Solelproduktion September – summering

Med hjälp av data från Vattenfalls kundwebb och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-september 2011.

56% av vår producerade solel under september matades in på nätet, vilket var 3% mer än under augusti. Denna överskottsel säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia.

14% av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el, vilket var mindre än under augusti då det blev 29%. Räknade inte ut hur många dygn vi producerade mera solel än elanvändning, min mall fungerade inte när jag hämtade data från Vattenfalls webb. När jag hade fått filer från Per Holmquist, Vattenfall, gjorde jag en revidering och det blev inget dygn med positivt solelnetto. Ett annat problem var att det på grund av saknade loggvärden blev det för låga timvärden för solelproduktionen för åtminstone ett 20-tal timmar (alternativt att det var något fel med växelriktaren så att det inte blev någon produktion under dessa timmar).

Under augusti köpte vi 379,9 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8° vintertid, sommartid har vi ingen värme på), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 501-1210 kWh under september månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under september på 107 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 487 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 134 kWh till nätet, vilket gör att vårt köpnetto var 246 kWh.

Under halvåret april-september blev vårt köpnetto av el 893 kWh. Med 41% större solcellsanläggning (4,73 kW toppeffekt istället för nuvarande 3,36 kW) hade vi nollat detta halvår. Vi hade behövt ytterligare 6 moduler (8,3 m2). Om arkitekten hade fått in skorstenen på takets norra sida, som vi önskade, är det väl på håret att det skulle gått att få in 6 moduler till…

Sammanställning september 2011

Sammanställning september 2011

Under fyra timmar i augusti och ett 20-tal timmar i september saknades loggade värden helt eller delvis vilket kan påverka statistiken något.

Solelproduktion per dygn under september 2011.

Solelproduktion per dygn under september 2011.

Solelproduktion per timme under september 2011.

Solelproduktion per timme under september 2011.

2 reaktion på “Solelproduktion September – summering

  1. Pingback: Uppdatering av septembers summering | Bengts villablogg

  2. Pingback: Uppdatering av septembers summering | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *