PVSEC 2012 – Dag 5 – Strålande tider förutspås för solceller!

Idag var det dryg halvdag för konferensen som slutade strax efter kl. 13. Gick en vända till ABB:s utställning innan vi lämnade PVSEC kl. 14 med buss till flygplatsen. Kom hem kl. 21. Det har varit långa, men givande dagar denna vecka.

Marknader

Flera av föredragen berörde olika marknader i framtiden. Varning, sätt er ned innan ni läser detta, det kan bli alltför chockartat om ni står upp…

Världen. Paolo Frankl, International Energy Agency (IEA), presenterade IEA:s färska prognos  på en ökning från dagens 70 GW installerade solceller i världen till 230 GW (279 TWh) år 2017 i ett ”baseline” scenario. Alltså en tredubbling på fem år!! Han visade att det är i överensstämmelse med branschorganisationen EPIA (European Photovoltaic Industry Association) som tror på 208-343 GW år 2016.  2011 hade drygt 20 länder mer än 100 MW installerad solcellseffekt. 2017 förväntas det ha ökat till drygt 40 länder.

Christian Breyer, Reiner Lemoine Institute, visade att den installerade solcellseffekten har vuxit med i genomsnitt 45% per år under de senaste 18 åren. En prognos var att 90% alla länder i världen år 2020 har nått ”residential grid parity”  = produktions-kostnaden (utan stöd) för solel är lägre än hushållens köppris för el. Sverige var ett av dessa länder. Man hade identifierat öar som en marknad där solceller har stor möjlighet att bli lönsamma och gjort en databas med alla världens drygt 26 000 öar med en yta större än 150×150 meter. Potentialen för solceller på öar med en befolkning på mindre än 10 miljoner uppskattades till 100 GW.

Europa – EU. Peter Jan Vanbuggenhout, Berchem, hade kommit fram till att den europeiska solcellsmarkande omsatte 58 miljarder Euro (490 miljarder kr) 2011 varav 34 miljarder (64%, 287 miljarder kr) av denna omsättning genererades från Europa. Mellanskillnaden var import från andra länder, främst Asien och där i första hand från Kina. Till detta kommer 8 miljarder Euro (68 miljarder kr) i omsättning från drift och underhåll över 25 år, räknat i dagens penningsvärde.

Patrik Menna, EU, visade att 51 GW med en produktion på 45 TWh/år har installerats i EU hittills. Enligt ett diagram kunde jag utläsa att EU låg fyra år före den plan som de olika länderna förbundit sig för fram till 2020, då planen är att ha 85 GW solceller installerade i EU-länderna. Arnolf Jäger-Waldau, ”technical program chair” för konferensen, menade i en sammanfattning vid konferensens slut att över 100 GW installerad solcellseffekt är möjligt år 2020 i EU.

I EU:s forskningprogram FP7 under åren 2007-2013 satsas 195 miljoner Euro (1,6 miljarder kr) i solcellsaktiviteter. Mest går till nya koncept (ca 48 M€) följt av koncentrerade solcellsteknologier (CPV, ca 35 M€), tunnfilmsteknologier (ca 27 M€) och byggnadsintegrering (ca 21 M€).

Tyskland är det land som har mest installerade solceller i världen, med ca 30 GW för närvarande. Det finns ett tak som innebär ett slut på de traditionella inmatningstarifferna (”feed-in tariffs”) vid 52 GW för nuvarande EEG (”Renewable Energy Law”). Joanna Gubman, från tyska branschorganisation BSW-Solar, berättade om olika möjligheter att underlätta för solcellsinstallationer efter det att inmatningstarifferna har upphört.

Paolo Frankl, IEA, visade att IEA:s prognos är att Tyskland har 47,7 GW installerat år 2017 och att det då skulle motsvara 30% av Tysklands totalt installerade effekt på 157 GW. Man får dock komma ihåg att det är skillnad på andel installerad effekt och andel producerad enerig. Solceller producerar mindre energi per installerad effekt än andra energiproducenter i Tyskland. I inlägg från 10 augusti framgick att solel under första halvåret 2012 svarade för 5,3% av Tysklands “bruttoförbrukning” av el. Om man når IEA:s prognos över installerad effekt bör det 2017 motsvara drygt 8% av Tysklands ”bruttoförbrukning” av el. 2011 svarade solceller för ca 45% av det stöd som betalades till förnyelsebar energi enligt EEG.

Italien. Salvatore Guastella, RSE, visade att Italien ifjol installerade ca 9,3 GW (min avläsning av diagram) och därmed var etta i världen före Tyskland. I år hade man till och med 21 september installerat ca 2,5 GW och totalt 15,5 GW i 442 071 solcellsanläggningar. Taket för stödprogrammet 5th Conto Energia trodde han att man skulle nå i slutet av 2012 eller under 2013. När detta stödprogram upphör förväntades installationstakten minska märkbart. Det kommer dock fortfarande att finnas en drivkraft  i och med att produktionskostnaden per kWh med solceller kommer att vara lägre än köppriset för elkonsumenter i Italien.

Japan. Man planerar att öka förnyelsebar energi från 110 TWh/år 2010 till 300 TWh/år 2030 enligt ett beslut offentliggjort 14 september i år enligt I. Kaizuka, RSE. Kärnkraften kommer att fasas ut under 2030-talet. I ett scenario helt utan kärnkraft förväntas 67 GW vara installerade 2030 och i ett scenario med 15% kärnkraft 2030 förväntas 61 GW solceller var installerade. 2010 hade man installerat 3,6 GW solceller.

Man startade ett nytt stödsystem i juli i år med inmatningstariffer som är mycket förmånliga (bästa i världen?). För överskott av solel som matads in på nätet får man 42 yen/kWh (3,70 kr/kWh) under 10 år för solcellssystem med lägre än 10 kW effekt (”residential”) och 40 yen/kWh (3,52 kr/kWh) för hela produktionen under 20 år för solcellssystem med minst 10 kW effekt (”non-residential”). Inmatningstarifferna kan revideras var sjätte månad.

Kina har som mål att ha 20 GW installerat 2015 och 50 GW år 2020 fick vi höra igår av H.L. Li, Chinese Academy of Science.

Danmark. I de diagram som Martin Simonek, Blomberg New Energy Finance, visade framgick att Danmark är bland de mest attraktiva marknaderna för solceller under 2012. Man hade kommit fram till detta genom att jämföra ”Levelized cost of electricity” (LCOE) med hushållens elpris. Som jag fattade det hade man beräknat LCOE utan hänsyn till eventuella stöd för solceller på de olika marknaderna. Desto högre elpris desto lönsammare är installationen. Hushållens elpris i Danmark är högst i EU enligt statistik från Eurostat. Därför är lönsamheten god i Danmark trots lägre solinstrålning än de allra flesta marknader i studien. Lönsamheten i Danmark var i klass med Italien, Spanien, men lägre än Hawaii, som hade den största lönsamheten av de ca 30 marknader som fanns inprickade i diagrammet.Se även inlägg Köporgie av solceller i Danmark från 12 september.

Växlingskurser
Enligt Dagens Industri 2012-09-29
8,80 öre/yen
8,44 kr/Euro

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *