Näringsdepartementet tror att nettodebitering dröjer minst ett år

I Tvärsnytt idag på morgonen gjorde man en uppföljning på tidigare inslag den 22 november hemma hos oss. Jag hade tipsat Tvärsnytt om att Mälarenergi börjat med nettodebitering, att Näringsdepartementet utreder frågan om nettodebitering och att de borde göra ett inslag om detta. Återigen hade Tvärsnytt gjort ett bra arbete med sitt inslag.

I inslaget intervjuas Daniel Johansson (c), statssekreterare Näringsdepartementet. Reportern säger i inslaget att Näringsdepartementet tror att nettodebitering dröjer minst ett år, kanske mer. Detta var tyvärr vad man kunde befara. Efter denna utredning måste man sannolikt ändra i någon förordning och/eller lag för att göra nettodebitering laglig och sådant tar tid förutom att själva utredandet tar tid.

Vi minns att Energimarknadsinspektionens utredning om nettodebitering som kom 26 november ifjol tog nästan ett år. Utredningen gick ut på remiss och det enda som hänt sedan dess är att regeringen tillsatt en ny utredning om nettodebitering. Daniel Johansson säger att frågan för närvarande bereds av regeringskansliet.

Minns också  att redan i februari 2007 fick Lennart Söder i uppdrag att göra ”nätanslutningsutredningen”, som kom i februari 2008 och där han lade fram ett förslag som skulle ha gett nettodebitering. Regeringens utredning är alltså den tredje i ordningen som behandlar nettodebitering för små elproducenter.

Den sega historien om nettodebitering vittnar om avsaknad av politisk handlingskraft. Daniel Johanssons uttalande “Vi driver frågan hårt i regeringen och vår förhoppning är att få igenom det. Hittills har vi fått igenom att frågan ska utredas vidare…” ger inga pluspoäng. Som sägs av Anders Richert, nätchef Svensk Energi, i Tvärsnytts inslag är alla intressenter positiva till att genomföra nettodebitering. Det är därför ingen bedrift att skryta om att regeringen “fått igenom” ytterligare en utredning av frågan om nettodebitering.

Det enda uttalade motstånd som finns mot nettodebitering är hos Skatteverket, men det är inte Skatteverket som ska tillåtas styra Sveriges energipolitik. Det är trots allt politiska beslut som bestämmer vilka regler Skatteverket ska tillämpa. Den senfärdighet som regeringen visat i denna fråga, trots att motstånd saknas, visar väl tyvärr att det inte finns någon större intresse för frågan hos regeringen.

Regeringens senfärdighet i frågan om nettodebitering ger tyvärr lite kalla kårar när man tänker vidare på vad som ska hända när nuvarande investeringsstöd till solceller upphör 2012. Vad händer från och med 2013 med stödet till solcellsanläggningar? Vad vi vet pågår inget arbete med att ta fram beslutsunderlag för kommande stöd och ska vi något stöd som tar vid från 1 januari 2013 behöver detta arbete startas nu! Det får inte bli en upprepning av 2009 då det blev ett halvt års glapp när det inte fanns något stödsystem, på grund av att beredningen av frågan startades alltför sent.

Min tro är vi behöver dels nettodebitering dels ett begränsat stöd under några år för att få fart på solcellsmarknaden i Sverige. Efterhand som systempriserna sjunker kan stödsystemet fasas ut. Det som ligger i potten är 10-15 TWh/år om vi sätter solceller på en fjärdedel av alla lämpligt orienterade tak- och fasadytor på svenska byggnader.

4 reaktion på “Näringsdepartementet tror att nettodebitering dröjer minst ett år

  1. NETTODEBITERING ska givetvis vara en OPTION, ej obligatoriskt, om och när det införs. Om du som husägare säljer el för ett högre pris än vad du köper för så kan en vanlig produktions- och förbrukningselmätare vara att föredra. Allt givetvis beroende på elnätspriser, nätnytta, moms etc.

  2. Jag tycker att nettodebitering ska vara möjlig för alla som vill ha det och jag tror att de allra flesta kommer att välja det eftersom det inte kommer att finnas några bättre alternativ. Att nät- eller elhandelsbolag i framtiden skulle erbjuda ett högre pris än det rörliga elpriset för elhandel och nätöverföring är en utopi. Idag är det så vitt jag känner till bara Telge Energi och Sala-Heby energi som erbjuder ett högre pris för överskottsel än det som skulle motsvara nettodebitering. Telge satte dock ett första stopp vid 100 MWh. Deras affärsidé är att sälja ”portioner” av solel till sådär dubbla priset mot normala elpriset. Det finns ett tak för hur många sådana kunder man kan hitta. Din El tillämpar en metod som motsvarar värdet av nettodebitering för elhandeln (exklusive nätöverföringspriset) men erbjudandet riktar sig bara till de 100 första kunderna. Det finns några nät- och elhandelsbolag som betalar 1 kr/kWh. De flesta betalar dock Nord Pool timspotpris med eller utan avdrag, som är långt under värdet av nettodebitering.

    Elbolagen har sett en chans att få billig PR genom att ge olika erbjudande om köp av överskottsel i väntan på att nettodebitering kommer. Vi såg till exempel hur ett stort elbolag hade helsidesannonser i dagstidningarna när de började. Någon sade att de även har haft TV-reklam.

    Den dag nettodebitering blir möjlig kommer i stort sett alla nuvarande erbjudanden om ”höga” priser för överskottsel att försvinna tror jag. De enda som kommer att finnas kvar en tid är de som är bundna för en viss tid, till exempel Telge Energi som erbjuder ett 5-årsavtal.

  3. Pingback: Energiminister Anna-Karin Hatt lovar tunt | Bengts villablogg

  4. Pingback: Nettodebitering – debattartikel i Ny Teknik idag | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *