Solelproduktion Maj – Summering

Fick timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för maj från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-april 2011.

63% av vår producerade solel under maj matades in på nätet. Denna el säljer vi till Nord Pool spotpris per timme via Bixia. Vad den sålda elen är värd får vi se när utbetalningen kommer från Bixia. Vi har inte fått någon utbetalning ännu, den görs först när vi passerat 300 kr enligt tidigare besked från Bixia.

26% av månadens timmar behövde vi inte köpa någon el och vi var under dessa timmar alltså helt självförsörjande på el. Under 18 av månadens dygn producerade vi mera solel än husets elanvändning.

Under maj köpte vi 340 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8°), vilket är det lägsta värdet sedan vi flyttade hit oktober 2006. Under 2007-2010 köpte vi 400-514 kWh under maj månad. Solcellerna gav i år ett nettotillskott under maj på 168 kWh. Utan solcellerna hade det alltså blivit 508 kWh köpt el. Dessutom matade vi in 282 kWh till nätet, vilket gör att vårt köpnetto var 58 kWh. Vi blev alltså inte riktigt ett plushus under maj men under juni och juli kommer vi att bli ett plushus!

Sammanställning maj 2011

Sammanställning maj 2011

Solelproduktion per dygn under maj 2011.

Solelproduktion per dygn under maj 2011.

Solelproduktion per timme under maj 2011.

Solelproduktion per timme under maj 2011.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *