Skrivelse till Näringsdepartementet om elcertifikat

I kväll skickade jag en skrivelse till Näringsdepartementet via deras hemsida angående angående remiss av Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat. 1 november är sista dag att svara på remissen.

Titeln på skrivelsen var Elcertifikaten är inte teknikneutrala och är inte anpassade för små elproducenter och underrubriker var

 • Undantag från kvotplikt för mindre elproducenter är ingen nyhet
 • Kvotplikten är inte teknikneutral
 • Timmätning – varför?? Missgynnar små producenter
 • Elcertifikat i verkliga livet
 • Förslag till förändringar

Förslag till förändringar

• Kvotplikten bör baseras på producerad energi och ej vilken installerad effekt, eftersom en effektgräns gör att kvotplikten inte blir teknikneutral.

• För små elproducenter bör kravet på timmätning för tilldelning av elcertifikat tas bort, eftersom detta krav i praktiken förhindrar att små elproducenter tilldelas elcertifikat för hela sin produktion.

• Om det finns fler än en ägare av en solcellsanläggning bör man kunna ange i vilken ordning elcertifikaten ska tilldelas de olika ägarna, för att undvika att elcertifikaten ”fryser inne” i väntan på att man tilldelats lika många elcertifikat som antalet delägare av solcellsanläggningen.

Innehållet är i huvudsak som i inlägget från 26 oktober. Skickade även en likadan skrivelse till Energimyndigheten som har sina föreskrifter för den nya lagen om elcertifikat ute på remiss, med 14 november som sista svarsdag.

Avslutade med att skicka mail till Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin med kopia av skrivelsen till Näringsdepartementet, med en önskan att de skulle stödja förslagen.

 

 

7 reaktion på “Skrivelse till Näringsdepartementet om elcertifikat

 1. Hej namne,

  Jag undrar varför timmätning är till nackdel för småproducenter? Sol producerar väl el på den tid på dygnet då priset är ganska högt, dvs då industrin är igång?

  • Timmätning för överskottsel som matas in på nätet måste man ha enligt lag och det är helt OK.

   MEN, om du vill ha elcertifikat för all din elproduktion vill du mäta elproduktion innan du förbrukat någon del av elen i ditt hus. Enligt regelverket för elcertifikat måste du då ha timmätning, fastän du får elcertifikat per producerad MWh oavsett när den producerats eller vad elen var värd då. Du måste dessutom själv bekosta en elmätare som klarar timmätning och det abonnemang som behövs för avläsning och rapportering till Svenska Kraftnät, eftersom detta sker utanför det nät som ditt nätbolag ansvarar för. Det abonnemanget kostar så mycket (minst ca 1500 kr/år) att det inte är lönt för en småhusägare att försöka få elcertifikat för hela sin elproduktion. Alltså missgynnar detta ologiska krav på timmätning de små producenter, som lika gärna skulle kunna rapportera sina produktionsvärden själva en gång per år. När man utformade elcertifikatsystemet tänkte man helt enkelt inte på de små elproducenterna…

   • Är det inte frågan huruvida man måste anlita nätbolaget för mätningen, eller få rapportera in värdena själv, som är knäckfrågan? (För växelriktarnas inbyggda mätare klarar väl timmätning?)

    Eller menar du att det skulle bli billigare att anlita nätbolagen för mätning om kravet på timätning togs bort? (genom att dessa skulle kunna installera en billigare mätare, minska sin administration e.d.?)

    Tacksam för svar!

    • Elcertifikat tilldelas per producerad MWh, oavsett när i tiden elen är producerad. Det finns därför ingen anledning att mäta per timme när det gäller elcertifikaten. För en villaägare som bara får något eller några elcertifikat per år blir det en onödigt hög kostnad med timmätning.

     Eftersom mätningen måste göras direkt efter solcellerna om man vill få elcertifikat för hela sin solelproduktion får man själv bekosta elmätare och tjänsten för avläsning och rapportering till Svenska Kraftnät. Den tjänsten kan man köpa av nätbolaget, men det är inget tvång eftersom detta är utanför nätbolagets koncessionspliktiga nät. Man kan även köpa tjänsten av någon annan som tillhandahåller denna tjänst. Det är betydligt dyrare att kräva mätning per timme (8760 mätvärden per år) än exempelvis per månad (12 mätvärden per år) eftersom i den löpande driften är det dyra för den som tillhandahåller tjänsten att säkerställa varje mätvärde.

     Ja, om man har en logger till vår växelriktare kan man hämta ut timvärden från växelriktaren, men det är väl inte alla som köper en sådan logger.

 2. Pingback: Näringsutskottets betänkande mager läsning för småskaliga elproducenterna | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *