Mindre solel under juni än under maj

Hittills under juni har det blivit 351 kWh. Det verkar bli hyggligt soligt under resten av månaden så 430-440 kWh borde det bli för månaden. Därmed kommer det att bli lite mindre solel under juni än under maj som gav 450 kWh.

Enligt solinstrålningsdata från SMHI för Stockholm åren 1961-1990 ska juni i genomsnitt var den månad som har högst solinstrålning (borde gälla Västerås också). Å andra sidan gör en i Västerås 4,8 grader högre dygnsmedeltemperatur under juni än i maj att det minskar solelproduktionen eftersom verkningsgraden för solcellerna sjunker med ökande celltemperatur.

Dagsrekordet på 20,32 kWh från 26 maj står sig fortfarande och är hittills den enda dagen som gett över 20 kWh.

Solelproduktion hittills under juni per dygn.

Solelproduktion hittills under juni per dygn. Solelproduktion per dygn hittills under 2011.