat vid utgången av 2012 är det en bit kvar…

Låt oss dessutom anta en befolkning på 10 miljoner innevånare när vi nått målet, det skulle då innebära 444-500 W solceller per innevånare. Idag har vi 2,55 W/innevånare.

Vi gör en jämförelse med Tyskland, som är det land som har installerat mest solceller i världen om man räknar installerad effekt. De hade installerat 32,6 GW eller 399 W/innevånare vid senaste årsskiftet. Om vi antar att man installerar 3,5 GW i år enligt en prognos som jag såg skulle det betyda ca 440 W/innevånare vid årets slut och om lika mycket installeras 2014 når man då ca 485 W/innevånare. Tyskland hade 2,26 W/innevånare år 2001, ungefär där Sverige ligger idag, se diagrammet här nedan. Om vi gör en ”Tyskland” skulle vi alltså kunna nå 4 TWh på 13 år. Man ska dock komma ihåg att det tyska undret haft ett starkt politiskt och ekonomiskt stöd, utan det hade det inte varit möjligt. Har utvecklingen av solenergi samma starka stöd i svensk politik som i Tyskland? Nej.

Mål saknas helt i Sverige för vad vi vill uppnå när det gäller både solel och solvärme. Värst är det väl för solvärme. Investeringsstödet för solvärme har tagits bort och stödet till svensk forskning på solvärme är svagt eller obefintligt. Solvärmen har det därmed fått det tufft i konkurrensen med solel. Rätt stora pengar satsas på solcellsforskning men det har dock hittills inte gett någon extra skjuts åt den svenska marknaden. Elcertifikatsystemet är inte anpassat för småskalig elproduktion och bara i storleksordningen en tiondel av de svenska solcellsanläggningarna har ansökt om tilldelning av elcertifikat. Den marknadssatsning som finns är investeringsstödet till solceller, som sedan 1 juli 2009 varit tillgängligt även för privatpersoner, för nätanslutna anläggningar. Dock är det en relativt blygsam budget, hästlängder ifrån den tyska budgeten. Låt säga att vi skulle ha en linjär utveckling enligt en trendkurva som kan dras med hjälp av installationer gjorda åren 2010-2012. Vi skulle då nå målet 4 TWh någon gång mellan år 2450 och 2500…

Ska det ta 13 år eller sådär 450 år att nå 4 TWh?

Flera trender som gör att det kommer att gå snabbare än 450 år är

 •  Det är fortfarande en relativ ung teknik ur kommersiell synvinkel. Produktionskostnaden per kWh kommer att fortsätta att sjunka.Minskad investeringskostnad och ökade verkningsgrad kommer att bidra till detta. Speciellt viktigt är att växelriktaren får samma livslängd som modulerna. En ökad inriktning i världen på att vår energiförsörjning måste baseras helt på förnyelsebar energi kommer att leda till nya framsteg inom solcellsområdet, som på sikt kommer att ge lägre produktionskostnad.
 • Elprisets utveckling har en stor betydelse för solcellsmarknaden eftersom det är de som kan ersätta köpt el med solel som är marknaden i Sverige. Ökar eller minskar elpriserna i framtiden? Tittar man bakåt under de senaste ca 20 åren har moms, energiskatt och elcertifikatavgift tillkommit som gett ett ökat elpris. Det är väl därför troligare att elpriserna kommer att öka än att minska och därmed skulle egenproducerad el gynnas. När man jämför med utvecklingen för solceller i Tyskland och Danmark bör man ha i minnet att de har ett elpris på över 2 kr/kWh och som därmed är betydligt högre än i Sverige, vilket gör en investering i egen solelproduktion mycket lönsammare.
 • Ökad medvetenhet hos elköpare att det faktiskt är väldigt lätt att producera egen el med solceller.
 • I Sverige bestäms utvecklingen på kort sikt väldigt mycket av politiska beslut, som att
  • Den politiska långbänken om nettodebitering eller liknande äntligen utmynnar i ett konkret beslut. Hellre ett beslut om skattereduktion under våren 2014 och igångkörning 1 juli 2014 än ytterligare förseningar.
  • Investeringsstödets budget förstärks. Alltför många står i kö idag.
  • Investeringsstödets nivå på 35% sänks till låt säga 25% för att ge fler möjlighet att installera i solceller. Det skulle också leda till att det skulle bli mindre skillnad gentemot att göra en investering med ROT-avdrag för arbetet och att flera då skulle nöja sig med ROT-avdrag.
  • Ett politiskt planeringsmål för solel och solvärme behöver sättas.
  • En lämplig vision bör vara solceller på varje hus i framtiden!

Källor

För nedanstående diagram har jag använt följande källor

Utvecklingen av installerad solcellseffekt per innevånare i Tyskland och Sverige.Observera att det är logaritmisk y-skala!

Utvecklingen av installerad solcellseffekt per innevånare i Tyskland och Sverige. Observera att det är logaritmisk y-skala!

7 reaktion på “När når Sverige 4 TWh solel?

 1. Olika svarsalternativ, vilda gissningar som är mer eller mindre realistiska:
  1. Om solceller i Sverige sponsras som i Tyskland sista deceniet: år 2017.
  2. Om absolut ingenting görs på sponsringssidan: år 2022 (10 år efter DE).
  3. Om sponsring genomförs enligt utredningens förslag: kanske år 2019.
  4. Om sponsring genomförs i högra grad än utredningens förslag: år 2018.

  Jag gissar faktiskt på alternativ 4. Det är min förhoppning och magkänsla. Ty alternativ 3 upplevs nog på tok för mesig av de flesta remissinstanser. Alternativ 1 och 2 finns nog inte på kartan (bara i listan ovan för att ‘spänna upp fantasirymden’).

 2. Hej
  Sitter i tankarna att bygga en större anläggning på vår lantbruksmark för att sälja el.
  Ca 800 paneler a ca 250 watt, dvs 200 000 watt.
  Placeras i Ystad, södra Skåne.
  Hur bör man kalkylera när det gäller produktion av el?
  Tex hur mycket ström kan teoretiskt produceras per år….
  Är nybörjare/entusiast men har/känner ett par bra leverantörer av moduler i Tyskland.

  • Om du kan placera solcellerna södervända utan skuggning bör du kunna producera närmare 1000 kWh/kW och år i Ystad.

   Det lite trixiga är att beräkna intäkterna. Den el du använder själv ersätter köpt el och får samma värde som ditt rörliga elpris, inklusive elhandel och elöverföring. I ditt fall gissar jag att du skulle kunna använda endast en liten andel solel själv och att det allra mesta matas in till nätet. Överskottselen kan du sälja, men det finns många olika erbjudanden och man vet inte beständigheten i de bästa erbjudandena. Nord Pool spotpris minus ett mindre avdrag är det som de tre stora elbolagen betalar som standardersättning, en av dem har i nuläget en kampanj och köper för 1 kr/kWh till och och 2014. Även andra kan köpa för 1 kr/kWh eller till och med lite mer. Frågan är dock som sagt hur länge de kommer att fortsätta med detta och om de ens idag betalar så mycket för en så stor solelproduktion, de flesta vänder sig till mindre småhusanläggningar. Du kan väl ringa runt och prata med några olika elhandlare och höra hur de resonerar.

   • Tack för snabbt svar.
    Meningen är att sälja allt, ev. ta ut den ström som vi använder på anläggningen själv.
    Men om vi tar ett exempel på att sälja allt, kan du ge en inkomst info för det scenariot?
    Annan fråga:
    Är det en bra tanke att dela upp anläggningen i tex 3 olika delar/ägande om det maxtak för produktion? dvs ca 40000 watt?
    Finns det någon möjlighet att ringa dig? Dyker upp många motfrågor här.

    Med vänlig hälsning
    Thomas

    • Se svar i din andra kommentar.

     Har svårt att hinna med personlig konsultation. Bloggen hade i genomsnitt 900 besök per dag förra veckan så det får en mycket större spridning att ta frågorna direkt i bloggen.

 3. Blir inte klok på vad du skriver om verklig mängd producerad el??
  Vi har pratat med några solproducenter i södra Sverige och de skriver att man kan få ut ca 84% av den totala effekten på modulerna.
  Detta skulle betyda 168 000 kwh/år.
  Hur tänkte du när du skrev 1000kwh?

  Thomas

  • Det normala i branschen är att ange utbytet i form av kWh per installerad effekt. Installerar man 1 kW kommer de att i bästa fall producera ca 1000 kWh/år i Ystad under ett år med normal solinstrålning, OM de är placerade rakt mot söder, med en lutning på ca 30-50 grader och utan skuggning av träd eller annat i anläggningens närhet. I genomsnitt kommer solcellerna därmed att producera 11,4% av märkeffekten.

   Installerar du 200 kW kan du i bästa fall räkna med 200 000 kWh/år i genomsnitt. Solinstrålningen kan variera ±10% mellan olika år.

   För den solel du säljer blir du troligen erbjuden Nord Pool spotpris minus ett mindre avdrag. Under 2012 var spotpriset i medel 28 öre/kWh och under 2010 var det som högst hittills, 54 öre/kWh. I den artikel som vi presenterar på EU PVSEC i Paris, där jag är nu, har vi visat att produktionskostnaden är högre än Nord Pool spotpris även med investeringsstöd och elcertifikat. Om det ska bli lönsamt att sälja solelen till Nord Pool spotpris måste investeringskostnaden sjunka eller elpriset öka. Om du lyckas förhandla dig till ett högre pris än Nord Pool spotpris kan slutsatsen bli en annan, prata därför med några olika elhandlare och hör vad de erbjuder!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *