Tyskland har 17 GW solceller installerade!

Tyskland är i särklassig världstopp när det gäller installation av solceller. Enligt Bundesnetzagentur var ca 17,3 GW installerade vid årsskiftet. Under 2010 installerades närmare 243 000 system med en total effekt på 7,25 GW. Om man antar en genomsnittlig årlig solelproduktion på 800-900 kWh/kW skulle Tyskland producera 14-16 TWh solel per år, vilket är ungefär 3% av Tysklands elanvändning (512 TWh netto under 2009). Bundesverband Solarwirtschaft tycker dock att solelen “bara” svarar för 2% av Tysklands elanvändning.

SMA har en mycket intressant sida där de har gjort en uppskattning av solcellseffekten i Tyskland under ett valt dygn. Exempelvis kan man se att 24 mars uppskattades solcellseffekten nå 12,1 GW, vilket teoretiskt skulle täcka hela Sveriges elbehov mitt på dagen vissa sommardagar! Man ser även på en karta hur stor del av den installerade solcellseffekten som producerar solel i olika delar av landet. En häftig sida som ni måste titta på! Får tacka Jonas Hållén, friluftsföretaget Norr, för tipset!

I Sverige pratar vi i termer om hundratals nätanslutna solcellssystem, totalt, medan det i Tyskland alltså rör sig om hundratusentals under ett enda år. Det är en häpnadsväckande skillnad, vilken i första hand beror på en politisk viljeinriktning, snarare än stora skillnader i solinstrålning. I norra halvan av Tyskland är solinstrålningen ungefär som i södra halvan av Sverige. Det är först när man kommer till södra Tyskland som man har en signifikant högre solinstrålning.

I Sveriges saknas planeringsmål för solenergi, det är fortfarande administrativt krångligt för en småhusägare att få ersättning för det överskott som uppstår dagtid och den ersättning man får är 2-3 gånger lägre än priset för den el man köper tillbaka under kvällen och natten. Vi väntar på nettodebitering…

En reaktion på “Tyskland har 17 GW solceller installerade!

  1. Pingback: El från solen – för en ljusare framtid | Bengts villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *