Regeringsrepris: Ny utredning om nettodebitering

I DN den 23 juni kunde man under rubriken ”Hållbar energi kräver nya verktyg för aktiva elkunder” läsa om att ”Därför vill vi nu underlätta för enskilda hushåll att leverera sin egenproducerade förnybara el till nätet. Regeringen kommer att närmare utreda hur ett system med så kallad nettodebitering kan utformas.”

Minns att redan i februari 2007 fick Lennart Söder i uppdrag att göra ”nätanslutningsutredningen”, som kom i februari 2008 och där han lade fram ett förslag som skulle ha gett nettodebitering.

Minns att regeringen i slutet av 2009 i Energimarknadsinspektionens (EI) regleringsbrev gav EI i uppdrag att ”Energimarknadsinspektionen ska utreda vilka för- och nackdelar ett införande av en reglering om nettodebitering skulle innebära samt vilka effekter som detta skulle få för skyldigheten att betala energiskatt på el och andra eventuella konsekvenser.” 26 november ifjol presenterade EI sin rapport ”Nettodebitering – förslag till nya regler för användare med egen produktion”.

Minns att EI:s rapport varit ute på remiss och att det hela alltså utmynnar i att regeringen ska tillsätta ännu en utredning om nettodebitering…

En ny utredning betyder med all säkerhet att nettodebitering inte kan börja tillämpas i år utan tidigast 2012. Eller i värsta fall först 2013 om den nya utredningen också ges bortåt ett år för sitt arbete och att det därefter ska klubbas igenom ett förslag i riksdagen.

I Sverige lyser den politiska handlingskraften med sin frånvaro och vi får mer eller mindre stå och titta på medan solcellsbranschen går fram som stormvindar över världen.

Undrans förresten vem som ska göra den nya utredningen om nettodebitering?

Vi undrar också hur investeringsstödet för solcellsanläggningar kommer att se ut 2012, besked saknas om utformningen. Från 2013 och framåt vet vi dessutom ingenting om hur det går med stöd till solcellsinstallationer. Det blir väl en ny utredning kan jag tro…

4 reaktion på “Regeringsrepris: Ny utredning om nettodebitering

  1. Pingback: Näringsdepartementet tror att nettodebitering dröjer minst ett år | Bengts villablogg

  2. Pingback: Vilka problem har regeringen med nettodebitering? | Bengts villablogg

  3. Pingback: Regeringsförslag om nettodebitering dröjer till nästa år! | Bengts villablogg

  4. Pingback: Ingen utredning om nettodebitering pågår hos Näringsdepartementet | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *