Tyskland föreslår minskade ersättningar för solel

Tyskland är det land i världen som installerat mest solceller. Det har varit möjligt genom ett stöd i form av inmatningstariffer (feed in tariffs) till solelproducenter. Genom att efterhand minsta inmatningstarifferna har man stimulerat marknaden att finna lösningar för att sänka priserna på solcellsanläggingar.

Årets föreslagna minskningar i inmatningstariffer är större än väntade. Ifjol slog Tyskland återigen ett nytt rekord med 7,5 GW installerade solcellsanläggningar, vilket är högre än det mål man satt. Tyska regeringen vill därför minska utbyggnadstakten och har föreslagit följande förändringar från 9 mars.

 • Solcellsanläggningar mindre än 10 kW får 19,5 Eurocent/kWh för sin solel, en minskning med 20,2%.
 • Anläggningar på 10-1000 kW får 16,5 Eurocent/kWh, en minskning med 25-29%.
 • Anläggningar större än 1000 kW får 13,5 Eurocent/kWh, en minskning med 26%.
 • Från 1 maj till slutet av året minskas inmatningstarifferna med 0,15 Eurocent/kWh och månad.
 • Små system får bara ersättning för 85% av den producerade solelen medan övriga får ersättningen för 90% av solelproduktionen.

Inmatningstarifferna gäller under 20 år.

Från med 1 juli får dessutom anläggningar större än 10 000 kW inga inmatningstariffer alls.

Dessa förändringar är rätt drastiska. Det betyder med all sannolikhet att inga anläggningar större än 10 MW kommer att byggas inom överskådlig framtid efter 1 juli 2012. Det betyder också att inmatningstariffen för en normal elkonsument blir lägre än det rörliga andelen av köppriset för el. Jag tittade hos Vattenfall i Tyskland, där man exempelvis i Berlin betalar 23,36-24,23 Eurocent/kWh i rörlig andel av elpriset. Från att det tidigare varit mest ekonomiskt att sälja all solel blir det nu ekonomiskt fördelaktigt att istället ersätta så stor andel som möjligt av den köpta elen med egenproducerad solel. Om man bor i Berlin är det från 9 mars värt 3,86-4,73 Eurocent/kWh (34-42 öre/kWh) mera att ersätta köpt el med den egna solelen än sälja solelen till ett pris av inmatningstariffen.

Ett beslut om förslagen förväntas nästa vecka.

Tyskland har idag 25GW installerade solcellsanläggningar och trots neddragningarna ska man ha i minnet att man planerar för 66 GW år 2030. Det är ungefär dubbla den totala installerade effekten i hela Sveriges elproduktionsanläggnignar!

Källor

Jag har hämtat information om de nya inmatningstarifferna från tre olika artiklar på webben:

 

 

6 reaktion på “Tyskland föreslår minskade ersättningar för solel

 1. Synpunkter:
  1. En jämförelse mellan länder, som tex Tyskland och Sverige, sker lämpligtvis per kapita.
  2. Att jämföra installerad toppeffekt solcellsanläggningar i Tyskland med toppeffekten i hela Sveriges elproduktionsanläggningar är helt ointressant.
  Slutsats: Att däremot jämföra dessa länder tex med antalet GWh från dessa olika energikäller, och dessutom per kapita – då blir det helt plötsligt intressant!

  • Inlägget var inte en jämförelse mellan Sverige och Tyskland. Det är svårt att få en känsla för vad 25 GW eller 66 GW är och det var enbart därför jag gjorde en jämförelse med den installerade effekten i Sverige.

   Jag borde kanske ha förtydligat att Tyskland under flera år varit en av de två största solcellsmarknaderna i världen och vad som händer där har därför betydelse för hela solcellsmarknaden.

 2. “Solcellsanläggningar mindre än 10 kW får 19,5 Eurocent/kWh för sin solel, en minskning med 20,2%.” Innebär det att man “alltid” kommer betala 19,5 Eurocent/kWh för solelen om man köper 10kW eller mindre?

 3. Man får inmatningstariffen under en given tidsperiod. I Tyskland är den 20 år, jag lägger till det i texten. I andra länder kan det vara ett annat antal år.

  Eftersom inmatningstariffen är ett fast belopp som inte ändras med tiden kommer den att få ett allt mindre värde räknat i värdet nu, på grund av inflationen. Om inflationen exempelvis skulle vara 2% per år (vet inte vad inflationen är i Tyskland idag och än mindre vad den kommer att vara 20 år framåt) skulle värdet bara vara 68% (13,3 Eurocent/kWh i ovanstående fall) av startvärdet under det tjugonde året.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *