Solstrålning under januari

På SMHI:s webb finns data för uppmätt global solstrålning (kWh/m2) för ett antal orter i Sverige. I Stockholm var solstrålningen 9,9 kWh/m2 och i Lund 16,4 kWh/m2 under januari 2012. Solstrålningen i Stockholm och Lund var därmed 4% lägre respektive 20% högre än normalvärdet för åren 1961-1990. Nu spelar variationerna jämfört med normalvärdet inte så stor roll i januari. Januari svarar bara för 1,06% respektive 1,41% av den årliga solinstrålningen i Stockholm respektive Lund under ett normalår. Med tanke på risk för snötäckning under i vart fall en del av månaden svarar januari för en ändå lägre andel av årsproduktionen av solel´åtminstone i Stockholm.

Även solskenstiden mäts. Den definieras som den tid då den direkta solstrålningen är över 120 W/m2. Stockholm hade under januari 2012 hade Stockholm 39 solskentimmar, vilket är nära normalvärdet 40 solskenstimmar för åren 1961-1990. Lund hade 65 solskenstimmar jämfört med normalvärdet 37 solskenstimmar.

SMHI har inga solstrålningsdata för Västerås. Däremot finns uppgifter om nederbörd. Ökande nederbörd dagtid ger minskande solstrålning och solskenstid. Under januari 2012 blev det 45 mm nederbörd, vilket var 41% mera än normalvärdet för i Västerås.

Nu kan vi se fram emot allt längre dagar och därmed mera sol. På TV deklarerade man just att meterologisk vår nås i Skåne i morgon, då har det varit sju dygn med medeltemperatur över noll grader efter 15 februari. Blommande vintergäck och snödroppe såg härligt ut.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *