Kan solel påverka nätspänningen?

En farhåga vad gäller solcellsanläggningar är att om man matar in solel till nätet skulle nätspänningen kunna höjas. Om det skulle kunna ge några direkta problem för nätet eller andra abonnenter är en fråga som jag tror att andra kan belysa bättre. Man får dock komma ihåg att om nätspänningen blir högre än 244 V under en minut eller över 264 V under 0,2 sekunder ska växelriktare sluta leverera el om den är rätt konfigurerad, se inlägg från 10 februari.

Vårt hus är det sista på elnätet ute på landsbygden och vi matar in förhållandevis mycket av vår solel till nätet. Därför borde vi vara ett bra testfall för att se hur nätspänningen påverkas.

I diagrammet nedan har jag ritat upp nätspänningen för den fas där växelriktaren är inkopplad under några olika dagar i slutet av april med hög solelproduktion (nätspänningen loggas bara då växelriktaren är aktiv, därför finns inga nattvärden). Jag valde dagarna 23, 24, 25, 27 och 28 april som är de dagar vi har producerat som mest solel i år (17,04 – 18,25 kWh per dag) och därmed haft en hög toppeffekt mitt på dagen (2760-2955 Watt). Man kan därför även anta att dessa dagar har haft hög inmatning av el till nätet (väntar på värdena för april från Vattenfall). Som jämförelse använde jag 3 april som bara gav 1,80 kWh och en högsta toppeffekt under dagen på 590 Watt.

Nätspänningen på växelriktarens fas under fem soliga och en mulen dag.

Nätspänningen på växelriktarens fas under fem soliga och en mulen dag.

Nätspänningen har ökat märkbart under de soliga dagarna jämfört med den molniga dagen. Från 231 Volt till 243-244 Volt och vi ligger därmed nära den gräns där växelriktaren borde sluta leverera el. Kanske det kan inträffa någon gång i sommar?? Är det någon som upplevt att detta har hänt i Sverige?

Joakim Widén, Uppsala Universitet, har räknat teoretiskt på solcellsanläggningarnas inverkan på nätspänning i sin avhandling ”System Studies and Simulations of Distributed Photovoltaics in Sweden”  som han försvarade i december ifjol. Även med många solcellsanläggningar i nätet blev påverkan på nätspänningen låg, figuren nedan visar ett exempel från Johans avhandling.

Nätspänning i ett lågspänningsnät under året i ett område med fjärrvärme. Från Joakim Widéns avhandling.

Nätspänning i ett lågspänningsnät under året i ett område med fjärrvärme. Från Joakim Widéns avhandling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *