Ny förordning om statligt stöd till solceller släppt

Nu finns den uppdaterade Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller att läsa på riksdagens webb. Nyheterna träder i kraft 1 februari 2013.

Nyheterna för solcellssystem är

• Stödet sänks till högst 35% (från 45%).

• De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 46 250 kr/kW, inklusive moms (tidigare 50 000 kr/kW).

• Högst 1,2 miljoner kronor lämnas i stöd per system (tidigare 1,5 miljoner).

• Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Jag tycker att stödet hade kunnat sänkas till åtminstone 30%, då hade stödet räckt till flera och man hade ökat marknaden från 164 miljoner för 2013 till 192 miljoner antaget att 57,5 miljoner av budgeten på 60 miljoner delas ut i stöd under 2013.

De stödberättigade kostnaderna hade kunnat sättas lägre, förstår inte varför man gjorde en sådan futtig sänkning. En sådan generös gräns kan bidra till att hålla prisnivåerna onödigt höga och kan locka oseriösa till fusk. Å andra sidan kan man undra om den som tar 46 250 kr/kW får några solcellsanläggningar sålda? En enkel standardanläggning kan utan ansträngning köpas för ungefär halva det priset.

En viktig fråga är om man tänkt sig att villkoren ska vara oförändrade under hela stödperioden. Om det är så man tänkt skulle både procentsatsen och de stödberättigade kostnader bli omotiverat höga i slutet av stödperioden.

En annan fråga är när de som ansöker om stöd nu får något stöd med nuvarande budget. Det finns redan en lång kö på sökande som inte fått något stöd under den innevarande stödperioden. Om de står kvar vid sina ansökningar kan man därför inte räkna med att få stöd under 2013 om man söker nu och kanske inte ens under 2014, beroende på i vilket län man råkar bo.

Det gamla syftet ”att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst 2,5 gigawattimmar under stödperioden.” är en relikt som står kvar oförändrad i förordningen sedan 2009. Det är idag en alltför låg siffra. Med de förändringar som gjorts i förordningen och med de installationer som kommer att göras utan investeringsstöd kommer man utan vidare att nå det dubbla under 2013.

Vi får dock, trots synpunkterna ovan, komma ihåg att det viktigaste för framtiden är att vi får ett bra arrangemang för nettodebitering eller motsvarande. Regeringens utredning om nettodebitering ska vara klar senast i juni i år. Det blir intressant att se vad den kommer fram till.

8 reaktion på “Ny förordning om statligt stöd till solceller släppt

 1. Solcellsstöd: 60% –> 45% –> 35% –> 30% –> Nettodebitering!

  Solcellsstödet bör sänkas gradvis och därefter tas bort. Den lägsta reaktiva stödsiffra på en marknad där priset på varan förväntas sjunka över tiden torde ligga kring 30%. Dvs för att människan över huvud taget ska reagera, istället för att avvakta, så måste siffran vara åtminstone 30%. Annars är det ingen idé.

  Det finns alltså inget utrymme för att sänka solcellsstödet till en lägre siffra än 30%. Därför är beslutad siffra om 35% i dagsläget korrekt. Ty denna siffra ger utrymme för ytterligare en sänkning av solcellsstödet om något år ner till just 30%.

  Därefter, om ytterligare något år, kan solcellsstödet läggas ner helt (eftersom en stödsiffra lägre än 30% är meningslös). Detta sker lämpligtvis i samband med att regler för Nettodebiteringen introduceras i Sverige.

  • Har någon sett eller hört något uttalande om att stödnivån ska förändras under stödperioden?

   Det skulle bryta mot mönstret att hittills har stöden hållits oförändrade under de gällande perioderna; 2005-2008 (70%), 20090701-20111031 (60%) och 2011101-20130131 (45%, extrainsatt förlängning av perioden 2009-2011). Investeringsstödet gäller enligt den nya förordningen till och med 2016, så stalltipset är att det blir oförändrat under perioden. Att göra en sänkning under valåret 2014 skulle vara politiskt skott i foten. Möjligen skulle det kunna bli någon slags förändring om det blir en ny regering efter valet, men Miljöpartiet lär väl inte gilla en sänkning, så det blir nog oförändrat då med…

   Nettodebitering kommer rimligen 2014, innan riksdagsvalet, så att man kan kamma hem politiska poäng på det. Något annat vore också politiskt skott i foten, så länge som denna fråga dragits i långbänk.

  • Det mesta är oförändrat, man kan därför tro att det är den gamla, men se avsnitten där det står /Träder i kraft I:2013-02-01/, som är det nya.

 2. Pingback: Ny europeisk rankning av processen för installation av solcellsanläggningar | Bengts villablogg

 3. Nja, jag anser att stödet skall vara i sync med tidpunkten vid ansökan. Att det är billigare idag innebär inte att det var billigare för mig när jag investerade i solceller. Således bö jagr, om jag få stöd få det under de förutsättningar som då gälde.

 4. Pingback: Investeringsstöd till solceller 2013 fördelat – Blekinge län vinnare | Bengts villablogg

 5. Pingback: Investeringsstöd till solceller 2013 fördelat – Blekinge län vinnare | Bengts nya villablogg

Lämna ett svar till Lars E Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *