Mer eller mindre solinstrålning i år jämfört med normalt?

Det beror på var man bor. Från Mälardalen och norrut har det varit mindre soligt än normalt vid SMHI:s mätstationer. Östersund har med 756 kWh/m2 en global solinstrålning som är 8,5% lägre än normal under perioden 1961-1990, vilket är den största avvikelsen från det normala bland SMHI:s mätstationer. Söder om Mälardalen har det varit soligare än normalt vid SMHI:s mätstationer. Växjö med 830 kWh/m2 i global solinstrålning hittills i år är 6,6% mer än normalt! Se diagrammen här nedan.

Solelproduktionens variation är ungefär lika som den globala solinstrålningen. Det kan dock bli en vissa avvikelser beroende på hur temperaturen har varierat i förhållande till det normala, eftersom solcellernas verkningsgrad sjunker med ökande celltemperatur (0,45%/°C är ett normalt värde).

Man mäter även solskenstid, som är den tid då den direkta solstrålningen överstiger 120 W/m2. Detta värde är inte lika intressant för en solelproducent, men när media visar solligor är det solskenstid man anger. Solskenstid mäts dessutom vid flera stationer än globalstrålningen. Karlskrona är bäst av SMHI:s mätstationer när det gäller solskenstid med 1731 timmar hittills i år. De ligger 1! timme före Visby. Rankar man orter efter solskenstid behöver den nödvändigtvis inte bli densamma som för globalstrålning. Exempelvis ligger Luleå (1523 timmar) före Karlstad (1512 timmar) när det gäller solskenstid medan Karlstad (866 kWh/m2) klart slår Luleå (773 kWh/m2) i globalstrålning.

PS. Kan tilläggas att vi till och med augusti har producerat 5,2% mindre solel än ifjol, som åtminstone i Stockholm hade 5% högre solinstrålning än normalt under perioden 1961-1990.

Globalstrålning januari-augusti 2012. Rådata från SMHI.

Globalstrålning januari-augusti 2012. Rådata från SMHI.

Globalstrålning januari-augusti 2012 jämfört med normalperioden 1961-1990. Rådata från SMHI.

Globalstrålning januari-augusti 2012 jämfört med normalperioden 1961-1990. Rådata från SMHI.

2 reaktion på “Mer eller mindre solinstrålning i år jämfört med normalt?

    • SMHI har inga andra mätstationer för globalstrålning än de som finns i diagrammet. Desto närmare öppet hav desto mera sol, Svenska Högarnas mätstation har klart högre värde än Stockholm!

      Gynnsammare växtzon kan också betyda en högre medeltemperatur och det är mindre önskvärt för solcellerna. Fast en grad högre medeltemperatur, vilket är mycket i växtsammanhang, ger “bara” 0,45% lägre effekt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *