Vilka köper överskottsel?

Alla, inklusive regering och branschorganisationen Svensk Energi, hade väl trott att Energimarknadsinspektionen utredning om nettodebitering som kom 26 november 2010 skulle bana vägen för nettodebitering av små elproducenter, det vill säga att man skulle få kvitta producerad solel mot köpt el på månadsbasis.

Så blev nu inte fallet, utan den som får ett överskott får även i fortsättningen själv försöka att hitta en elhandlare som vill köpa överskottselen från dina solceller. Om nu inte Näringsdepartementet tar sitt förnuft till fånga och föreslår möjlighet till full nettodebitering när det blir dags att skriva en riksdagsproposition.

Köpare av överskottsel

Sannolikheten för att just din elhandlare köper din överskottsel är låg. 12 av de 15 elhandlare jag frågade tackade nej.

 • Bixia köper överskottsel till Nord Pool spotpris per timme, utan avdrag och utan att man behöver byta till dem som elleverantör.
 • Falkenberg Energi köper till ”volymvägt spotpris med avdrag enligt affärsuppgörelse” om man byter till dem som elleverantör.
 • BestEl köper till spotpris per timme, med 2 öre/kWh i avdrag för balansansvar och en avgift på 25 kr/månad utan att man behöver byta till dem som elleverantör.
 • EgenEl köper för 50 öre/kWh under villkor att man köper anläggningen av dem och att man byter till dem som elleverantör enligt en nyhet från 8 februari.
  På hemsidan står ”EgenEl inför egen nettobetalning”. Rubriken är lite vilseledande eftersom det inte rör sig om nettodebitering utan att EgenEl betalar ett fast pris för överskottselen. Det pris man betalar motsvarar ungefär Nord Pool spotpris sommaren 2010. Det som skiljer från övriga köpare är att EgenEl betalar ett fast pris istället för ett rörligt pris enligt Nord Pool spotmarknad.  EgenEl går sina egna vägar och ibland kan det behövas någon som rör om lite i grytan och skapar en diskussion.

Av ovanstående fyra köpare ligger Bixia i topp. Dels har Bixia inga bivillkor för att köpa din överskottsel, dels betalar de sannolikt bäst pris. Månadsmedelvärdet för Nord Pool spotpris inklusive moms under 2010 var nämligen högre än 50 öre/kWh för alla månader utom maj då månadsmedelpriset var 47,9 öre/kWh, se nedanstående diagram (röda linjen markerar 50 öre/kWh). Vad elpriset blir i framtiden vet vi inte, men sannolikheten att det ökar är väl större än att det minskar.

Det står inte angivet i nyhetsartikeln om Egen Els pris är med eller utan moms. I mitt resonemang har jag utgått från att priset är inklusive moms.

Notera att du alltså kan sälja din överskottsel till en elhandlare och köpa din el du behöver förutom solelen i huset av en annan elhandlare. Det är måhända inte helt praktiskt att ha det så, men för oss som är delägare i vindkraft hos O2 är vi bundna till dem för vårt elköp och eftersom de inte ville köpa vår överskottsel var vi tvungna att finna en annan köpare.

Det finns ungefär 150 elhandlare till i Sverige än de 16 jag känner till något om. Har du lyckats sälja din överskottsel? Om du vet något annan elhandlare som köper överskottsel från små elproducenter får du gärna skriva några rader om det (pris, eventuella avdrag, avgifter eller andra villkor)!

OBS! Förutom att du kan sälja din överskottsel till en elhandlare har du rätt till en ersättning från din nätägare för den el du matar in på nätet, se mina inlägg från igår och från 13 januari. Dessutom har du möjlighet att sälja elcertifikat om du ansökt om godkännande för tilldelning av elcertifikat. På ett solcellsseminarium hos Solar Region i Skåne den 18 januari i år berättade jag om ekonomin vid elförsäljning, titta gärna på dokumentationen av det föredraget.

Nord Pool spotpris per månad 2010

Nord Pool spotpris per månad under 2010

9 reaktion på “Vilka köper överskottsel?

 1. Hej Bengt!
  Jag har avtal med Bixia och de har en småproducentinställning som är positiv.
  Vet du hur många mikroproducenter av solel det finns i Sverige?

  • Det är nog ingen som riktigt vet hur många mikroproducenter av el det finns i Sverige. De som inte är nätanslutna har man väl ingen koll på. De nätanslutna har man en viss koll på. Energimarknadsinspektionen skriver i sin utredning om Nettodebitering som kom 26 november i fjol ”Idag finns det cirka ett tusental elanvändare i Sverige som producerar sin egen el. Främst handlar det om solcellsanläggningar och små vindkraftverk.” Jag är övertygad om man endast tänkte på nätanslutna anläggningar när man skrev detta.

   MEN, det är långt ifrån alla av dessa som får ett elöverskott som matas in på nätet. Jag skulle tro att i stort sett alla solcellsanläggningar som byggdes med hjälp av det investeringsstöd till kommersiella byggnader som fanns 2005-2008 är sådana där all el används internt och där ingen el matas in på nätet.

   SolEl-programmets hemsida finns sidan “Driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar”. Den sidan innehåller idag 163 nätanslutna solcellsanläggningar och detta är den bästa sammanställning som finns över befintliga nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Av dessa är det inte så stor andel som får ett överskott som matas in på nätet, högst 10-20% är min mycket vilda gissning. Om någon vet bättre får ni gärna höra av er!

 2. Pingback: El-ände! « Cint blir Knyt

  • Uppdaterad lista finns i menyn “Köpare solel

   1. Sala-Heby Energi betalar 3.20 kr/kWh till den ekonomiska föreningen i Sala-Heby (belopp bekräftat per telefon igår). Det är den högsta ersättningen i Sverige såvitt jag vet.
   2. Telge Energi gjorde avtal med 20-tal producenter under slutet av 2011. Sedan man nådde 100 MWh inköpt el har man gjort en paus och för tillfället köper de alltså inte solel av nya kunder (bekräftat per telefon idag till Telge Energi).
   3. Ja, man kan fortfarande teckna solavtal med Telge Energi, om man vill köpa solel.

 3. Hej!

  Vi är några som funderar på att starka en ekonomisk andelsförening och upprätta en solelanläggning.
  Bidraget är klart från länsstyrelsen, däremot har vi svårt att hitta ett elhandelsbolag som antingen vill köpa all producerad el alternativt transferera den producerade elen till respektive andelsägare för något öre/kWh.
  Tips på vilka som kan tänkas vara villiga till detta?
  Dessutom undrar jag om det finns någon statistik på vilka solelanläggningar som är störst (effekt) i Sverige i dag, både takmonterade och markbaserade, samt enbart markbaserade.

  • Om skattereduktionen klubbas igenom och kommer igång från 1 juli 2014, som regeringen tänkt sig, tror jag inte att det spelar så stor roll vilket elbolag man väljer. Om skattereduktionen genomförs finns ingen större anledningen för elbolagen att ge så förmånliga erbjudanden som man gör idag, utan de flesta hamnar väl då på Nord Pool spotpris.

   Om det blir regeringsskifte efter valet glunkas det om att de rödgröna vill införa nettodebitering, så det är ett spännande år som står framför oss…

   Telge köper. För 1,3 kr/kWh till och med 30 juni 2014, enligt kommentar till annat inlägg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *