Investeringsstödet till solceller sänks till 35%

Enligt en pressrelease beslutade Näringsdepartementet idag att sänka investeringsstödet för solceller till 35%, från nuvarande 45%, från och med 1 februari 2013. Sänkningen var mindre än vad åtminstone jag förväntat mig.

En viktig fråga är också om man tänkt sig att behålla 35% under hela den kommande stödperioden 2013-2016. Det kan vara att man tänkt sig att procentsatsen ska vara lika under alla fyra åren och då kommer den i sådana fall att bli alltför hög under de kommande åren. Det rimliga vore att sänka procentsatsen varje år, på samma sätt som man i exempelvis Tyskland succesivt minskar stödet i form av inmatningstariffer, för att stimulera prissänkningar på solcellssystem.

Den sänkta procentsatsen innebär att marknaden för solcellsanläggningar som får investeringsstöd ökar från 128 miljoner år 2012 till 164 miljoner år 2013, givet att 60 miljoner per år, varav 2,5 miljoner för administrativa kostnader, funnits i regeringens budget för investeringsstöd under både 2012 och 2013.Om en sänkning gjorts till exempelvis 30% hade marknaden istället blivit 192 miljoner under 2013.

I pressreleasen anges att “För den som redan ansökt om stöd och slutfört sitt projekt före den 1 februari 2013 gäller de tidigare villkoren. Ansökningar som lämnats in men som Länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.”

Vad gäller takbeloppet för de stödberättigade kostnaderna och maxbeloppet per anläggning framgår det inte av pressreleasen. Återkommer till det när hela texten i förordningen blir tillgänglig.

3 reaktion på “Investeringsstödet till solceller sänks till 35%

 1. Jag tycker nog att 35% är rimligt för installationer år 2013. Sedan får vi se om solpaneler sjunker ytterligare i pris, jag tror inte det.

  Det är ju bara solpaneler som gått ner i pris en hel del sista åren. Växelriktare (nuförtiden rekommenderas trefasinstallationer, jag har själv 3 st växelriktare, en för varje fas), kablar, elkablar, elmätare, brytare, säkringar, överspänningsskydd, aluminiumprofiler, takkrokar, förstärkningsvirke innanför taket, skruvar, klämmor, arbete, frakt, bygglov, säkerhetslina, intranätskommunikation, temperaturmätare, box för portal, etc har i stort legat stilla i pris samma period.

  Dvs, om solpanelerna utgör ca 1/3 av totalkostnaden för en solcellsanläggning (när man låter någon installera rubbet, och ca 1/2 om man gör jobbet själv) och om solpanelerna gått ner säg 30% sista åren så blir det ju samma totalpris år 2013 med 35% bidrag idag jämfört med 45% för år 2012.

  Jag tror att det är slut med den kraftiga prisnedgång vi sett på solpaneler sista två tre åren. Priserna verkar ha stått mer eller mindre stilla sista knappa året.

  Noteras kan att även om solpanelerna i sig går ner till noll, eller vad det kostar att frakta dom, så kostar en solcellsanläggning ändå ca 1/2 till 2/3 jämfört med idag.

  • Det svenska investeringsstödet bör sänkas årligen och inte hållas konstant under hela perioden 2013-2016. Den onödigt höga stödnivån på 35% begränsar marknadsstorleken för solceller (det finns flera intressenter än vad som kan få stöd) och gör att solfångarbranschen kommer att få det allt svårare att konkurrera med solceller eftersom investeringsstödet är borttaget för solfångare.

   Man bör komma ihåg att solcellsbranschen fortfarande är en mycket ung bransch ur kommersiell synvinkel och att det därför bör finnas fortsatt utrymme för prissänkningar. Det var först i och med Tysklands införande av inmatningstariffer 2004 som branschen tog rejäl fart.

   I Tyskland har systempriserna minskat under varje(!) kvartal sedan andra kvartalet 2006, när BSW började med sin statistik, utom under andra kvartalet 2010. I början av fjärde kvartalet i år var de tyska systempriserna 20% lägre än ett år innan, så visst har priserna gått ner. En sak att komma ihåg är också att sedan 2006 har den genomsnittliga verkningsgraden för både moduler och växelriktare ökat, vilket bidrar till att sänka produktionskostnaden per kWh även om inköpspriserna skulle ha varit konstanta.

   Det är inte bara modulpriserna som minskar. IMS Research angav att i andra kvartalet 2012 hade växelriktarpriserna minskat med 5% per kvartal under senaste året och totalt 20% under senaste året.

   När modul- och växelriktarpriser sjunker ökar installationens andel av kostnaden vilket ökar drivkraften för att ta fram nya installationssystem som är mindre material- och tidskrävande och som därmed gör solcellssystemen billigare.

   Även i Sverige finns utrymme för prissänkningar i framtiden när marknaden ökar och antalet företag blir flera, vilket ökar konkurrensen. Vi är fortfarande bara i början av en solig era…

 2. Det är inte ofta som det lägsta priset är förknippat med de bästa produkterna, störst miljöhänsyn och bra villkor för de anställda.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *