Mäter elmätaren olika vid 1-fas och 3-fas installation? Del II

Del I publicerades 22 februari. Med ny information i bagaget blir det korta svaret nu Nej (Del I) eller Ja (Del II), beroende på vilken elmätare man råkar ha. I del I kastade jag in en brasklapp att alla mätare kanske inte gör registreringen på samma sätt och det visade sig vara väldigt sant!

Hade igår ett långt och givande samtal med Thorsten Handler på Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) i Jämtland om diverse frågor rörande småskalig elproduktion med solceller och som även kastade nytt ljus på elmätarfrågan.

BTEA har vad Thorsten kallade “sanna” 3-fas elmätare. De mäter per fas utan att göra någon summering över alla tre faserna. Därmed blir andelen inmatad el högre om man har en 1-fas växelriktare, än om man har en elmätare som summerar över alla tre faserna,  som jag beskrev i del I.

Thorsten tipsade om Elforskrapporten “Hantering av elmätning vid småskalig produktion och andra udda belastningsfall“. Där framgår att det finns mätare som tar 3-fassumma, som jag beskrev i del I, men att det även finns mätare som mäter per fas. Man har inte angett hur många mätare det finns av varje typ så det går inte säga med vilken sannolikhet man får den ena eller andra typen. Eftersom detta är en konfigureringssak kan det i värsta fall även vara så att olika versioner, med olika konfigurering, av samma elmätarmodell registrerar på olika sätt.

Intressant är att åtminstone 2009 fanns ingen lag som reglerade vilken registreringsmetod som ska användas för våra elmätare.

För fullständighetens skull kan nämnas att de vanligaste elmätarna är absolutmätare och backspärrmätare. Med en absolutmätare får man betala!! för den till nätet inmatade överskottselen eftersom den registrerar strömmen som köpt oavsett vilken riktning strömmen har. En backspärrmätare mäter bara strömmen i den ena riktningen, den mäter inte den till nätet inmatade överskottselen och därmed skulle man inte kunna få betalt för sin överskottsel.

Har man en absolutmätare eller backspärrmätare måste nätägaren byta elmätaren om man börjar att mata in el till nätet, men man kan förmodligen inte styra om man får den ena eller den andra av de två ovanstående elmätarna. I en annan Elforskrapport “Fjärravlästa elmätare och solelsproduktion“, där jag själv var delaktig, visade det sig att ca två miljoner var av typen absolutmätare och ca en miljon av typen backspärrmätare av de ca tre miljoner mätare som ingick i undersökningen (i Sverige fanns då ca 5,2 miljoner elmätare).

Komplicerat? Ingen har sagt att det ska vara lätt… och ni fick ju så lättsam läsning igår.

9 reaktion på “Mäter elmätaren olika vid 1-fas och 3-fas installation? Del II

 1. Pingback: Mäter elmätaren olika vid 1-fas och 3-fas installation? Del I | Bengts villablogg

 2. Om jag förstår dig rätt så kan jag ansluta 1 st en fas växelriktare så jag slipper jag köpa 3 st växelrikatare. Denna lösning blir ju mycket billigare. Om jag förbrukar 1 kW på varje fas L1 L2 L3 , så kan jag trots detta producera 3kw på en fas utan det blir någon ekonomisk nackdel för mig som elproducent är detta rätt uppfattat ? eller behöver jag kolla med nätägaren hur deras import/export mätare fungerar?

  • Det bästa är egentligen att fördela produktionen på alla tre faserna. Då använder du störst andel av den egenproducerade elen själv, det blir inte samma obalans mellan faserna och du kan installera en större solcellsanläggning. Om man har 3 kW solceller på en fas är det precis på gränsen vad exempelvis Vattenfall rekommenderar.

   Om man har en elmätare som summerar över alla tre faser eller har nettodebitering spelar det ekonomiskt ingen roll om man har en 1-fas växelriktare eller tre stycken 3-fas växelriktare. Vilken elmätare du har går det inte att sia om, nätägaren bör kunna ge svar om du får tag på rätt person.

   • Har tagit tre offerter o fått tre olika lösningar…. det krånglar till det för en som inget kan på detta område…
    Bla det här med enfas eller trefas. Vad kan hända om det är obalans mellan faserna? Spelar det någon roll när man som jag bor minst 500-1000m från närmsta granne i slutet av ledningen. I offerterna ligger toppeffekterna på mellan 3,2-3,5kw.

    • Det som kan hända är att du höjer spänningen så mycket på den fas du kopplar in en 1-fas växelriktare att växelriktaren slutar att leverera ström till nätet.

     Vi bor sist på vår elledning, ute på landsbygden utanför Västerås. Vi har ett 3,36 kW solcellssystem och 3 kW 1-fas växelriktare. Vår växelriktare kan inte ge mer än 3 kW, så den maximerar hur mycket som matas in på nätet. Vi har aldrig haft något problem med att växelriktaren slår ifrån. Men det går inte att säga att det generellt är så. Det beror på exempelvis på närmaste transformators belastning på den fasen (dvs hur mycket ens grannar belastar på den fasen) och kabelimpedans. Om problemet uppstår kan det möjligen hjälpa att byta fas för anslutningen av solcellsanläggningen.

     I vårt fall upptäckte vi att nätspänningen på växelriktarfasen var så låg (192 V bottennapp kall vinterkväll) att nätägaren fick förstärka kabeln

     Man kan även fundera över vilka obalanser som borde uppstå när användare av elnätet kopplar in olika 1-faslaster på nätet? Borde inte detta i sådana fall vara ett mycket större problem än när några enstaka solcellsanläggningar kopplas in? Kanske någon läsare har koll på hur det förhåller sig?

     • Tack för svaret! Ja har nu hunnit få ett mkt bra pris på en trefasanläggning så det får bli en sådan!

     • Bor man långt ifrån transformatorn är nog övervolt inget broblem.Hemma i våran by fick han som bodde närmast transformatorn övervolt så att nätägaren fick ställa ner volten.

 3. Pingback: Interpellationsdebatt Borg-Holm om nettodebitering | Bengts villablogg

 4. Pingback: Mäter elmätaren olika vid 1-fas och 3-fas installation? Del I | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *