Inrapportering av driftdata till länsstyrelsen

Om man har fått investeringsstöd ska man under tre år rapportera sin produktion till länsstyrelsen. Undrans hur många som glömmer bort det? Var in till länsstyrelsen i Västmanlands län för ett tag sedan för att lämna vår uppföljningsblankett. Det visade sig då att det numera är länsstyrelsen i Stockholms län som även sköter uppföljningen för Västmanlands län.

I anvisningarna för uppföljningsblanketten står att

Driftuppföljning. För uppföljningen krävs en elmätare som mäter av solcellsanläggningen producerad el vid inmatningspunkten till fastighetsinternt eller externt elnät. Uppgifter om uppföljning ska årligen under tre års tid lämnas till länsstyrelse på denna blankett. Den första uppföljningen ska ske ett år från det tillfälle då solcellsanläggningen togs i drift, och ska därefter ske med ett års intervall…”

Upptäckte idag att Vattenfall har en informativ broschyr med titeln “Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kW“. Hittar tyvärr en groda där. Där står att en elmätare “Kan krävas om du ska få installationsbidrag.”. Det borde ha stått “Krävs…”

Det står på ansökningsblanketten till investeringsstödet att (min fetstilsmarkering) “Ett krav för att få statligt stöd för installation av solcellsanläggning är att produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid. Därför måste den el solcellsanläggningen producerar kunna registreras. För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens totala mängd producerad växelströmsel.” Vad jag kan se står inte kravet på elmätare i Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Däremot står det i STEMFS 2009:4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller att (min fetstilsmarkering)

Särskilda villkor för stöd 6 §

Följande villkor måste vara uppfyllda för att stödet ska betalas ut:

– Sökande förbinder sig att lämna uppgifter för uppföljning av stödet under tre års tid

– För uppföljningen krävs en elmätare som mäter av solcellsanläggningen producerad el vid inmatningspunkten till fastighetsinternt eller externt elnät.

Uppgifter för uppföljning 7 §

Uppgifter om uppföljning ska årligen under tre års tid lämnas till länsstyrelsen på det formulär som fastställts av Statens energimyndighet och som framgår av bilaga 3. Den första uppföljningen ska ske ett år från det tillfälle då solcellsanläggningen togs i drift, och uppföljning ska därefter ske med ett års intervall.

Vattenaloe. Sjöboda 12 oktober 2012.

Vattenaloe. Sjöboda 12 oktober 2012.

9 reaktion på “Inrapportering av driftdata till länsstyrelsen

 1. Hej Bengt jag trodde länstyrelsen skickar ut en lapp där man rapporterar in driftsdata. Måste man hålla reda på detta själv? Eller vad kom du fram till..?

  • De skickade en påminnelse ifjol (efter första året) med blanketter för alla tre åren. Men i år har vi inte fått något påminnelse.

 2. Bengt. Vet du ifall växelriktarens mätare är tillräckligt bra för att användas som underlag eller måste det finns en till med speciella krav?

  • När förordningen skrevs var utan tvekan tanken att man skulle ha en separat elmätare. Kan till och med ha varit min idé eftersom jag var med i referensgrupp till Näringsdepartementet när man jobbade med utformningen av det nya investeringsstödet i slutet av 2008. Orsakerna var att noggrannheten hos växelriktarna då var ett frågetecken och dessutom var inte alla växelriktare sådana att man enkelt på en display kunde se solelproduktionen. I förordningen finns inget krav på noggrannhet på elmätaren. Vår elmätare har ±2% noggrannhet. Vår SMA Sunny Boy 3000 TL ger ett värde som är 1,0% lägre än elmätarens, se inlägg från 10 oktober 2011. I vårt fall skulle det alltså vara fullt tillräckligt med värdena från växelriktaren.

   • Man kanske kan anta att det inte görs en fysisk kontroll av vilken mätare som ansluts då det inte finns någon noggrannhet specificerad?

    • Vet inte om länsstyrelserna gör några kontroller på plats. Kan möjligen variera mellan olika länsstyrelser. Ingen från länsstyrelsen har varit hemma hos oss.

 3. Styrelsen som utfärdar pumptillstånd (filmen Göta Kanal) bryr sig givetvis inte ett smack om den faktiska elproduktionen från solcellsanläggningen. Det enda styrelsen rimligen kan bry sig om är att solcellsanläggningen faktiskt existerar på adressen ifråga under tre år, alltså att anläggningen inte såldes direkt, eller inte äns existerar. Det är därför uppföljning krävs. Styrelsen vill alltså bara försäkra sig om att bidraget gick till seriös solcellsverksamhet. I ljuset av detta resonemang är noggrannhet på elmätare etc helt ointressant.


 4. – De tidigare utredningarna har bara varit inne och nosat på frågan. Ska man sätta ett system i sjön som riktar sig till enskilda som investerar i en sol- eller vindanläggning då måste man veta att det håller i förhållande till både skattelagstiftning och EU-rätt.

  Anna-Karin Hatt säger att hon är övertygad om att frågan kommer att lösas.

  – Det är en del komplicerad skattelagstiftning som vi ska ta oss igenom men min absoluta ambition är att vi ska få nettodebitering i Sverige. Frågan är inte om, utan när.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3563315.ece

  • Inget nytt tyvärr… Anna-Karin Hatt upprepar vad hon sagt tidigare och hon är lika försiktig som tidigare: ”Min förhoppning är att jag ska kunna återkomma under nästa år med ett färdigt förslag till riksdagen”. En “förhoppning” känns rätt vagt och inte lika starkt som artikelns rubrik ”Energiministern lovar”.

   Eftersom Hatt angav den 30 april att en utredning tillsatts att utreda nettodebitering skulle man kunna förvänta sig lite konkreta resultat när det nu gått nästa 6 månader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *