Solceller kräver solsken i november

Här kommer en ”no brainer”. Här nedan visas ett diagram över solelproduktionen per dygn hittills under november. Vilka dagar har det varit solsken och vilka dagar har varit helmulna?

Igår var det en övervägande klar dag, frånsett ett horisontnära moln på morgonen som skymde solen. Det blev 4,81 kWh igår. Idag när det var regnigt mest hela dagen, frånsett en mycket kort solglimt på eftermiddagen, blev det blygsamma 0,23 kWh.

Ibland pratas det om att vissa teknologier är bättre vid diffust ljus. En följdfråga skulle kunna vara. Är det bra? Det finns säkert vetenskapliga jämförelser gjorda av olika teknologier, men kvalitativt kan man resonera så här. Spelar det så stor roll om man får lite mer, när solinstrålningen och därmed den skördade energin är (mycket) låg, om verkningsgraden vid god solinstrålning, då den skördade energin är som störst, är lägre?

Solelproduktion per dygn hittills under november 2011.

Solelproduktion per dygn hittills under november 2011.

3 reaktion på “Solceller kräver solsken i november

  1. Hej Bengt! Du, jag har som du kanske sett en trefas lösning och en trefasmätare med display.. enbart, vilket gör att jag varje kväll får gå och skriva ner på papper för att föra över till webben. Dessutom har jag bara en totalsummering på alla tre faserna. Ingen för resp. fas 🙁

    Känner du till, eller har någon kontakt på ABB som kan hjälpa mig med en kanske mer sofistikerad mätare med nätverksfunktion? Du kan nå mig på e-post adressen som jag bifogat i inlägget.

  2. Vi har en DELTAplus enfas elmätare (DBB21000) med Ethernet Communication Adapter, som har en inbyggd webserver, från ABB, som gör att elmätaren kan läsas av via Internet. Elmätaren har noggrannhet klass 2 (framgår av första siffran efter bokstäverna i modellkoden DBB21000), vilket betyder att noggrannheten är ±2%. Det finns tyvärr ingen färdig programvara som kan användas för att läsa av elmätarens värden. De värden man får förutom mätarställningen för energiproduktion sedan start är momentanvärden för effekt, spänning, ström och nätfrekvens. Momentanvärdena kan bli väldigt missvisande om man har glesa avläsningar en dag med växlande molnighet eftersom det blir en mycket stor skillnad i effekt om det är full sol eller molnigt.

    Kan du inte ordna en loggning av värdena från växelriktaren istället? Vi har en SMA webbox som loggar värdena från växelriktaren. Vi loggar värdena var 5:e minut (minsta intervall som går att välja). I de jämförelser jag gjort mellan värdena från växelriktaren och vår elmätare ger växelriktaren tillräckligt noggranna värden, se till exempel inlägg från 10 oktober. Det går förstås att köpa en noggrannare elmätare, men då ökar väl priset också.

  3. Hej!

    Jag har ju en steca 2010+, med möjlighet till WLAN dosa, men den mäter bara för ena fasen (L1) . Jag har ju två andra som blir helt utan mätning då (L2,L3). För mig är det allra bästa att sätta en mätare vid trefasen ut (ut till kopplingsskåpet).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *