Jämförelse fem solcellsanläggningar – vilken är bäst i Sverige?

I figuren och tabellen nedan har jag uppdaterat solelproduktion i form av kWh solel per installerad kW för de fem olika anläggningar som jämförts även tidigare. Genom att använda kWh/installerad kW kan man jämföra produktionsdata från olika anläggningar. Anläggningarna finns beskrivna i inlägg den 8 maj.

Solcellsanläggning kWh/kW, Jan-Nov 2011
KTH, Stockholm 1064
Bua Kyrka, norr Varberg 928*
Finnängen, Linköping 871
ABB Corporate Research, Västerås 867
Gäddeholm, Västerås 852

* Data för Bua Kyrka hämtas från soldata.se. Troligen har det blivit något fel på uppladdningen av data från Bua till soldata.se i oktober, snarare än att anläggningen varit ur drift i oktober, och värdet för Bua är därför för lågt.

KTH är fortfarande i särklassig topp under 2011 och kommer att slå svenskt rekord för solceller med drygt 1070 kWh/kW under ett år. Om någon för några år sedan påstått att det var möjligt med ett så högt värde i Sverige hade man inte blivit trodd! Man får ha i minnet att 2011 varit 5% soligare än normalt i Stockholm och att när man använder olika beräkningsprogram för att förutsäga solelproduktion används väderdata för ett typiskt år. Korrigerar man för det hamnar KTH på ca 1020 kWh/kW under ett normalår.

Jag brukar säga att en hyggligt orienterad solcellsanläggning i Sverige ger  800-1000 kWh/kW och det verkar stämma bra under ett normalår. Solinstrålningen kan variera ±10% jämfört med ett normalår, enligt SMHI:s mätningar, vilket gör att exempelvis KTH-anläggningen under ett maximalt soligt år skulle kunna passera 1100 kWh/kW!

KTH har slagit alla andra anläggningar under alla månader i år utom snörika januari och under november, då Bua Kyrka var bättre. Övriga anläggningar är förvånansvärt lika.

Jämförelse av solelproduktion för fem olika solcellsanläggningar.

Jämförelse av solelproduktion för fem olika solcellsanläggningar.

Klicka på diagrammet för att se det i större skala.

En reaktion på “Jämförelse fem solcellsanläggningar – vilken är bäst i Sverige?

 1. En noggrann kalkyl med indata före och efter uppgraderingen av min lilla solcellsanläggning från 630 Wp till 870 Wp ger en yield år 2011 på 1018 [kWh/kWp].

  Kalkyl: Solceller yield 2011 med både 630 och 870 Wp:
  Tidsperiod, Toppeffekt kWp DC, Solenergi AC: Yield [kWh/kWp]:
  Jan–Juni, 0,63, 376: 596,8 (månadsenergi mätt med ABB DeltaSingle)
  1-10 Juli, 0,63, 25: 39,7 (energi per dag via växelriktarens mätare = 25)
  11-31 Juli, 0,87, 67: 77,0 (Juli månads energi tagen minus siffran 25 ovan)
  Aug–Dec, 0,87, 265: 304,6 (Dec-siffran uppskattas till 7 kWh)
  Totalyield för året 2011: 1018,1 [kWh/kWp]

  Dvs så illa pinkat är det inte med växelriktare SMA SB700 (verkningsgrad ca 91%) och en blandning av tre st Sanyo HIP-210NHE1 och 1 st HIT-N240SE10.

  Så om jag någon gång ska konkurrera med “KTH” så må jag skaffa en bättre växelriktare och fler solcellspaneler. Beroende på växelriktartyp, men de transformatorlösa växelriktarna har ofta sin högsta verkningsgrad med lite högre spänning från solcellerna, tex vid 400 V som är fallet för SMA SB3000TL-20. Så med fler paneler och ny växelriktare borde siffran 1018 kunna ökas med faktor 96/91, vilket skulle ge ca 1074, dvs i det närmaste identiskt med “KTH-siffran” för 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *